HOTĂRÂRE nr. 21 din 15 ianuarie 2014privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 ianuarie 2014.Nr. 21.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea AdministraţieiNaţionale "Apele Române" - AdministraţiaBazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonareaMinisterului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzuteîn anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventaruluicentralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acăror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
  Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasi- ficare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
  0 1 2 3 4 5 6
  1 63745 8.03.01 B.H. Siret - subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime cursuri de apă codificate = 1.749 km, suprafaţa luciu de apă = 7.723,19 ha, resursă teoretică de apă = 95,7 mil. mc, din care judeţul Brăila 262 km, vol = 95,7 mil. mc, supr. lucii = 1.463,9 ha Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: - ; DA Ialomiţa-Buzău 9.073.838
  2 63746 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime cursuri de apă codificate = 121 km, suprafaţă luciu de apă = 277,9 ha Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 17.225.354
  3 63747 8.03.01 B.H. Dunăre aferent DA Ialomiţa-Buzău şi Călmăţui cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime reţea hidrografică = 341,5 km, suprafaţă luciu de apă = 6.051,97 ha (Dunăre + Călmăţui) râu Călmăţui 135 km; 237,9 ha Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 14.745.994
  4 63799 8.03.01 B.H. Dunăre (+Mostiştea) cu afluenţii de ord. I-IV Lung. curs apă = 133,5 km, Supr. = 4.628 ha Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DAIB 286.861.952
  5 63802 8.03.03 Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. Ialomiţa Supraf. lucii de apă = 4.762 ha, vol. total apă = 327,48 mil. mc, vol. NNR = 253,71 mil. mc Ţara: România; judeţul: -; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 59.033.562
  6 63814 8.03.10 Prag deversor prize Brebu Prag deversor cu 2 stavile plane 2 ori 2,5 m pe malul dr. râu Doftana L = 180 m, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Măneciu; -; Nr.: -; DAIB 4.527.839
  7 63815 8.17.02 Baraj Voila Baraj mobil cu stavile Segment, H = 14 m, lung. = 62 m Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Doftana; -; Nr.: -; DAIB 5.504.389
  8 63816 8.03.10 Derivaţii şi canale magistrale Lungime = 46,4 km Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Gherghiţa; -; Nr.: -; DAIB 3.287.260
  9 63838 8.03.03 Lacul Bataluri BH Ialomiţa, lac natural de luncă supr. = 42 ha, volum = 0,252 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 2.603.328
  10 63839 8.03.03 Lacul Perieţi BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 100 ha, volum = 1,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 6.198.400
  11 63840 8.03.03 Lacul Amara BH Ialomiţa, lac braţ părăsit, supr. = 132 ha, volum = 2,64 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 8.181.888
  12 63841 8.03.03 Lacul Iezer BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 194 ha, volum = 0,97 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 12.024.896
  13 63842 8.03.03 Lacul Rodeanu BH Ialomiţa, lac natural de luncă, supr. = 34 ha, volum = 0,175 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 2.107.456
  14 63846 8.03.03 Lacul Doftana BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, supr. = 0,95 ha, volum = 0,063 mil. mc Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 58.885
  15 63847 8.03.03 Lacul Brebu BH Ialomiţa, lac natural de tasare, supr. = 4 ha, volum = 0,02 mil. mc Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 247.936
  16 63848 8.03.03 Lacurile de la Slănic BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, supr. = 0,97 ha, volum = 0,096 mil. mc Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 60.124
  17 63849 8.03.03 Lacul Fundata BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 500 ha, volum = 10 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 30.992.000
  18 63857 8.03.03 Lacul Sărat-Câineni BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 96 ha, volum = 0,48 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DABI 5.950.464
  19 63858 8.03.03 Lacul Vulturilor BH Siret, lac natural nivostruc- tural, supr. = 0,68 ha, volum = 0,08 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; DA Siret 8.430
