HOTĂRÂRE nr. 10 din 7 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul II (1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu două bunuri noi, în domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, bunuri rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 2. (2) Denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a evaluării, reevaluării, a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare. (3) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 4, ca urmare a reevaluării şi a efectuării unor lucrări de modernizare.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 7 ianuarie 2014.Nr. 10.  +  Anexa 1 SITUAŢIAieşirilor de bunuri propuse la casare dinInventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate înadministrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie - C.U.I. 11672708
  *Font 8*
  Nr crt Nr. M.F.P. Codul de cla- sificare MF Denumirea Descrierea tehnică Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Valoarea de inventar (lei)
  0 1 2 3 4 5 6
  1 62916 8.29.08 Racord electric cu post de transformare ANM RA Sediul central 1982 28.256
  2 62923 8.29.08 Reţea cablaj structurat pentru calculator - Sediul central ANM - RA 1997 1.618
  3 62962 8.28.13 Suport antenă rabatabilă 1986 5.628
  4 62980 8.28.13 Fundaţie antenă rabatabilă 1985 7.089
  5 62984 8.28.13 Baracă metal granulom SM Piteşti 1979 1.295
  6 63022 8.28.13 Stâlp antenă rabatabilă 1984 2.646
  7 63023 8.28.13 Montaj antenă rabatabilă 1985 909
  8 63215 8.28.01 Racord telefonic staţia meteo Băileşti Cabluri telefonice 1988 3.452
  9 63254 8.28.01 Racord telefonic radar Craiova Cabluri telefonice 1982 5.750
  10 63267 8.28.12 Clădire locuinţe Obârşia Lotrului Clădire din panouri lemn prefabricat, 3 camere, pe fundaţie de beton (teren închiriat de la Direcţia Silvică Vâlcea) 1965 10.511
  11 63301 8.28.01 Împrejmuire platformă meteo Bâlea Lac Gard plasă sârmă 1982 1.262
  12 63308 8.28.01 Drum acces staţie meteo Miercurea Ciuc 1970 1.352
  13 63312 8.28.01 Platformă staţie meteo Târgu Secuiesc S = 676 mp 1964 4.030
  14 63316 8.30 Platformă staţie meteo Câmpeni S = 150 mp 1970 5.694
  15 63334 8.28.01 Platformă staţie meteo Sebeş 1967 2.422
  16 63336 8.30 Platformă staţie meteo Sărmaş S = 676 mp 1972 11.324
  17 63341 8.28.01 Platformă staţie meteo Joseni S = 676 mp 1967 5.149
  18 63344 8.28.01 Clădire canton staţie meteo Bucin Cabană lemn 1997 26.458
  19 63345 8.30 Microturbină staţie meteo Bucin Dig adăpost cabluri stâlpi (la 2 km de staţie) 1988 1.627
  20 63679 8.30 Platformă staţie meteo Miercurea Ciuc S = 676 mp 1970 12.099
  21 149013 8.30 Echipament de comunicaţii SRPV Cluj Aparatură electronică 2003 220.309
  22 149032 8.30 Staţie de verificare 2003 1
  23 149050 8.30 Sursă UPS 2200 VA, SR. 0136220519 - Observator radar Oradea Sursă SMART 2200 VA 2003 5.126
  24 149080 8.30 Staţie meteo automată Vitel - sediul central Aparatură măsurători meteorologice 2000 800
  25 149094 8.30 Imprimantă Laser a/n HP 100n-SPV CMR. Constanţa Laser a/n HP 4100n 2003 20.462
  26 149096 8.30 Terminal afişare informaţii meteo - SPV, CMR. Constanţa IBM; S.O.W20000PRO 2003 92.794
  27 149121 8.30 Server prelucrare date de volum - SRP Bacău 2003 698.542
  28 149123 8.30 Staţie de nowcasting şi modelare - SRP Bacău 2003 698.199
  29 149126 8.30 Imprimantă Laser color HP 4500n - SRP Bacău 2003 23.827
  30 149140 8.30 Echipament de comunicaţii, SPV Sibiu Aparatură electronică 2003 220.309
  31 149141 8.30 Echipamente de comunicaţii satelitare, SPV Sibiu 2003 271.729
  32 149676 8.30 Server prelucrare date volum Calculator 2003 703.345
  33 149677 8.30 Sistem de afişare 2D Calculator, aparatură electronică 2003 702.996
  34 149678 8.30 Staţie de nowcasting şi modelare Calculator, aparatură electronică 2003 697.579
  35 149679 8.30 Imprimantă Laser a/n HP 4100n Aparatură pt. listare 2003 20.564
  36 149681 8.30 Terminal afişare informaţii meteo Calculator, aparatură electronică 2003 90.147
  37 149685 8.30 Echipament de comunicaţii (switch, router, CNTNST- 203154) Aparatură electronică 2003 860.440
  38 149686 8.30 Kit upgrade, comunicaţii (telefonie IP CNTMST - 203155) Aparatură electronică 2003 1.448.109
  39 149707 8.30 Imprimantă Laser color HP 4550n Aparatură pentru listare 2003 10.891
  40 149716 8.30 Sistem de afişare 2D OmniWxTrac Aparatură electronică 2003 716.475
  41 149983 8.30 Sistem radiodate OFA Af.- Bucureşti conexiuni (303700) Aparatură electronică 2003 3.300
  42 152171 8.30 Balanţă electronică automată SM Zimnicea Aparatură electronică BW 32 S 2005 2.392
  43 152205 8.30 Sistem portabil de măsurat umiditatea SM Craiova Aparat de măsură 2004 7.312
  44 152206 8.30 Sistem portabil de măsurat umiditatea solului Aparat de măsură 2004 7.312
  45 152216 8.28.01 Adăpost meteo cu scară staţia meteo Corugea 2003 38
  46 152224 8.28.01 Platformă meteo SM Baraolt 1960 62
   +  Anexa 2 SITUAŢIAînscrierii de bunuri în Inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea înadministrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie - C.U.I. 11672708
  *Font 7*
  ┌────┬──────┬───────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬──────────────┬──────┬───────────┬───────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ ││Nr. │ Nr. │ Codul │ Denumirea │ Date de identificare │ │Valoarea │ Situaţia │ │ juridică │ Tipul ││crt.│ MF │ de │ ├────────────────┬───────────────┬──────────┤Anul │ de │ juridică │ │ actuală │imobi- ││ │ │clasi- │ │ Descrierea │Vecinătăţi(după│ Adresa │dobân-│inventar │ Baza legală │În ad-│Concesiune/│ lului ││ │ │ficare │ │ tehnică │caz, pe scurt) │ │dirii/│(în lei) │ │minis-│închiriere/│ ││ │ │ MF │ │ (pe scurt) │ │ │dării │ │ │trare/│ dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce-│ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │ gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────┤│ 1│ │ 8.30│Staţia meteo │DATALOGGER - │În incinta │Ţara: │ 2011 │ 47.134│Legea nr. │În ad-│ │mobil ││ │ │ │automată MAWS │sistem de │staţiei meteo │România │ │ │213/1998, │minis-│ │ ││ │ │ │301 SM Băneasa│achiziţie, │Băneasa ANM - │Municipiul│ │ │Legea nr. │trare │ │ ││ │ │ │ │memorare şi │sediul central │Bucureşti;│ │ │216/2004, │ │ │ ││ │ │ │ │transfer date; │ │Sectorul 1│ │ │Dec. nr. 203/ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe │ │Şoseaua │ │ │29.12.2011 │ │ │ ││ │ │ │ │analogice şi │ │Bucureşti-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │digitale; │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────┤│ 2│ │8.28.01│Teren şi │Teren S = 501 mp│V - Cale ferată│Ţara: │ 2004 │ 361.489│Legea nr. │În ad-│ │imobil ││ │ │ │clădire staţie│Clădire parter +│N, S, E - Teren│România; │ 2006 │ │213/1998, │minis-│ │ ││ │ │ │meteo Dej │anexă, zidărie │persoane │judeţul: │ │ │Legea nr. │trare │ │ ││ │ │ │ │BCA şi instala- │particulare │Cluj; │ │ │216/2004, │ │ │ ││ │ │ │ │ţii aferente, │ │municipiul│ │ │Pvrtl nr. 7569│ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 108,47 mp │ │Dej; Str. │ │ │/15.12.2006, │ │ │ ││ │ │ │ │(95,72 mp + │ │Dumbrava │ │ │Dec. ANM nr. │ │ │ ││ │ │ │ │12,75 mp), │ │Roşie nr.6│ │ │297/15.12.2006│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 108,47 mp: │ │ │ │ │Ordin MEF nr. │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │3.471/2008, │ │ │ ││ │ │ │ │54827 Declaraţie│ │ │ │ │Hot. CA nr. 2/│ │ │ ││ │ │ │ │autentificată │ │ │ │ │24.02.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 1596/ │ │ │ │ │CVC nr. 819/ │ │ │ ││ │ │ │ │31.07.2013 │ │ │ │ │25.05.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reevaluare │ │ │ │└────┴──────┴───────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────┴──────┴─────────┴──────────────┴──────┴───────────┴───────┘
   +  Anexa 3 Bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrareaAdministraţiei Naţionale de Meteorologie - C.U.I.11672708, la care se modifică denumirea,datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală caurmare a evaluării, reevaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare
