HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.151.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Administraţiei Naţionale "ApeleRomâne" - Administraţia Bazinală de Apă Prut -Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediuluişi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la HotărâreaGuvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventaruluicentralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului, cu modificările şi completările ulterioare, acăror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării*Font 8*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
  Nr crt Nr. M.F.P. Codul de cla- sificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
  0 1 2 3 4 5 6
  1 63141 8.28.01 Foraj A. Ciurea Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr. -; INHGA 62.442
  2 63785 8.16.08 Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Prut 235 borne Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr. - ; DA Prut 254.214
  3 63786 8.16.08 Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Prut 283 borne Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DA Prut 189.024,26
  4 63789 8.16.08 Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Prut 217 borne Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; DA Prut 31.241,91
  5 63987 8.03.11 Foraje DA Prut 44 foraje de studiu Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; - ; nr. -; DA Prut 33.002,12
  6 63988 8.03.11 Foraje DA Prut 28 foraje de studiu Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DA Prut 898.919,04
  7 63991 8.03.11 Foraje DA Prut 60 foraje de studiu Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; DA Prut 2.196.019,84
  8 64009 8.16.01 Staţii de pompare DA Prut 2 sp Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; DAP 14.996.514,79
  9 64240 8.17.02 Baraj acumularea Pereschiv volum total = 16,6 mil.mc, Vaten. = 9,55 mil. mc Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Podu Turcului -; nr. -; DAP 17.149.014,27
  10 64241 8.17.02 Acumularea Antoheşti volum total = 0,94 mil.mc, Vaten. = 0,54 mil. mc Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Antoheşti; -; nr. -; Bacău 3.008.164,13
  11 64242 8.17.02 Acumularea Cătămăreşti volum total= 17,95 mil.mc, Vaten. = 9,87 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; com. Mihai Eminescu; -; nr. -; Botoşani 10.397.802,68
  12 64243 8.17.02 Acumularea neperma- nentă Câmpeni volum total = 11,2 mil.mc, Vaten. = 11,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Câmpeni; -; nr. -; Botoşani 5.664.148,94
  13 64244 8.17.02 Acumularea Cal Alb volum total= 16,28 mil.mc, Vaten. = 10,15 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Hudeşti; -; nr. -; Botoşani 3.976.056,15
  14 64245 8.17.02 Acumularea Mileanca volum total= 14,35 mil.mc, Vaten. = 8,25 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; nr. -; DAP 11.891.266,57
  15 64246 8.17.02 Acumularea Negreni volum total = 25,6 mil.mc, Vaten. = 15,3 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Ştiubieni; -; nr. -; DAP 8.883.950,5
  16 64247 8.17.02 Barajul Drăcşani volum total = 33 mil. mc, Vaten. = 20,68 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Suliţa; -; nr. -; DAP 3.854.354,09
  17 64248 8.17.02 Acumularea Ezer volum total = 14,1 mil.mc, Vaten. = 8,5 mil. mc Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr. -; Botoşani 4.348.177,54
  18 64249 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Lozova I (Schela) volum total = 4,8 mil. mc, Vaten. = 4,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Schela; -; nr. -; Galaţi 1.555.353,46
  19 64250 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Lozova II (Lupele) volum total = 3,2 mil. mc, Vaten. = 3,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Pechea; -; nr. -; Galaţi 1.210.767,91
  20 64251 8.17.03 Barajul Malina volum total = 1,25 mil.mc, vol. aten.= 1,25 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Şendreni; -; nr. -; Galaţi 1.214.680,07
  21 64252 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Ijdileni volum total = 3,6 mil. mc, Vaten. = 3,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Scânteieşti; -; nr. -; Galaţi 2.369.360,83