  20 63859 8.03.03 Lacul Hânsaru BH Siret, lac natural de baraj natural prin alunecare, supr. = 0,5 ha, volum = 0,002 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Gura Teghii; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 6.198
  21 63860 8.03.03 Lacul Mociar BH Siret, lac natural de tasare, supr. = 5 ha, volum = 0,15 mil.mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Lopătari; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 61.984
  22 63861 8.03.03 Lacul Costei BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 294 ha, volum = 2,058 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Robeasca; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 18.223.296
  23 63862 8.03.03 Lacul Jirlău BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 890 ha, volum = 5,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 55.165.760
  24 63863 8.03.03 Lacul Amara BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 600 ha, volum = 3,6 mil. mc Tara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Alba; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 37.190.400
  25 63864 8.03.03 Balta Albă BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 1.012 ha, volum = 5,06 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Albă; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 62.727.808
  26 63865 8.03.03 Lacul Ciulniţa BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 69 ha, volum = 0,345 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Albă; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 4.276.896
  27 63890 8.03.03 Lacul Ianca BH Dunăre, lac natural crov, supr. = 324,51 ha, volum = 1,610 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 20.114.428
  28 63891 8.03.03 Lacul Plopu BH Dunăre, lac natural crov, supr. = 243,44 ha, volum = 0,72 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 15.089.385
  29 63958 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Brăila Nr. foraje = 82, resursa teoretică de apă = 310000 mii mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 472.978
  30 63959 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Buzău Nr. foraje = 168, resursa teoretică de apă = 190000 mii mc Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.836.101
  31 63960 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din admi- nistrare judeţul Călăraşi Nr. foraje = 72, resursa teoretică de apă = 260000 mii mc Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;- ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 614.370
  32 63961 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din admi- nistrare judeţul Dâmboviţa Nr. foraje = 18, resursa teoretică de apă = 75000 mii mc, 7 foraje Ilfov Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; - ; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 312.253
  33 63963 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din admi- nistrare judeţul Ialomiţa Nr. foraje = 113, resursa teoretică de apă = 147000 mii mc (cu Dunăre) Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.046.813
  34 63965 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din admi- nistrare judeţul Prahova Nr. foraje = 104 foraje de observaţie + 40 puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204227 mii mc Ţara: România; judeţul Prahova; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.848.124
  35 63996 8.17.02 Baraj Nedelea Baraj din beton cu 5 deschideri, stavile segmenţi 16 m, 2 deschi- deri spălare 6 m, Lung. = 109,5 m Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -; DA Ialomiţa - Buzău 5.884.398
  36 63997 8.17.02 Baraj Văleni Baraj mobil cu diguri laterale H = 14,5 m, Vol = 0,6 mil.mc, Deversor Wess Ţara: România; judeţul Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DAIB 5.964.627
  37 64005 8.03.10 Derivaţie Ialomiţa-Ilfov l = 6,7 km Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; -; Nr.: - ; Dâmboviţa 3.285.021
  38 64116 8.17.03 Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur Beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; oraşul Pucioasa; -; Nr.: -; Dâmboviţa 108.112.136
  39 64117 8.17.02 Baraj Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci Anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; Nr.: -; Dâmboviţa 293.931.432
  40 64118 8.17.02 Baraj Siriu Anrocamente, deschidere laterală, golire de fund, Vol. = 125 mil. mc, Vat = 30 mil. mc, H = 122 m Ţara: România; judeţul Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; Buzău 1.213.800.296