  *Font 7*
  ┌────┬───────┬───────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────┬──────┬────────┬──────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţia│ ││Nr. │ Nr. │ Codul │ Denumirea │ Date de identificare │ │Valoarea│ Situaţia │ │juridică│ Tipul││crt.│ MF │ de │ ├────────────────┬───────────────┬──────────────┤Anul │ de │ juridică │ │actuală │imobi-││ │ │clasi- │ │ Descrierea │Vecinătăţi(după│ Adresa │dobân-│inventar│ Baza legală │În ad-│ Conce- │ lului││ │ │ficare │ │ tehnică │caz, pe scurt) │ │dirii/│(în lei)│ │minis-│ siune/ │ ││ │ │ MF │ │ (pe scurt) │ │ │dării │ │ │trare/│ Închi- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce-│ riere/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │ dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │gratuit │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 1│ 62742│8.28.01│Teren staţia │S = 488 mp, │N: NAVOL │Ţara: România;│ 1956 │ 32.620│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Olteniţa│Extras CF nr. │(locuinţe), │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │21819 │E: DN, │Călăraşi; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │V: Proprietate │Municipiul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulară, │Olteniţa; Şos.│ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │S: CF + Drum │Portului nr.30│ │ │evaluare │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 2│ 62754│8.28.01│Teren staţia │S = 1.500 mp, │N: Teren │Ţara: România;│ 1970 │ 53.480│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF nr. │agricol, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Întorsura │24533 │V: Proprietăţi │Covasna; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │Buzăului │ │private, │oraşul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │ │E: Drum │Întorsura │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │judeţean, │Buzăului; Str.│ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │S: Depozit │Libertăţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 3│ 62767│8.28.01│Teren SM │S = 1.400 mp │N: Braţul │Ţara: România;│ 1974 │ 212.743│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Sulina │Extras CF nr. │Sulina, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │30345 │S: Marea │Tulcea; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Neagră, │oraşul Sulina │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │ │E, V: Dig │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │protecţie │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reevaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 45/2003, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15/2004 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 4│ 62784│8.28.01│Teren radar │S = 2.280 mp │N, S, V: Ocolul│Ţara: România;│ 1975/│ 8.104│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Bârnova │(1.512 mp + │Silvic Pădureni│judeţul Iaşi; │ 2002 │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │768 mp) Extras │E: Drum public │comuna Ciurea;│ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 62652 │ │satul Ciurea │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 5│ 62787│8.28.01│Teren staţia │S = 1.307,87 mp │N, V - S.C. │Ţara: România;│ 1988 │ 332.240│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Galaţi │(1.066,87 mp + │Viva Company │judeţul Galaţi│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │241 mp) │S.R.L., │MRJ Galaţi; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │S - Aleea Meteo│Str. Traian │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │109331 │E - Str. Traian│nr. 431 │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reevaluare │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 6│ 62795│8.28.01│Teren centru │S = 800 mp │N - Unit. │Ţara: România;│ 1978 │ 27.770│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Radar Craiova │Extras CF nr. │militară, │judeţul: Dolj;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │213018 │E, S, V - │Municipiul │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Staţiunea Banu │Craiova; str. │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │Mărăcine │Calea │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 150 B │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/2004 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 7│ 62796│8.28.01│Teren SM │S = 2.493 mp │N - Unit. │Ţara: România;│ 1945 │ 86.540│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Craiova │Extras CF nr. │militară, │judeţul: Dolj;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │213018 │E, S, V - │Municipiul │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Staţiunea Banu │Craiova; str. │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │Mărăcine │Calea │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 150 B │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/2004 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 8│ 62801│8.28.01│Teren staţie │S = 3.650 mp │Lot 1: │Ţara: România;│ 1945 │ 195.200│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Târgu │(lot 1 = 2.590 │S, E - │judeţul: Gorj;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Jiu │mp, lot 2 = │Proprietăţi │MRJ Târgu Jiu;│ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │1.060 mp), │particulare, │str. Meteor │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │N, V - Drum │nr. 23 │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │46339 - lot 1, │acces │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │Lot 2: │ │ │ │nr. 111 din │ │ │ ││ │ │ │ │46194 - lot 2 │E, V, S - │ │ │ │09/02/2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Proprietăţi │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare, │ │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │N - Drum acces │ │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 788/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │29.06.1962 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ordinul nr. 3/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.02.1975 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protocol │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.069/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.03.1999 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 9│ 62835│8.28.01│Teren staţia │S = 1.140 mp, │Unitate │Ţara: România;│ 1960 │ 29.720│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Câmpeni │Extras CF nr. │militară │judeţul: Alba;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │71267 │ │oraşul │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │ │Câmpeni; │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │strada Horea │ │ │Raport │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 65 │ │ │evaluare │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 10│ 62840│8.28.01│Teren SM │S = 7.875 mp │N - Drum │Ţara: România;│ 1945 │ 310.165│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Chişineu-Criş │Extras CF nr. │judeţean, │judeţul: Arad;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │301821 │E, V, S - Teren│oraşul │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │Chişineu-Criş;│ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Gării; FN│ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reevaluare │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 11│ 62841│8.28.01│Teren staţie │S = 6.984 mp, │Păşune comuna │Ţara: România;│ 1968 │ 186.750│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Cuntu │Extras CF nr. │Bolvaşniţa, │judeţul: Caraş│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │30217 │satul │-Severin; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Vârciorova │comuna │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bolvaşniţa, │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │satul │ │ │evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Vârciorova │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 12│ 62868│8.28.01│Teren SM │S = 654 mp │Teren │Ţara: România;│ 1968 │ 11.328│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Baia Mare │Extras CF nr. │particular │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │52392 │Frenţiu Sanda │Maramureş; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Maria, Frenţiu │oraşul Tăuţii │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │Iuliana Rozalia│Măgherăuş │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 230 │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/2004 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 13│ 62879│8.28.01│Teren staţie │S = 4.154 mp, │N, E - Teren │Ţara: România;│ 1968 │ 19.039│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Sfântu │Extras CF nr. │proprietate │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Gheorghe │30132 │privată, │Tulcea; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │S - Drum, │comuna Sfântu │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │Gheorghe │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.542/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25.11.2008, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protocol │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.335/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.674 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25.02.2009 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 14│ 62887│8.28.01│Cabină staţie │Construcţie │V - Proprietate│Ţara: România;│ 1984 │ 9.287│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │tip Ghiocel │lemn, parter, │privată, N, E -│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │staţie meteo │Sc = 65 mp, │Teren consiliul│Buzău; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │Bisoca │Sd = 65 mp, │local, │comuna Bisoca │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │S - Drum │nr. 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20048 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 15│ 62924│8.28.01│Clădire staţie│Clădire piatră │N, E, S, V - │Ţara: România;│ 1962 │ 16.352│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Vf. Omu │şi cărămidă, │Primăria │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │parter+1+2 │Buşteni │Prahova; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │parţial, │ │oraşul Buşteni│ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 172,88 mp, │ │Vf. Omu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 303,19 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │23231, Relevee │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │parter, etaj 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 16│ 62931│8.28.01│Cabină staţie │Construcţie │N - Drum acces,│Ţara: România;│ 1984 │ 21.334│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │tip Ghiocel │lemn, parter, │E, V - Staţiune│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │staţie meteo │Sc = 68,90 mp, │cercetări │Buzău; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │Buzău │Sd = 68,90 mp, │legumicole, │MRJ Buzău; │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │S - S.C. Gerom │Aleea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50657 │S.A. │Industriilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 17│ 62936│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă│N, E - Domeniu │Ţara: România;│ 1956 │ 25.231│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Călăraşi│parter, │privat, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sc = 89 mp, │S - Stradă, │Călăraşi; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 89 mp, │V - Drum │MRJ Călăraşi; │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │naţional DN 21 │Str. Sloboziei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │24895 │Călăraşi - │nr. 1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Slobozia │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 18│ 62963│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă│N - Canal │Ţara: România;│ 1960 │ 22.060│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Griviţa │parter, │HC 309, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sc = 78 mp, │E, S - Domeniu │Ialomiţa; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 78 mp, │privat, V - │comuna Griviţa│ │ │739/0-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │Drum de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20387 │exploatare │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │DE 314 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 19│ 62966│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă│N, E, S, V - │Ţara: România;│ 1991 │ 48.955│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Penteleu│placată cu lemn,│Teren Primăria │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │P+1, │Gura Teghii │Buzău; comuna │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sc = 195 mp, │ │Gura Teghii │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 306 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20146 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 20│ 62982│8.28.01│Clădire staţia│Clădire BCA, │N - NAVOL │Ţara: România;│ 1998 │ 8.524│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Olteniţa│parter + pod, │(locuinţe), │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sc = 56 mp, │E - DN, │Călăraşi; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 56 mp, │V - Proprietate│municipiul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │particulară, │Olteniţa; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │21819-C1 │S - CF+drum │Şos. Portului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 30 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 21│ 62991│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă│N - S.C. Uni- │Ţara: România;│ 1963 │ 24.796│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Ploieşti│parter, │versal Montaj │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sc = 179 mp, │Domus SRL │Prahova; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 179 mp, │propr. │municipiul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │particulară, │Ploieşti; Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │126617 │E - S.C. │Laboratorului;│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Extrapan S.A., │nr. 3 A │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Strada │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Laboratorului │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 22│ 63024│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă│N - Vinalcool, │Ţara: România;│ 1965 │ 88.931│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Turnu │parter; │S - Stadion, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Măgurele │Sc = 154,26 mp, │E - Cf, │Teleorman; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 154,26 mp, │V - Şos. │municipiul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │Turnu Măgurele│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │21659 │ │Şos. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Alexandriei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 23│ 63035│8.28.13│Baracă │Baracă din │E - Locuinţe │Ţara: România;│ 1979 │ 1.295│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │metalică │tablă, parter │particulare, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │staţie meteo │Sc = 14,76 mp, │N - S.C. Prod, │Teleorman; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │Zimnicea │Sd = 14,76 mp, │V - Câmp │oraşul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │agricol, │Zimnicea; Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20488 │S - Locuinţe │Turnu Măgurele│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │particulare │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 24│ 63045│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu │N, E, S - │Ţara: România;│ 1986 │ 66.617│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │H+M Piatra │zidărie din │Consiliul Local│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Neamţ, ANM-RA │cărămidă, │Piatra-Neamţ, │Neamţ; MRJ │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │parţial subsol +│V - Str. │Piatra Neamţ; │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │parter, │Sirenei │Str. Sirenei │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 118,80 mp, │ │nr. 21 │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 210,45 mp, │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │5575/N │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVR nr. 843/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.07.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.553/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │17.08.2012 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 25│ 63051│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter, │N, E - Teren │Ţara: România;│ 1958 │ 96.130│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Adjud │zidărie din │consiliul Local│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │Adjud, │Vrancea; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sc = 104 mp, │S - Str. Oneşti│municipiul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 104 mp, │V - Iftimie │Adjud; Str. │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │Mihalcea │Oneşti nr. 16 │ │ │nr. 216/2004, │ │ │ ││ │ │ │ │51605 │ │ │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 4.418/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30.09.2004, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 4.545/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20.11.2004, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.228/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │12.07.2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.512/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │18.07.2013 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 26│ 63062│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu │N, E - S.C. │Ţara: România;│ 1982 │ 59.308│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │H+M Focşani, │zidărie din │CERES SA, S - │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │partea ANM - │cărămidă, │Bd. Brăilei, │Vrancea; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │CMR Moldova │parţial subsol +│V - CSV Focşani│MRJ Focşani; │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │parter, │ │Bd. Brăilei │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 107,70 mp, │ │nr. 123 A │ │ │nr. 216/2004, │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 143,63 mp, │ │ │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │nr. 5.498/ │ │ │ ││ │ │ │ │7126 │ │ │ │ │30.11.2004, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL nr. 804/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.06.2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dec.nr. 1.315/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │18.06.2013 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 27│ 63086│8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N - Potecă, │Ţara: România;│ 1965 │ 1010601│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Ceahlău │lemn, subsol + │E, S, V - Teren│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │- sediu social│parter + etaj, │Consiliul Local│Neamţ; oraşul │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sc = 104 mp, │Bicaz │Bicaz; FN │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 312 mp, │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │50867 │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.393/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │21.09.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dec.nr. 1.888/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │27.09.2012 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 28│ 63115│8.28.01│Clădire anexă │Clădire parter │N - Teren │Ţara: România;│ 1998 │ 2.755│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │staţie meteo │din cărămidă, │Modest Gheorghe│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Darabani │Sc = 82,96 mp, │S - Str. 1 │Botoşani; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 82,96 mp, │Decembrie, │oraşul │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │E - Aramă Petru│Darabani; Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │51101 │V - Drum acces │1 Decembrie │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 47 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 29│ 63136│8.28.13│Staţie meteo │Clădire parter │N, V - S.C. │Ţara: România;│ 1992 │ 5.915│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Galaţi - │din cărămidă, │Viva Company │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Gospodărie │Sc = 70,92 mp, │S.R.L., │Galaţi; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │anexă - │Sd = 70,92 mp, │S - Aleea Meteo│MRJ Galaţi; │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │magazie │Extras CF nr. │E - str. Traian│str. Traian │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │109331 │ │nr. 431 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 30│ 63164│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu │N, S, V - IAS │Ţara: România;│ 1980 │ 254.908│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Cotnari │zidărie din │Cotnari, │judeţul: Iaşi;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, subsol│E - drum │comuna Cotnari│ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │+ parter + etaj,│exploatare │FN │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 81 mp, │ │ │ │ │Dec.nr. 4.545/│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 243 mp, │ │ │ │ │29.12.2005, │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │60344 │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL nr. 837/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │24.04.2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dec. nr. 923/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │29.04.2013 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 31│ 63177│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter │N - Balţatu │Ţara: România;│ 1965 │ 89.765│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Vaslui │cu zidărie din │Ionel, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │V, S - str. │Vaslui; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sc = 107 mp, │Valentin │MRJ Vaslui; │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 107 mp, │Silvestru, │str. Valentin │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │E - str. Ştefan│Silvestru │ │ │nr. 216/2004, │ │ │ ││ │ │ │ │73701 │Procopiu │nr. 2 │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.287/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.12.2004, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.160/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.08.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dec.nr. 1.553/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │17.08.2012 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 32│ 63188│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter │N, E - Pomicola│Ţara: România;│ 1962 │ 69.860│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Bârlad │zidărie din │S.A., │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │S - Şoseaua │Vaslui; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │SC = 94 mp, │Crâng, │comuna Perieni│ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 94 mp, │V - Drum acces │satul Perieni;│ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │şos. Crâng │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │70489 │ │nr. 3 │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL nr. 592/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │27.03.