  22 64253 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Frumuşiţa volum total = 1,15 mil.mc, Vaten. = 1,15 mil. mc Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Frumuşiţa; -; nr. -; Galaţi 1.976.468,74
  23 64254 8.17.02 Acumularea Tansa Belceşti volum total= 27,12 mil.mc, Vaten. = 19,23 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; nr. -; Iaşi 24.839.128,17
  24 64255 8.17.02 Acumularea Podu Iloaiei volum total= 37,82 mil.mc, Vaten. = 27,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr. -; Iaşi 14.016.602,16
  25 64256 8.17.02 Acumularea Cucuteni volum total = 14,2 mil.mc, Vaten. = 7,85 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Leţcani; -; nr. -; Iaşi 4.600.529
  26 64257 8.17.02 Acumularea Ezăreni volum total = 4,3 mil. mc, Vaten. = 3,52 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr. -; Iaşi 1.339.075
  27 64258 8.17.02 Acumularea Ciurbeşti volum total = 11,77 mil.mc Vaten. = 6,98 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr. -; Iaşi 2.346.524
  28 64259 8.17.02 Barajul acumularea Aroneanu volum total = 7,25 mil.mc, Vaten. = 4,06 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Aroneanu; -; nr. -; DAP 1.661.517
  29 64260 8.17.02 Acumularea Ciric III volum total = 2,6 mil. mc, Vaten. = 1,75 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; - ; nr. -; Iaşi 10.982.406
  30 64261 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Ciurea volum total = 7,65 mil.mc, Vaten. = 7,65 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Ciurea; -; nr. -; Iaşi 8.856.596
  31 64262 8.17.02 Acumularea Pârcovaci volum total = 8,75 mil. mc Vaten. = 5,9 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr. - ; Iaşi 72.324.308
  32 64263 8.17.03 Acumularea Hălceni volum total = 42,8 mil.mc, Vaten. = 29,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Vlădeni; -; nr. -; Iaşi 68.587.192
  33 64264 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Vânători volum total = 3,7 mil. mc, Vaten. = 3,7 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vânători; -; nr. -; Iaşi 2.264.968
  34 64265 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Cârlig volum total = 3,2 mil. mc, Vaten. = 3,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Cârlig; - ; nr. -; Iaşi 1.235.960
  35 64266 8.17.02 Acumularea Sârca volum total = 23,3 mil.mc, Vaten. = 17,7 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Sârca; - ; nr. -; Iaşi 26.280.520
  36 64267 8.17.02 Acumularea Rediu volum total = 1,0 mil. mc, Vaten. = 0,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Rediu; -; nr. -; Iaşi 7.205.795
  37 64268 8.17.02 Acumularea Plopi volum total = 26,9 mil.mc, Vaten. = 17,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Munteni; -; nr. -; Iaşi 13.361.602
  38 64269 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Barca volum total = 8,7 mil. mc, Vaten. = 8,7 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Mogoşeşti; -; nr. -; Iaşi 6.502.605
  39 64272 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Cornet volum total = 3,9 mil. mc, Vaten. = 3,9 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr. -; Iaşi 4.495.240
  40 64273 8.17.03 Amenajare râu Jijia la Tigănaşi, polder IV Ldig = 4,82 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţigănaşi; -; nr. -; DAP 2.401.770
  41 64274 8.17.03 Amenajare râu Jijia la Tigănaşi, polder V Ldig = 1,54 km, Vt = 2,57 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţigănaşi; -; nr. -; DAP 2.897.387
  42 64275 8.17.03 Amenajare râu Jijia la Tigănaşi, polder VI Ldig = 1,48 km, Vtotal = 3,15 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţigănaşi; -; nr. -; DAP 3.538.067
  43 64276 8.17.03 Polderul Vămăşoaia volum total = 0,31 mil.mc, Vaten. = 0,31 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; - ; nr. -; Iaşi 1.115.892
  44 64277 8.17.02 Acumularea Tungujei volum total = 42 mil. mc, Vaten. = 24,85 mil. mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr. -; Iaşi 93.016.888
  45 64278 8.17.02 Acumularea Crăieşti volum total = 1,975 mil.mc Vaten. = 0,98 mil. mc Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bozieni; -; nr. -; Neamţ 13.470.654,3