  41 64119 8.17.02 Baraj Frăsinet Pământ, golire de fund, vol. = 99 mil.mc, Vat = 31 mil mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Frăsinet; -; Nr.: -; Călăraşi 112.823.486
  42 64120 8.17.03 Baraj Iezer - Dorobanţu Baraj de pământ, sifonare, golire de fund, vol. total = 201 mil. mc, volum de aten. = 41 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; Nr.: -; DA Buzău-Ialomiţa 434.205.555
  43 64121 8.17.03 Baraj Fântâna Doamnei Pământ, golire de fund, vol. = 0,4 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Nicolae Bălcescu; -; Nr.: -; Călăraşi 3.036.129
  44 64122 8.17.02 Baraj Fundulea Baraj de pământ, golire de fund, vol. = 28 mil. mc, Vat = 9 mil.mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; oraşul Fundulea; -; Nr.: -; DA Buzău-Ialomiţa 314.212.542
  45 64123 8.17.02 Baraj Gurbăneşti Pământ, golire de fund, vol. = 67 mil. mc, Vat = 31 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; Nr.: -; Călăraşi 56.251.500
  46 64124 8.17.02 Baraj Măriuţa Pământ, golire de fund, vol. = 16 mil. mc, Vat = 6,2 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; satul Măriuţa; -; Nr.: -; 4.965.500
  47 64125 8.17.03 Acumulare Cotorca I Pământ, desc. lateral, vol. = 0,75 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 1.829.101
  48 64126 8.17.03 Acumulare Cotorca II Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 2,34 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 5.105.507
  49 64127 8.17.02 Acumulare Dridu + pasarelă pietonală + derivaţie Ialomiţa-Mostiştea Beton + pământ, desc. frontal, vol. = 45,58 mil. mc, lung. derivaţie - 17,8 km Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Dridu; -; Nr.: -; DAIB 634.432.382
  50 64128 8.17.02 Baraj Gh. Doja Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 19,9 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Gheorghe Doja; -; Nr.: -; Ialomiţa 15.938.415
  51 64129 8.17.02 Baraj Strachina Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 20,6 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Valea Ciorii; -; Nr.: -; Ialomiţa 10.739.713
  52 64130 8.17.03 Baraj Valea Plopi+ derivaţie Valea Plopi-Cotorca + pod + derivaţia Cotorca-Sărata Pământ, desc. suprafaţa, vol. = 0,72 mil. mc., lung. derivaţie V. Plopi-Cotorca = 1,7 km, lung. derivaţie Cotorca-Sărata = 1,3 km Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 18.796.958
  53 64131 8.17.03 Baraj Sărăţuica Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 1 mil. mc. Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa 1.833.778
  54 64132 8.03.09 Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire lac pământ, prin pompare, vol. = 3,56 mil. mc., lung. împrejmuire = 4 km Ţara: România; judeţul Ialomiţa; oraşul Amara; -; Nr.: -; Ialomiţa 4.653.901
  55 64133 8.17.02 Baraj Paltinu Baraj de beton în arc cu rost perimetral h = 108 m, vol. total - 60,64 mil. mc, Vat = 6,77 mil. mc Ţara: România; judeţul Prahova; satul Seciuri; -; Nr.: -; Prahova 305.746.404
  56 64134 8.17.02 Baraj Măneciu Baraj de greutate din anrocamente cu nucleu de argilă h = 75 m, vol. total 60 mil. mc., Vat = 5 mil. mc Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Măneciu; -; Nr.: -; DAIB 444.302.483
  57 64340 8.16.07 Dig Maraloiu-Grădiştea- Şuţeşti BH Buzău L dig = 11 km, H dig = 1,6 m Ţara: România; judeţul Brăila; comuna Grădiştea; -; Nr.: -; comuna Şuţeşti 4.173.475
  58 64345 8.16.07 Dig Prahova, apărare mal stâng Prahova-Ariceştii Rahtivani Dig de pământ, Ldig = 3,7 km, H dig = 2 m Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -; Prahova 440.531
  59 64346 8.16.07 Îndiguirea şi regularizarea râului Buzău L dig = 9,070 km, H dig = 5,25 m Ţara: România; judeţul Buzău; MRJ Buzău; -; Nr.: -; Buzău 22.092.834
  60 64347 8.03.09 Apărare de mal Bâsca Mare l = 2,7 km Ţara: România; judeţul Covasna; comuna Comandău; -; Nr.: -; Covasna 465.911
  61 64508 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău 177 borne ax cadastral, 18 mire (8 pe râu, 4 lac, 6 evapori- metrice) + puţ, limnigraf, 3 portiţe hidrometrice Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DABI 106.655
  62 64509 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău 211 borne ax cadastral, 344 km curs de apă cu ax cadastral, 14 staţii hidrometrice, două portiţe hidrometrice Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 172.374