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dec. nr. 560/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │03.04.2012 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 33│ 63248│8.29.08│Clădire sediu │La et. 4: 5 │N - Str. │Ţara: România;│ 1975 │ 39.306│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Centru │birouri, │Brestei; │judeţul: Dolj;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Meteorologic │dependinţe │E - PETROM; │MRJ Craiova; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │Regional │comune, │S - Liceul │Str. Brestei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Oltenia │Sc = 139,55 mp, │"Elena Cuza"; │nr. 3A; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 139,55 mp, │V - CONEL │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │69305 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 34│ 63303│8.28.01│Clădire staţie│Clădire cărămidă│S - DN1, │Ţara: România;│ 1959 │ 36.776│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Făgăraş │2 camere, birou,│E, V, N - Teren│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │2 holuri, │agricol privat │Braşov; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sc = 61,50 mp, │ │comuna Beclean│ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 61,50 mp, │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │100862, Fişa │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │bunului imobil │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 35│ 63351│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter +│N - Drum │Ţara: România;│ 1973 │ 268.159│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Arad │etaj + turn │judeţean 682, │judeţul: Arad;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │observaţii, │E, S, V - │MRJ Arad; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │cărămidă, │Păşune comunală│str. Steagului│ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 119 mp, │ │nr. 128 │ │ │PVR 19/ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 270 mp, │ │ │ │ │02.11.2005, │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF 321324│ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 36│ 63504│8.28.01│Clădire staţia│Clădire P din │N - Întreprin- │Ţara: România;│ 1966 │ 31.496│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Huedin │cărămidă, │dere auto, │judeţul: Cluj;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │acoperiş din │S, V - Sect. │oraşul Huedin;│ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ţiglă, │drumuri şi │Str. Câmpului │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 95 mp, │poduri, │nr. 6 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 95 mp, │E - Str. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │Câmpului │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50874 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 37│ 63512│8.28.01│Clădire staţia│Clădire │N, E, S, V - │Ţara: România;│ 1961 │ 133.558│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Vlădeasa│principală, │Teren Consiliul│judeţul: Cluj;│ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │1.800 m │P+S parţial, │Local Săcuieu │satul Rogojelu│ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sc = 142 mp, │ │comuna Săcuieu│ │ │739/09-JUL-03;│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 179 mp, │ │ │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │nr. 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │50410 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 38│ 63520│8.28.01│Clădire staţie│Clădire S + P │NE - Badea │Ţara: România;│ 1955 │ 28.159│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteorologică │din cărămidă, │Adrian, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Sighetu │fundaţie piatră,│SE - Roşca │Maramureş; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │Marmaţiei │acoperiş cu │Mariana, │municipiul: │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │azbociment, │SV - Drum, │Sighetul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 247,75 mp, │NV - Str. │Marmaţiei; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 259,65 mp, │Dragoş Vodă │Str. Dragoş │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │Vodă nr. 110 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │18588, plan │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │parter şi subsol│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 39│ 63524│8.28.01│Clădire staţia│Clădire P din │S - Depozit, │Ţara: România;│ 1960 │ 49.247│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Bistriţa│cărămidă cu │N şi V - Teren │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │planşeu din │E - Case │Bistriţa- │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │beton armat, │particulare │Năsăud; │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 105,60 mp, │ │MRJ Bistriţa; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 105,60 mp, │ │Calea Moldovei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │nr. 17 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │61535, Releveu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │parter │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 40│ 63544│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter │E - Marea │Ţara: România;│ 1965 │ 227.608│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Mangalia│cărămidă, │Neagră, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sc = 142,25 mp, │S - Hotel, │Constanţa; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 142,25 mp, │N - Staţie │municipiul │ │ │739/09-JUL-03/│ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF 107384│pompare, │Mangalia, │ │ │PVR 5/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Şosea │str. Matei │ │ │30.08.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Basarab nr. 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 41│ 114916│8.28.01│Clădire staţie│Clădire parter │N - Str. │Ţara: România;│ 1967 │ 110.369│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Târgu │cu zidărie din │Costache Negri,│judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Ocna │cărămidă │S - Contea │Bacău; oraşul │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sc = 93,50 mp, │Georgeta, E - │Târgu Ocna; │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 93,50 mp, │Pârâul Galean, │str. Costache │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │V - S.C. │Negri nr. 176 │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │60335 │Dobreniţa SRL │ │ │ │nr. 1.259/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 128/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL nr. 2/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │21.12.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dec.nr. 2.649/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.12.2012 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 42│ 114943│8.28.01│Teren staţie │S = 340 mp │N - Teren │Ţara: România;│ 1982 │ 1.228│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo │Extras CF nr. │proprietate │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │Cernavodă │101721 │privată, │Constanţa; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │S - S.N. Petrom│oraşul │ │ │739/09-JUL-03,│ │ │ ││ │ │ │ │ │S.A., │Cernavodă; │ │ │CTR. V-C 4347/│ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Teren │Str. │ │ │19.05.