  46 64279 8.17.03 Polderul Vultureşti volum total = 20 mil. mc, Vaten. = 20 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vultureşti; -; nr. -; Vaslui 11.708.603,52
  47 64280 8.17.02 Acumularea Mânjeşti volum total= 38,78 mil.mc, Vaten. = 27,47 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Mânjeşti; -; nr. -; Vaslui 28.302.554,01
  48 64281 8.17.02 Acumularea Roşieşti volum total = 1,1 mil. mc, Vaten. = 0,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; nr. -; Vaslui 1.718.082,42
  49 64282 8.17.02 Acumularea Puşcaşi volum total = 17,5 mil.mc, Vaten. = 10,77 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Puşcaşi; -; nr. -; Vaslui 22.368.263,6
  50 64283 8.17.02 Acumularea Soleşti volum total = 46,89 mil.mc Vaten. = 30,32 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; nr. -; Vaslui 23.351.428,23
  51 64284 8.17.02 Acumularea Căzăneşti volum total = 21,2 mil.mc, Vaten = 14,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Căzăneşti; -; nr. -; Vaslui 19.398.932,46
  52 64285 8.17.02 Acumularea Trohan volum total = 176 mil. mc, Vaten. = 1,36 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Trohan; -; nr. -; Vaslui 3.603.717,26
  53 64286 8.17.02 Acumularea Râpa Albastră volum total = 24,8 mil.mc, Vaten. = 14,67 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Zorleni; -; nr. -; Vaslui 37.739.927,91
  54 64287 8.17.02 Acumularea Cuibul Vulturilor volum total= 50,35 mil.mc, Vaten. = 27,73 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Ciocani; -; nr. -; Vaslui 56.339.133,52
  55 64288 8.17.02 Acumularea Delea volum total = 2,42 mil.mc, Vaten. = 1,92 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr. -; Vaslui 3.668.885,46
  56 64289 8.17.03 Acumularea neperma- nentă Valea Seacă volum total = 6,05 mil.mc, Vaten. = 6,05 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Perieni; -; nr. -; Vaslui 1.211.556,68
  57 64290 8.17.02 Acumularea Pungeşti volum total = 5,45 mil.mc, Vaten. = 2,05 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Pungeşti; -; nr. -; Vaslui 2.478.306,66
  58 64471 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig Brateşul de Jos, Ldig = 19.600 m, h = 4 m; Dig Vlădeşti, Ldig = 2.500 m, h = 3.5 m; Dig Brateşul de Sus, Ldig = 34.270 m, h = 4 m; Dig compartimentare Sivita Ldig = 1.920 m, h = 4 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP 6.627.491
  59 64472 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig râu Prut, Sculeni-Tutura-Gorban, Ldig = 76.300 m, h = 3,5 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr. -; Prut 80.511.415,60
  60 64473 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig râu Prut la Drânceni, Ldig = 2.400 m, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Drânceni; -; nr. -; Prut 797.958,19
  61 64567 8.28.02 Posturi hidrometrice DA Prut Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; - ; nr. -; DAP 173.990,88
  62 64569 8.28.02 Instalaţii hidrome- trice DA Prut (punţi hidrometrice) Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr. -; Iaşi 63.229,31
  63 64589 8.16.07 Diguri de apărare BH Siret Dig Barcea-H. Conachi, Ldig = 31.946 m, Hdig = 3 m; LDig_ irig- Ape uzate = 2.000 m, Hdig = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP 14.354.673,94
  64 64795 8.03.09 Regularizări DA Prut lungime = 118,4 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr. - ; Iaşi 138709629,40
  65 64796 8.03.09 Regularizări DA Prut 241,85 km Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; - ; nr. -; DAP 26.179.811,60
  66 64797 8.03.09 Regularizări DA Prut lungime = 45,770 km Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; nr. -; Bacău 6.959.265,91
  67 64798 8.03.09 Regularizări DA Prut lungime = 138,566 km Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP 29.713.472,37
  68 64799 8.03.09 Regularizări DA Prut lungime = 3,19 km Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr. -; Neamţ 402.959,10
  69 64800 8.03.09 Regularizări DA Prut lungime = 324,709 km Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; Vaslui 25.366.842,79
  70 64801 8.03.09 Regularizări DA Prut lungime = 10,1 km Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; - ; nr. -; DAP 203.303,48
  71 64808 8.03.09 Consolidări maluri albii Lconsolidare = 16.096 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; nr. -; DAP 15.282.446,39