  63 64511 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău, bazin Ialomiţa 212 km curs de apă cu ax cadastral, 152 borne, 12 mire (10 pe râu, două pe canal), două punţi, 1 limnigraf, o miră, o portiţă hidrometrică Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; - ; -; Nr.: -; DABI 127.214
  64 64513 8.03.10 Alte instalaţii DA Buzău- Ialomiţa, bazin Siret, subbazin Buzău + BH Călmăţui Borne CSA - 231 bucăţi, 212 km curs de apă cu ax cadastral, 17 mire, două punţi hidrometrice Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DABI 134.206
  65 64612 8.03.09 Regularizări bazin Dunăre DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 0,988 km, L apărare mal = 0,165 km; consolidări mal stg. Dunăre + braţ Borcea, dig mal stg. Borcea Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Borcea; -; Nr.: -; Călăraşi 13.836.955
  66 64613 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 6,5 km Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; satul Mărceşti; -; Nr.: -; DABI 1.661.504
  67 64614 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa DA Buzău-Ialomiţa Lungime curs de apă regularizat = 70,925 km şi rectificări, apărări şi consolidări de mal Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 107.113.121
  68 64615 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa - DA Ialomiţa-Buzău Lucrări de regularizare cursuri de apă, lungime = 238,852 km Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DAIB 20.358.585
  69 64616 8.03.09 Regularizări BH Dunărea - DA Ialomiţa-Buzău(râu Călmăţui) Lungime curs de apă regularizat = 59,3 km comunele Ulmu, Cireşu, Zăvoaia, Bărăganul, comunele Stăncuţa, Berteştii de Jos Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Însurăţei; -; Nr.: -; Brăila 14.277.578
  70 64617 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău (râu Buzău zona Voineşti) Lungime curs de apă regularizat = 0,505 km Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Voineşti; -; Nr.: -; Braşov 356.362
  71 64618 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 17,385 km, lucr. apar.=26,894 km Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; Buzău 6.087.392
  72 64619 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 19,82 km Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; Nr.: -; Covasna 32.019.950
  73 65034 8.28.01 Canton post supraveghere Buda Clădire zidărie cărămidă P, 2 camere Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; - ; Nr.: -; 9.828
  74 65035 8.28.01 Canton 1 Deduleşti, bazin Buzău S totală = 3.070 mp, S constr. = 120 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Deduleşti; -; Nr.: -;Brăila 26.166
  75 65036 8.28.01 Canton I Latinu-Vădeni BH Siret S totală = 5.770 mp, S constr. = 244 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; Nr.: -; Brăila 28.758
  76 65037 8.28.01 Canton 2 Nisipuri-Deduleşti, BH Buzău S totală = 4.310 mp, S constr. = 180 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; Nr.: -; Brăila 30.705
  77 65038 8.28.01 Canton 6 - centru gospodărie Gurguieţi BH Buzău S totală = 5.070 mp, S constr. = 216 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Gurguieţi; -; Nr.: -; Brăila 33.305
  78 65039 8.28.01 Staţia hidro Slobozia Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; -; Nr.: -; Ialomiţa 14.676
  79 65040 8.28.01 Canton Budeşti S totală = 3.925 mp, S constr. = 3.925 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti; -; Nr.: -; Călăraşi 99.057
  80 65041 8.28.01 Canton Dorobanţu S totală = 5.578 mp, S constr. = 233 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; Nr.: -; Călăraşi 88.379
  81 65042 8.28.01 Canton Fundulea - baraj S totală = 1.894 mp, S constr. = 183 mp, S desf. = 287 mp P+1 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Fundulea; -; Nr.: -; Călăraşi 284.468
  82 65043 8.28.01 Canton Gurbăneşti S totală = 3.200 mp, S constr. = 240 mp, S desf. = 494 mp, P+2 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; Nr.: -; Călăraşi 588.263
  83 65045 8.28.01 Canton exploatare Sărăţuica S totală= 1.788 mp, Sc= 113 mp, P Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa 52.373
  84 65046 8.28.01 Canton exploatare Urziceni Valea Plopi S totală= 2.544 mp, Sc= 107 mp, P Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 110.021
  85 65047 8.28.01 Canton Strachina S totală = 480 mp, Sc = 50 mp, Sd = 100 mp, P+1 Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; -; Nr.: -; Ialomiţa 33.816
  86 65048 8.28.01 Casa barajist Ac. Bolboci S totală = 6.479 mp, S constr. = 132 mp, Sd = 265 mp, P+1 Ţara: România; judeţul:Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; Nr.: -; Dâmboviţa 442.663
