HOTĂRÂRE nr. 20 din 15 ianuarie 2014pentru modificarea poziţiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziţia nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:┌────┬────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐│ "7.│ BOTOŞANI │- Piaţa Revoluţiei│subsol, parter şi patru etaje ││ │ │nr. 1-3, Botoşani ├───────────────────────────────┤│ │ │ │suprafaţa construită: 1.009 mp ││ │ │ ├───────────────────────────────┤│ │ │ │terenul aferent: 5.493 mp" │└────┴────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┘  +  Articolul IISe aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIMinisterul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 ianuarie 2014.Nr. 20.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Instituţiei Prefectului - JudeţulBotoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,pentru care se actualizează valorile de inventar, caurmare a reevaluării, precum şi datele de identificare
    *Font 7*
    ┌───────────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┬───────┐│ Nr. de │Denumirea şi adresa│Caracteristicile tehnice│Valoarea de │ Situaţia juridică │ Tipul ││ inventar │ │ ale imobilului │ inventar ├──────────────┬────────────────┤bunului││ M.F.P. şi │ │ │actualizată │ Baza legală │În administrare/│ ││ codul de │ │ │ - lei - │ a majorării │ concesiune │ ││clasificare│ │ │ │ valorii │ │ ││ │ │ │ │ de inventar │ │ │├───────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤│111395 │Palat administrativ│S+P+4E │8.960.522,48│Proces-verbal │în administrarea│Imobil ││8.29.13 │judeţul: Botoşani; │Suprafaţa construită = │ │nr. 15.275 din│Instituţiei │ ││ │municipiul │1.009 mp; │ │19 decembrie │Prefectului - │ ││ │reşedinţă de judeţ │Suprafaţa desfăşurată = │ │2012 privind │Judeţul Botoşani│ ││ │Botoşani; Piaţa │3.951,97 mp; │ │reevaluarea │din subordinea │ ││ │Revoluţiei nr. 1-3 │Suprafaţa teren = │ │activelor fixe│Ministerului │ ││ │ │5.493 mp │ │corporale │Afacerilor │ ││ │ │CF: 51964 │ │ │Interne │ ││ │ │ │ │ │CUI: 3372696 │ ││ │ │ │ │ │Hotărârea │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ ││ │ │ │ │ │nr. 706/1994; │ ││ │ │ │ │ │Hotărârea │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ ││ │ │ │ │ │nr. 304/2012 │ │├───────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤│111438 │Centrală termică │Parter │ 482.233,63│Proces-verbal │în administrarea│Imobil ││8.29.13 │judeţul: Botoşani; │Suprafaţa construită = │ │nr. 15.275 din│Instituţiei │ ││ │municipiul │25,96 mp │ │19 decembrie │Prefectului - │ ││ │reşedinţă de judeţ │Suprafaţa desfăşurată = │ │2012 privind │Judeţul Botoşani│ ││ │Botoşani; Piaţa │25,96 mp │ │reevaluarea │din subordinea │ ││ │Revoluţiei nr. 1-3 │CF: 51964 │ │activelor fixe│Ministerului │ ││ │ │ │ │corporale │Afacerilor │ ││ │ │ │ │ │Interne │ ││ │ │ │ │ │CUI: 3372696 │ ││ │ │ │ │ │Hotărârea │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ ││ │ │ │ │ │nr. 706/1994; │ ││ │ │ │ │ │Hotărârea │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ ││ │ │ │ │ │nr. 304/2012 │ │└───────────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┴───────┘--------