  72 64846 8.03.09 Consolidări mal DA Prut Reabilitare Baranca II şi Oroftiana II, epiuri de piatră, lungime = 23.850 m Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; - ; nr. -; DAP 14.155.084,39
  73 64847 8.03.09 Consolidări de mal DA Prut l = 20.640 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP 45.031.965,16
  74 64849 8.03.09 Consolidări de albii DA Prut lungime = 12.795 m Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; Vaslui 1.248.200,79
  75 65151 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig r. Jijia Cirniceni confluenţă cu r. Prut, Ldig = 6.400 m, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Popricani; -; nr. -; Prut 32.406.274
  76 65156 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig r. Bahlui, Ldig = 22.320 m, h = 2 m; Dig r. Vămăşoaia, Ldig = 6.000 m, h = 2 m; Dig r. Nicolina, Ldig = 6.500 m, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; - ; nr. -; Prut 7.247.479,96
  77 65157 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig r. Bahlui, Holboca confluenţă cu Jijia, Holboca-Tomeşti, Ldig = 10.000 m, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Holboca; -; nr. -; Prut 12.133.294
  78 65163 8.16.07 Diguri de apărare BH Prut Dig r. Prut Albiţa-Fălciu, Ldig = 67.800 m, h = 3,5 m Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; -; nr. -; DAP 9.856.147,65
  79 65248 8.28.01 Baraca Cârlig P, Stot. = 6.300 mp, Sc = 610 mp, Sd = 610 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; Satul Cârlig; - ; nr. -; Iaşi 5.215,74
  80 65250 8.28.01 Cantonul Pereschiv P, Sconstr. = 182,75 mp, Sdesf. = 182,75 mp, Stot. = 2.537,5 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Podu Turcului -; nr. -; DAP 432.995,30
  81 65251 8.28.01 Cantonul Plopana Clădire tip P+1, Sconstr. = 151 mp, Sdesf. = 302 mp, Stot. = 2.511 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Plopana; -; nr. -; Bacău 660.880,74
  82 65252 8.28.01 Cantonul (SM) Onceşti P+1, Sconstr. = 63 mp, Sdesf. = 126 mp, Stot. = 5.860 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Onceşti; -; nr. -; Bacău 306.823,04
  83 65253 8.28.01 Cantonul Cătămărăşti P, Sconstr. = 770,5 mp, Sdesf. = 770,5 mp, Stot. = 7.700 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Cătămăreşti; -; nr. -; Botoşani 136.411,41
  84 65254 8.28.01 Cantonul Câmpeni P+1, Sconstr. = 220 mp, Sdesf. = 440 mp, Stot. = 3.800 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Câmpeni; -; nr. -; Botoşani 127.019,69
  85 65255 8.28.01 Cantonul Cal Alb P, Sconstr. = 270 mp, Sdesf. = 270 mp, Stot. = 2.700 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Hudeşti; -; nr. -; Botoşani 62.455,59
  86 65256 8.28.01 Cantonul Mileanca P, Sconstr. = 260 mp, Sdesf. = 260 mp, Stot. = 2.100 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; nr. -; Botoşani 989.071,24
  87 65257 8.28.01 Cantonul Negreni P, Sconstr. = 324 mp, Sdesf. = 324 mp, Stot. = 1.600 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; - ; nr. -; Ştiubieni 54.635,91
  88 65258 8.28.01 Cantonul Ştefăneşti P+1, Sconstr. = 368 mp, Sdesf. = 736 mp, Stot. = 5.200 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; -; nr. -; Botoşani 93.354,3
  89 65259 8.28.01 Cantonul Horodiştea P, Sconstr. = 110 mp, Sdesf. = 110 mp, Stot. = 2.426 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Păltiniş; -; nr. -; Botoşani 276.524,41
  90 65260 8.28.01 Canton Dorohoi P, Sconstr. = 279,12 mp, Sdesf. = 279,12 mp, Stot. = 4.134 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr. -; DAP 112.469,41
  91 65261 8.28.01 Cantonul Ezer P+1, Sconstr. = 180 mp, Sdesf. = 360 mp, Stot. = 4.055 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr. -; DAP 137.962,04
  92 65263 8.28.01 Cantonul Rădăuţi-Prut P+1, Sconstr. = 220 mp, Sdesf. = 440 mp, Stot = 3.000 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Rădăuţi-Prut; -; nr. - ; Botoşani 155.496,48
  93 65265 8.28.01 Staţia meteo Răuseni P, Sconstr. = 82 mp, Sdesf. = 82 mp, Stot. = 2.119 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Răuseni; -; nr. -; Botoşani 514.656,97
  94 65267 8.28.01 Cantonul Vames P, Sconstr. = 191 mp, Sdesf. = 191 mp, Stot. = 1.900 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Piscu; -; nr. -; Galaţi 68.161,85