  87 65049 8.28.01 Canton Buzău Călmăţui P, S total = 25.000 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; -; Nr.: -; Buzău 29.203
  88 65050 8.28.01 Canton Caragele P+1, S totală = 2.530 mp, Sc = 138 mp, S desf. = 213 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; satul Caragele; -; Nr.: -; Buzău 424.074
  89 65051 8.28.01 Canton Pătârlagele P, S totală = 25.673 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; oraşul Pătârlagele; -; Nr.: -; Buzău 77.456
  90 65052 8.28.01 Canton Ruşeţu P+1, S totală = 2.700 mp, Sc = 158 mp, Sd = 238 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; satul Ruşeţu; -; Nr.: -; Buzău 96.849
  91 65053 8.28.01 Canton Smeeni P+1, S totală = 1.134 mp, Sc = 118 mp, S desf. = 188 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Smeeni; -; Nr.: -; Buzău 73.962
  92 65054 8.03.10 Derivaţie Pascov-Ialomiţa L = 2,1 km Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Bucşani; -; Nr.: -; Dâmboviţa 180.419
  93 65055 8.28.01 Canton 2 Latinu-Vădeni, B.H. Siret S totală= 2.800 mp, Sc= 190 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; Nr.: -; Brăila 17.891
  94 65056 8.28.01 Canton 3 Latinu-Vădeni B.H. Siret S totală=3.000 mp, Sc = 295 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Cotu Lung; -; Nr.: -; Brăila 30.254
  95 65057 8.28.01 Canton 3 Vişani B.H. Buzău S totală= 6.700 mp, Sc= 126 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; Nr.: -; Brăila 21.465
  96 65058 8.28.01 Canton 4 Nisipuri- Cotu Ciorii B.H. Buzău S totală = 177 mp, Sc = 170 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Făurei; -; Nr.: -; Brăila 71.605
  97 65059 8.28.01 Canton 4 Latinu-Vădeni B.H. Siret S totală= 4.730 ha, Sc= 345 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Siliştea; -; Nr.: -;Brăila 31.130
  98 65060 8.28.01 Canton 4 Nămoloasa-Măxineni B.H. Siret S totală= 3.640 mp, Sc= 245 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Corbu Vechi; -; Nr.: -; Brăila 37.789
  99 65061 8.28.01 Canton 5 Latinu-Vădeni (Voineşti) B.H. Siret S totală= 1.680 mp, Sc= 189 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Voineşti; -; Nr.: -; Brăila 20.723
  100 65062 8.28.01 Canton 5 Nămoloasa-Măxineni B.H. Siret S totală= 5.370 mp, Sc= 235 mp, P Ţara: România; judeţ: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -;Brăila 4.562
  101 65063 8.28.01 Canton 6 Pitulaţi B.H. Buzău S totală= 3.920 mp, Sc= 148 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Scorţaru Nou; -; Nr.: -; Brăila 62.900
  102 65064 8.28.01 Canton Însurăţei, B.H. Călmăţui S totală = 2.880 mp, Sc = 288 mp, Sd = 332 mp P+1 Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Însurăţei; -; Nr.: -; Brăila 189.848
  103 65271 8.28.01 Canton Nămoloasa P, S constr. = 146 mp, S desf. = 146 mp, S tot. = 9.800 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; -; Nr.: -; Galaţi 39.846
  104 101419 8.03.01 B.H. Siret subbazin Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 73 km, supr. lucii de apă = 42,2 ha Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr.:-; 523.393
  105 101421 8.03.01 B.H. Siret subbaz. Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 232 km, supr. lucii de apă = 106,4 ha Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; Nr.: -; 1.319.020
  106 101425 8.03.01 B.H. Siret-subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr lucii de apă = 5.822,84 ha Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DABI 361.346.885
  107 101426 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 667 km, supr. lucii de apă = 2.211,37 ha Ţara: România; judeţul:Dâmboviţa; - ; -; Nr.: -; 137.069.558
  108 101434 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 280,4 km, supr. luciu de apă = 1.793,7 ha Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; 111.180.701
  109 101435 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. lucii de apă = 6.076,96 ha, resursa teoretică = 490,1 mil. mc. Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; 376.674.289
  110 101449 8.03.01 B.H. Dunăre aferent judeţul Buzău (Călmăţui ) cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat 145 km, supr. luciu de apă = 135,7 ha Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; 8.411.229