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │ │proprietate │Prelungirea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │privată, │Seimeni nr. 24│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Domeniul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 43│ 114954│8.28.01│Teren staţia │S = 675 mp, │N, E, S, V - │Ţara: România;│ 1921 │ 8.798│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Ţebea - │Extras CF nr. │Teren agricol, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │platforma │60321, Fişe corp│proprietate │Hunedoara; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │meteorologică │de proprietate │privată │satul Ţebea; │ │ │739/09-JUL-03;│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. - │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 111 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │09/02/2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 44│ 145316│8.28.01│Teren SM │S = 394,27 mp │E, S - │Ţara: România;│ 2002 │ 2.100│CVC 1331/ │În ad-│ │imobil││ │ │ │Slobozia │Extras CF nr. │Asociaţie │judeţul: │ │ │09/2002 │minis-│ │ ││ │ │ │ │33248 │particulară │Ialomiţa; │ │ │739/09-JUL-03 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │agricolă; │MRJ Slobozia; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V, N - Direcţia│şos. Călăraşi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţeană de │nr. 11 (km 2) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drumuri │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 45│ 145317│8.28.01│Clădire staţie│Cabană lemn, │N - Prod Silva │Ţara: România;│ 1988 │ 17.037│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Videle │parter, │- S.R.L., │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sc = 143,82 mp, │S - Proprietate│Teleorman; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 143,82 mp, │privată, │oraşul Videle;│ │ │şi Ordonanţa │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │E - Proprietate│Str. Gării │ │ │de urgenţă a │ │ │ ││ │ │ │ │20662 │privată, │nr. 7 │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Teren │ │ │ │nr. 107/2002 │ │ │ ││ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 46│ 145332│8.28.01│Clădire SM │Parter cărămidă,│N, S, E - │Ţara: România;│ 2002 │ 35.982│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Slobozia │Sc = 70,84 mp; │Proprietate │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sd = 70,84 mp; │privată, │Ialomiţa; │ │ │nr. 980/1998 │trare │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │V - Administra-│municipiul │ │ │şi CVC 1331/ │ │ │ ││ │ │ │ │33248 │ţia Judeţeană │Slobozia; │ │ │11.09.02 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drumuri şi │şos. Călăraşi │ │ │739/09-JUL-03 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Poduri Ialomiţa│nr. 11 (km 2) │ │ │Ordin MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hot. CA nr. 2/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │24.02.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reevaluare │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 47│ 149081│ 8.30│Staţie meteo │DATALOGGER - │În incinta ANM │Ţara: România;│ 2000 │ 8.105│Legea │În ad-│ │mobil ││ │ │ │portabilă │sistem de │Central │municipiul │ │ │nr. 216/2004 │minis-│ │ ││ │ │ │MAWS - ANM │achiziţie, │ │Bucureşti; │ │ │Dec. nr. 177/ │trare │ │ ││ │ │ │Central │memorare şi │ │sectorul 1; │ │ │27.12.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │transfer date; │ │şoseaua │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │interfeţe │ │Bucureşti - │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │analogice şi │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │digitale; │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │traductori │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 48│ 149100│ 8.30│Radar Doppler │Complet radar │În incinta │Ţara: România;│ 2003 │19639276│Legea │În ad-│ │imobil││ │ │ │în bandă │WSR -98D METSTAR│staţiei meteo │judeţul: │ │ │nr. 216/2004 │minis-│ │ ││ │ │ │S. WSR-98D - │ │Medgidia │Constanţa; │ │ │NDC nr. 208/ │trare │ │ ││ │ │ │staţie meteo │ │ │municipiul │ │ │31.12.2012 │ │ │ ││ │ │ │Medgidia │ │ │Medgidia; Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │7 Noiembrie │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 49│ 150314│ 8.30.│Alimentare cu │Instalaţie │Racord exterior│Ţara: România;│ 2004 │ 11.983│Legea │În ad-│ │imobil││ │ │ │apă staţie │alimentare │incintei │judeţul: │ │ │nr. 216/2004 │minis-│ │ ││ │ │ │meteo Târgu │racordată la │staţiei meteo │Bacău; oraşul │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │Ocna │conducta │ │Târgu Ocna; │ │ │nr. 5498/ │ │ │ ││ │ │ │ │oraşului │ │Fundătura │ │ │30.11.2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Costache │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Negri nr. 276 │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1259/2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ordin MEF │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3471/2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hot. CA nr. 2/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │24.02.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Raport │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reevaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVRTL │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1361/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.09.2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Decizia │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1888/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │27.09.2012 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 50│ 152167│8.21.01│Sistem │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│ 2005 │ 6.413│Legea │În ad-│ │mobil ││ │ │ │portabil │electronică │staţiei meteo │judeţul: │ │ │nr. 216/2004 │minis-│ │ ││ │ │ │pentru │ThetaKIT V3 │ │Argeş; oraşul │ │ │NC 38/ │trare │ │ ││ │ │ │măsurarea │ │ │Curtea de │ │ │06.02.2006 │ │ │ ││ │ │ │umidităţii - │ │ │Argeş; str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │SM Curtea de │ │ │Albeşti nr. 12│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Argeş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 51│ 152172│8.21.01│Sistem │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│ 2005 │ 6.765│Legea │În ad-│ │mobil ││ │ │ │portabil │electronică │staţiei meteo │judeţul: │ │ │nr. 216/2004 │minis-│ │ ││ │ │ │pentru │ThetaKIT V3 │ │Călăraşi; │ │ │ │trare │ │ ││ │ │ │măsurarea │ │ │municipiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │umidităţii - │ │ │Olteniţa; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │solului staţie│ │ │Str. Portului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │meteo │ │ │nr. 30 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Olteniţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 52│ 152223│8.28.01│Clădire staţie│Casă din │N, V, E - Teren│Ţara: România;│ 1960 │ 21.961│Hotărârea │În ad-│ │imobil││ │ │ │meteo Baraolt │cărămidă, │particular, │judeţul: │ │ │Guvernului │minis-│ │ ││ │ │ │ │Sc = 86 mp, │S = Drum │Covasna, │ │ │nr. 981/1998, │trare │ │ ││ │ │ │ │Sd = 86 mp, │judeţean │oraşul Baraolt│ │ │Ordonanţa de │ │ │ ││ │ │ │ │Baracă magazie │ │Strada │ │ │urgenţă a │ │ │ ││ │ │ │ │din lemn, │ │Libertăţii │ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │Sc = 19 mp, │ │nr. 26 │ │ │nr. 107/2002 │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = 19 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Extras CF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │24639 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 53│ 152337│8.21.01│Sistem │Aparatură │În incinta │Ţara: România;│ 2005 │ 6.413│Legea │În ad-│ │mobil ││ │ │ │portabil │electronică │SMAC Buzău │judeţul: │ │ │nr. 216/2004 │minis-│ │ ││ │ │ │pentru │ThetaKIT V3 │ │Buzău; │ │ │ │trare │ │ ││ │ │ │măsurarea │ │ │MRJ: Buzău; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │umidităţii │ │ │str. Bucegi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │solului - │ │ │nr. 20 bis │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │SMAC Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────┤│ 54│ 152340│8.28.01│Teren SM │S = 681 mp, │N - Drum │Ţara: România;│ 2005 │ 10.500│Legea │În ad-│ │imobil││ │ │ │Urziceni │Extras CF nr. │stradal, │judeţul: │ │ │nr. 216/2004 │minis-│ │ ││ │ │ │ │20271 │E - Agenţia │Ialomiţa; │ │ │CVC 1807/ │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Naţională de │municipiul │ │ │04.08.2005 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Mediu, │Urziceni; Str.│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S - Stoica │Vânătorilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Cristian, │nr. 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - Matei C. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Ioan │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴───────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────┴────────┴──────────────┴──────┴────────┴──────┘