  111 101462 8.03.01 B.H. Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiştea) cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime curs de apă codificat judeţul CL = 510 km, supr. lucii de apă = 6.403,83 ha Dunăre + R, Mostiştea + râul Argeş (lung. = 75 km + 331 km + 42 km), supr. = 3.847,65 ha braţ Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braţ Râul, L = 10 km, S = 436,48 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; DABI 396.934.999
  112 104436 8.16.07 Dig Noianu-Chiscani (B.H. Dunărea) l = 3,1 km, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Chişcani; -; Nr.: -; 10.932.044
  113 104438 8.16.07 Dig municipiu Brăila, B.H. Dunărea l = 1,2 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; -; Nr.: -; 697.654
  114 104446 8.16.07 Dig Corbu Vechi B.H. Siret l = 3,6 km, h = 4 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -; 1.857.161
  115 104456 8.16.07 Dig Călmăţui ambele maluri B.H. Călmăţui (dig Jugureanu, dig et. II, borne hectometrice, bariere) l = 102,5 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Ulmu; -; Nr.: -; 29.588.824
  116 104463 8.16.07 Dig Ialomiţa-Ion Roată Ldig = 6,3 km, Hdig = 1,8 m Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Ion Roată; -; Nr.: -; 4.977.721
  117 104468 8.16.07 Dig Ialomiţa Slobozia-Bora l = 3,3 km, h = 2,3 m Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; -; Nr.: -; 11.391.892
  118 104470 8.16.07 Îndiguire Perieţi râu Ialomiţa l = 1,56 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Perieţi; -; Nr.: -; 879.889
  119 104490 8.16.07 Îndig. + regulariz. râu Călmăţui + 10 podeţe l = 92 km, h = 1,5 m, Lreg. = 52,16 km Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; 87.642.286
  120 104494 8.16.07 Îndig. mal dr. Buzău l = 1 km, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Vipereşti; -; Nr.: -; 105.778
  121 104496 8.16.07 Îndig. râu Bălăneasa l = 3,7 km, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Pârscov; -; Nr.: -; 6.689.444
  122 112292 8.03.03 B.H. Dunărea, lac natural de Crov, s = 151,44 ha, v = 4,5 mil. mc B.H. Dunărea, lac natural de Crov, s = 151,44 ha, v = 4,5 mil. mc Ţara: România; judeţ: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL 9.386.857
  123 112302 8.03.03 Lacul Gălăţui s = 712 ha, v = 8,54 mil. mc Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Bogata; -; Nr.: -; 44.132.608
  124 112307 8.03.02 Insula Grădiştea Mică s = 5,46 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 338.433
  125 112309 8.03.02 Insula Grădiştea Mare s = 20 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 1.239.680
  126 112311 8.03.02 Insula Făureiului s = 20 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 1.239.680
  127 112313 8.03.02 Insula Porcarie s = 7,89 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 489.054
  128 112314 8.03.02 Insula Batalia s = 1,79 ha Ţara: România; judeţul Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 110.951
  129 112316 8.03.02 Insula Sărătura s = 12,31 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 763.023
  130 112317 8.03.02 Insula Siliştea Beciului s = 24,23 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 1.501.872
  131 116483 8.16.07 Dig elem. tip L Acriş l = 340 m, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 161.269
  132 116486 8.03.09 Apărare de mal pr. Acriş l = 500 m Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 484.452
  133 116489 8.03.10 Nod hidrotehnic Pr. Acriş Beton simplu egaliz. piatră brută, pereu dale beton Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 79.188
  134 116494 8.03.09 Regularizare pr. Acriş L = 1,1 km Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 206.048
  135 116548 8.03.10 Conductă alimentare cu apă D = 400 mm, L = 350 m Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; 191.576
  136 116552 8.03.02 Insulele Gostile s = 27,5 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Gostilele; -; Nr.: -; 1.704.560
  137 116874 8.28.01 Canton Frăsinet Clădire P+2, Sd = 534 mp, St = 1.943 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Frăsinet; -; Nr.: -; 315.633
  138 116882 8.28.01 St. meteo Dâlga St = 3.656 mp, Scon = 98,48 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Dâlga; -; Nr.: -; 51.450
  139 121011 8.16.07 Apărare localitate Şirna râu Cricovul Dulce lung. reg. = 2 km, lung. îndig = 1,2 km Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Şirna; -; Nr.: -; 462.589
  140 121012 8.16.07 Apărare localitatea Târgu Vechi Lung. reg = 1 km, lung. îndig. = 1 km, lung. consolid. mal = 1.340 m Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Târgşoru Vechi; -; Nr.: -; 185.941
  141 149908 8.28.01 Grup intervenţie Văleni Clădire tip D+P+E Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DABI 183.157