   +  Anexa 4 Bunuri aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Administraţiei Naţionale deMeteorologie - C.U.I. 11672708, la care se modifică valoarea deinventar ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de modernizare
  *Font 7*
  Nr crt Nr. MF Codul de cla- sificare MF Denumirea Descrierea tehnică Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală
  0 1 2 3 4 5 6
  1 62904 8.28.01 Racord subteran LES 20 KVA În incinta SM 77.869 Ordin MEF nr. 3471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  2 62951 8.30 Construcţie platformă staţie meteo Curtea de Argeş Panouri sârmă S = 576 mp 3.306 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  3 63011 8.30 Împrejmuire staţie meteo Roşiori de Vede Panouri de plasă 16.666 PVRTL nr. 5.939/27.12.2007 NDC 246/28.12.2007 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  4 63037 8.30 Canalizare şi alimentare cu apă staţie meteo Zimnicea Instalaţie apă canalizare 3.873 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  5 63046 8.30 Platforma meteorologică Piatra- Neamţ Suprafaţa se regăseşte la MF 62782 34.169 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  6 63048 8.28.13 Clădire anexă tehnică staţie meteo Călimani Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 53 mp, Sd = 53 mp, Extras CF nr. 31059 33.320 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  7 63049 8.30 Platforma meteo cu împrejmuire SM Călimani Suprafaţa se regăseşte la MF 62781 24.113 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  8 63050 8.30 Drum acces SM Călimani Tronson acces între DJ Gura Haitei şi clădirea staţiei 20.285 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  9 63063 8.30 Platformă staţie meteo Focşani 20.588 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  10 63109 8.30 Punere în siguranţă şi montaj staţie meteorologică Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită 9.118 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  11 63110 8.30 Punere în siguranţă staţie meteo Botoşani Panouri plasă sârmă împletită 3.011 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  12 63112 8.30 Punere în siguranţă platformă staţie meteo Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită 3.556 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  13 63118 8.30 Platformă SM Dărăbani Suprafaţa se regăseşte la MF 62790 57.653 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  14 63214 8.30 Racord electric staţie meteo Băileşti Cabluri electrice, tablouri electrice, din LEA 380/220 V 6.321 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  15 63216 8.30 Canalizare staţie meteo Bechet Conducte din beton D = 30 cm 7.929 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  16 63238 8.30 Împrejmuire staţie meteo Caracal Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S = 676 mp 8.455 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  17 63246 8.30 Canalizare beton RPV Craiova Tuburi din beton, D = 30 cm, îngropate la H = 2 m 7.169 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  18 63256 8.30 Reţele electrice SRPV Craiova Cabluri electrice, tablouri electrice, din LES 380/220V 81.917 PVR 741/28.05.2010 NDC 715B/31.05.2010 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  19 63263 8.30 Împrejmuire staţie meteo Drăgăşani Împrejmuire teren cu panouri din plasă de sârmă, pe stâlpi metalici 14.493 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  20 63274 8.30 Platformă meteo cu împrejmuire Slatina Suprafaţa împrejmuită S = 683,44 mp 14.398 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  21 63299 8.30 Platformă meteo staţie meteo Vf. Lăcăuţi S = 506 mp 13.620 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  22 63302 8.30 Platformă staţie meteo Poiana Braşov 13.889 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  23 63304 8.28.13 Magazie cărămida staţie meteo Făgăraş Construcţie din cărămidă S = 17,92 mp 5.251 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  24 63313 8.30 Platforma staţie meteo Ghimbav S = 936 mp 14.856 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  25 63342 8.30 Împrejmuire platformă staţie meteo Bucin Gard de sârmă 14.253 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  26 63346 8.30 Platformă staţie meteo Târgu Mureş S = 676 mp 4.267 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  27 63352 8.30 Alimentare apă staţie meteo Arad în şanţ pentru aducţiune apă rece Conducte metalice îngropate 6.747 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  28 63361 8.30 Reţea alimentare energie electrică Borod Reţea conductori electrici de pe stâlpi din beton alimentare cu energie electrică 2.485 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  29 63391 8.28.13 Depozit hidrogen staţie meteo Deva Magazie din cărămidă 15.726 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  30 63477 8.30 Racord electric Stâna de Vale siguranţe, contor energie electrică Instalaţie şi panouri 4.868 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  31 63479 8.30 Canalizare staţie meteo Stâna de Vale Canalizare Stâna de Vale 15.809 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  32 63507 8.30 Împrejmuire SM Băişoara Stâlpi din ţeavă încastraţi în beton cu panouri plasă de sârmă 75.998 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  33 63559 8.30 Platformă meteo Voineasa S = 663,97 mp, împrejmuire platformă meteo 14.811 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  34 63582 8.30 Împrejmuire şi porţi Afumaţi Gard din plasă sârmă 341.915 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  35 63587 8.28.01 Împrejmuire şi porţi staţie meteo Râmnicu Sărat Plasă sârmă 53.030 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  36 63592 8.28.01 Platformă de parcare auto - SM Afumaţi În incinta SM 8.070 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  37 63618 8.28.13 Adăpost grup electrogen SM Iezer Sc = 17,64 mp, construit din beton armat, acoperiş tablă 23.772 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  38 63699 8.30 Instalaţie paratrăsnet Vf. Parâng 2 stâlpi ancoraţi pe suport de beton H = 10 m 2.066 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  39 143698 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Oradea Reţea tuburi beton evacuare ape uzate, reţea conductă metalică alimentare apă potabilă, îngropate în sol 70.663 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  40 143699 8.28.13 Depozit de lemne Stâna de Vale Depozit din pereţi de tablă metalică 13.050 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  41 143700 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Stâna de Vale Reţea tuburi beton evacuare ape uzate 63.619 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  42 143701 8.30 Racord gaze SRPV Craiova Conductă L = 810 m cu D = 90 cm 158.794 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  43 143702 8.30 Reţea exterioară apă canal staţie meteo Târgu Secuiesc Canal vidanjare 96.864 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  44 143703 8.28.01 Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc S = 20 mp 6.946 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  45 143704 8.30 Racord gaze staţie meteo Târgu Secuiesc Ţeava exterioară 77.473 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  