  142 149909 8.17.02 Decantor radial St. Vălenii de Munte Semiîngropat, D = 45 m Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DABI 655.748
  143 149910 8.17.02 Extindere staţie de tratare apă Văleni Suplimentare debit Văleni-Movila Vulpii Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; BH Prahova 7.100.159
  144 149911 8.03.10 Aducţiune Văleni-Movila Vulpii 1 fir conductă metalică şi PREMO cu DN = 1.000 mm şi lung. = 12,82 km Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 7.959.569
  145 149912 8.03.10 Rezervor 20 mc Beton armat D = 50 m, H = 11 m, semiîngropat, compensare presiune debit Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Păuleşti; -; Nr.: -; 513.292
  146 149913 8.03.10 Racord aducţiune Movila Vulpii-Brazi Tuburi Hobas din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă prin centrifugare (PAFS), L = 30 m în zona căminelor Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 602.639
  147 151914 8.28.01 Staţia de tratare Voila Debit instalat = 3 mc/s Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Câmpina; şos. Paltinu; Nr.: 19; expl. zonală Prahova 32.290.945
  148 151916 8.28.01 Staţia de tratare Văleni Debit instalat = 2,5 mc/s Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; str. Bratocea; Nr.: 19; expl. zonală Prahova 15.801.188
  149 151917 8.03.10 Aducţiuni Băicoi Lungime conducte = 160 km Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; expl. zonală Prahova 32.459.953
  150 153351 8.03.09 Combatere inundaţii Aluniş L reprofilare albie = 1 km; L cons. mal = 0,127 km Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Aluniş; -; Nr.: -; 286.571
  151 153352 8.03.09 Consolidare mal pârâu Cosmina L apărare mal = 1 km; zid beton Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Cosminele; -; Nr.: -; 243.705
  152 153353 8.03.09 Regularizare pârâu Telega Cosmina L lucrare = 0,072 km; apărare de mal, zid de sprijin din gabioane Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Cocorăştii Mislii; -; Nr.: -; 194.961
  153 153354 8.03.09 Lucrare de amenajare confluenţa pârâu Dâmbu cu râul Teleajen L dig de dirijare = 0,06 km, L canal deviere = 0,2 km Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Buchilaşi; -; Nr.: -; DABI 229.255
  154 153355 8.03.10 Nod Hidrotehnic Hagieşti Pile şi planşee de beton, bazin de aspiraţie, sistem de drenaj Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; satul Hagieşti; -; Nr.: -; DABI 2.646.049
  155 153356 8.03.09 Regularizare râu Buzău la Întorsura Buzăului L dig = 5,33 km; ambele maluri; L consolidare mal = 5,447 km, prism pereu Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Întorsura Buzăului; -; Nr.: -; DABI 6.660.233
  156 153357 8.03.09 Apărare de mal Brăteşti şi Habud, râu Cricovul Dulce L regularizare = 1,5 km; L dig = 3 km Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Şirna; -; Nr.: -; DABI 718.042
  157 153358 8.03.09 Amenajare râu Bâsca Chiojdului L amenajare = 0,605 km Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Cătina; -; Nr.: -; DDABI 1.035.312
  158 153360 8.16.07 Amenajare Nămoloasa L dig = 19 km, pereu piatră nerostuită, reabilitare şi extindere Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; -; Nr.: -; DABI 6.782.262
  159 153361 8.03.09 Amenajare râu Cricovul Dulce în comuna Vişineşti L apărare mal = 70 m, 1 prag de fund Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Vişineşti; -; Nr.: -; Dabi 664.659
  160 153362 8.03.09 Consolidare mal dr. şi îndiguire râu Călmăţui la confluenţa cu fluviul Dunărea L consolidare = 1.142 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Berteştii de Jos; -; Nr.: -; DABI 3.312.920
  161 153363 8.03.09 Amenajare Valea Rea în zona comunei Moroieni L apărare mal = 110 m; L decolmatare = 247,14 m, prag Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; municipiul Moreni; -; Nr.: -; DABI 664.727
  162 153364 8.03.09 Regularizare râu Teleajen în zona confluenţei cu pârâul Recea L canal pilot = 360 m; L dig închidere = 120 m Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 1.559.587
  163 153365 8.03.09 Consolidare mal dr. râu Buzău L apărare mal = 67 m în zona sat Pălici, punte pietonală, comuna Vipereşti Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Vipereşti; -; Nr.: -; DABI 1.435.528
  164 153367 8.03.09 Apărare mal stâng râu Buzău zona Pitulaţi L consolidări mal = 152 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -; DABI 662.542
  --------