46 143705 8.28.01 Racord electric staţie meteo Medgidia Cablu subteran, BMPTU 31.989 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  47 143707 8.28.01 Foraj 3 alimentare cu apă sediu central ANM - RA 203.557 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  48 149007 8.30 Puţ de alimentare cu apă staţie meteo Supuru de Jos Inele din beton armat H=9 m 2.517 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  49 149008 8.30 Centrală termică cu racord gaz SM Zalău Instalaţie de gaz cu centrală termică pentru încălzire staţie meteorologică 19.748 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  50 149130 8.30 Reţele exterioare apă canal SM Lăcăuţi Conducte, cămine 52.928 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  51 149132 8.30 Racord şi branşament gaze naturale staţie meteo Târnăveni (Bobohalma) Branşament gaze 26.846 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  52 150302 8.30 Canalizare cu bazin vidanjabil staţie meteo Negreşti Construcţie subterană din beton plus ţevi de legătură pentru alimentare grup sanitar şi evacuare în bazin 24.751 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  53 150316 8.30 Grup electrogen - CMR Transilvania Sud 41.184 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  54 150325 8.30 Împrejmuire staţie meteo Vlădeasa 1800 Gard din stâlpi metalici încastraţi în beton, cu rigle din lemn de 20/10, prinse cu buloane pe stâlpi 50.256 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  55 150326 8.28.01 Instalaţie alimentare cu apă staţie meteo Vlădeasa 1800 Formată din aducţiune, instalaţie de hidrofor 139.692 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  56 150327 8.30 Reţele exterioare apă canal SM Vlădeasa 1800 Compuse din conductele de apă, căminele de vizitare, cămine pentru vane 90.207 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  57 151877 8.30 Instalaţie încălzire centrală staţie meteo Drăgăşani Centrală termică Bereta, calorifere de oţel, conducte din cupru 15.421 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  58 152151 8.28.13 Construcţie anexă, staţie meteo Sebeş Construcţie parter cu destinaţie de magazie 21.051 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  59 152175 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 43.151 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  60 152176 8.30 Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - bucătărie staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 8.694 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  61 152177 8.30 Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - grup sanitar st. meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 2.981 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  62 152178 8.30 Staţie de epurare monobloc pentru ape uzate staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 18.076 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  63 152190 8.28.13 Magazie CMR Banat Crişana Clădire tip parter cărămidă, acoperiş din plăci de azbociment, două clădiri separate 14.687 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  64 152191 8.28.13 Magazie CMR Banat Crişana Clădire tip parter cărămidă acoperiş tip planşeu, 4 încăperi separate 24.489 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  65 152201 8.28.13 Cămin hidrofor SM Caracal Compus din: puţ forat, hidrofor, conducte alimentare cu apă 7.308 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  66 152202 8.30 Racord instalaţie gaze Drăgăşani Conductă L = 2.700 m cu D = 50 mm 157.305 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  67 152204 8.30 Instalaţie încălzire centrală staţie meteo Târgu Jiu Centrală termică Motan plus calorifere, ţevi din cupru 12.641 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  68 152227 8.30 Instalaţie apă staţie meteo Baraolt Puţ instalaţie apă 4.550 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  69 152231 8.30 Instalaţie de utilizare exterioară a gazelor SM Turda Instalaţie exterioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda 13.804 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  70 152232 8.30 Instalaţie de utilizare internă a gazelor SM Turda Instalaţie interioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda 5.885 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  71 152233 8.30 Instalaţii termice SM Turda Montarea de conducte şi calorifere pentru încălzire şi aclimatizare la SM Turda 9.790 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  72 152234 8.30 Reţele electrice exterioare SM Vlădeasa 1800 Compusă din instalaţie de siguranţă stâlpi cu lampadare în incinta staţiei meteo 47.496 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  73 152236 8.30 Rezervor de incendiu SM Vlădeasa 1800 Format din rezervor propriu- zis din beton, motopompă pentru stingerea incendiilor şi alte echipamente 47.004 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  74 152246 8.28.13 Depozit (anexă) la staţia meteo Turda Clădire cărămidă, acoperiş placă beton, Sc = 38 mp 4.390 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  75 152247 8.30 Platformă meteo SM Turda Teren în suprafaţă de 670 mp cu aparatură meteorologică 41 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  76 152249 8.28.01 Branşament gaze naturale - SM Afumaţi SM Afumaţi 17.840 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  77 152250 8.28.01 Instalaţie utilizare gaze naturale - SM Afumaţi SM Afumaţi 57.331 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  78 152251 8.30 Împrejmuire parcare ANM sediul central Gard plasă 122.043 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  79 152252 8.30 Instalaţie electrică de iluminat parcare ANM sediul central În incinta ANM, sediul central 7.930 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  80 152286 8.30 Racord electric de joasă tensiune, observator radar Oradea Post transformare în anvelopă de beton 2 x 160 kVA 6/04 kV 9.276 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  81 152294 8.30 Reţele electrice exterioare CMR Banat Crişana - staţia meteo Semenic Instalaţie electrică pe stâlp pentru iluminare platformă meteo şi cale de acces 17.765 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  82 152295 8.30 Branşament electric staţia meteo Semenic Alimentare cu energie electrică prin PTA 20/04 kV 40 kVA 36.543 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  83 152297 8.30 Reţele exterioare apă - canal staţie meteo Semenic Reţea exterioară subterană din tuburi de polietilenă d = 225 mm şi un cămin de vizitare care conduce apele uzate către exterior 46.091 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  84 152309 8.30 Reţele exterioare apă - canal SM Râmnicu Vâlcea Compus din ţevi pentru aducţiune apă, conducte de beton pentru canalizare 42.543 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  85 152310 8.30 Reţele iluminat exterior şi paratrăsnet SM Râmnicu Vâlcea Compus din stâlpi, conducte electrice, corpuri de iluminat 23.228 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  86 152311 8.30 Branşament gaze staţie meteo Râmnicu Vâlcea Conducte branşament OL reducţii regulator 33.868 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  87 152312 8.30 Centrală termică staţie meteo Râmnicu Vâlcea Centrală termică cu cazan pe gaze naturale 65 kW de tip de Dietrich 22.702 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  88 152326 8.30 Reţele exterioare apă - canal CMR Dobrogea, staţie meteo Hârşova Conducte, cămine 43.804 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  89 152330 8.30 Instalaţie alimentare cu apă CMR Dobrogea Conducte şi racorduri 3.048 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  90 152334 8.30 Barcă Jeanneau Merry Fisher 580 cu motor CMR Dobrogea Barcă 6 persoane, cu motor 112 CP serie PLIRI 106.939 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  -------