  95 65268 8.28.01 Cantonul Fundeni P, Sconstr. = 191 mp, Sdesf. = 191 mp, Stot. = 1.900 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fundeni; -; nr. -; Galaţi 1.255.528,74
  96 65269 8.28.01 Cantonul Vasile Alecsandri P, Sconstr. = 172 mp, Sdesf. = 172 mp, Stot. = 2.100 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Braniştea; -; nr. -; Galaţi 815.843,20
  97 65270 8.28.01 Cantonul Piscu P, Sconstr. = 172 mp, Sdesf. = 172 mp, Stot. = 2.500 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Independenţa; -; nr. -; Galaţi 37.433,52
  98 65272 8.28.01 Cantonul Drăgăneşti P+1, Sconstr. = 198 mp, Sdesf = 396 mp, Stot. = 872 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Drăgăneşti; -; nr. -; Galaţi 56.697,38
  99 65275 8.28.01 Cantonul Ghidigeni P+1, Sconstr. = 165 mp, Sdesf. = 330 mp, Stot. = 960 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Ghidigeni; -; nr. -; Galaţi 14.834,59
  100 65288 8.28.01 Cantonul Belceşti Clădire tip P, Sconstr. = 300 mp, Sdesf. = 300 mp, Stot. = 2.520 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; nr. -; Iaşi 120.166,88
  101 65289 8.28.01 Cantonul Podu Iloaiei P, Sconstr. = 662 mp, Sdesf. = 662 mp, Stotală = 16.712 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr. -; Iaşi 137.026,13
  102 65290 8.28.01 Cantonul Cucuteni P, Sconstr. = 184 mp, Sdesf. = 184 mp, Stot. = 4.000 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Leţcani; -; nr. -; Iaşi 42.841
  103 65291 8.28.01 Cantonul Trifeşti P, Sconstr. = 237 mp, Sdesf. = 237 mp, Stot. = 800 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Trifeşti; -; nr. -; Iaşi 72.659,78
  104 65292 8.28.01 Cantonul Ezăreni P, Sconstr. = 299 mp, Sdesf. = 299 mp, Stot. = 1.864 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Horpaz; -; nr. -; Iaşi 37.295
  105 65293 8.28.01 Cantonul Ciurbeşti P, Sconstr. = 149 mp, Sdesf. = 149 mp, Stot. = 2.300 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr. -; Iaşi 35.811
  106 65294 8.28.01 Cantonul Aroneanu Clădire tip P, Sconstr. = 105 mp, Sdesf. = 105 mp, Stot. = 3.230 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Aroneanu; -; nr. -; DAP 31.680
  107 65295 8.28.01 Cantonul Ciric III P+1, Sconstr. = 659 mp, Sdesf. = 1.318 mp, Stot. = 3.489 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; nr. -; Iaşi 108.237,74
  108 65296 8.28.01 Cantonul Ungheni P+1+M, Sconstr. = 300 mp, Sdesf. = 900 mp, Stot. = 1.530 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ungheni; -; nr. -; Iaşi 89.912
  109 65297 8.28.01 Cantonul Prisecani P, Sconstr. = 800 mp, Sdesf. = 800 mp, Stot. = 1.800 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Prisăcani; -; nr. -; Iaşi 32.573
  110 65298 8.28.01 Cantonul Pârcovaci P+1, Sconstr. = 502 mp, Sdesf. = 1.004 mp, Stot. = 1.300 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Hârlău; -; nr. -; Iaşi 634.489,02
  111 65299 8.28.01 Cantonul Hălceni Clădire tip P+1, Sconstr. = 445 mp, Sdesf. = 890 mp, Stot. = 19.020 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Hălceni; -; nr. -; Iaşi 404.185,25
  112 65300 8.28.01 Cantonul Vânători Construcţie tip P+1, Sconstr. = 242 mp, Sdesf. = 484 mp, Stot. = 2.024 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vânători; -; nr. -; Iaşi 299.292
  113 65301 8.28.01 Cantonul Sârca P+1, Sconstr. = 150 mp, Sdesf. = 300 mp, Stot. = 1.334 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Sârca; - ; nr. -; Iaşi 241.927
  114 65302 8.28.01 Cantonul Rediu P+1+M, Sconstr. = 336 mp, Sdesf. = 1.008 mp, Stot. = 1.000 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Rediu; -; nr. -; DAP 650.493,54
  115 65303 8.28.01 Cantonul Plopi P, Sconstr. = 302 mp, Sdesf. = 302 mp, Stot. = 2.420 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Munteni; -; nr. -; Iaşi 128.341
  116 65304 8.28.01 Cantonul Grozeşti P, Sconstr. = 200 mp, Sdesf. = 200 mp, Stot. = 1.250 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Grozeşti; -; nr. -; Iaşi 59.421
  117 65305 8.28.01 Cantonul Chipereşti P+1+M, Sconstr. = 340 mp, Sdesf. = 1.020 mp, Stot. = 1.684 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Chipereşti; -; nr. -; Iaşi 197.840
  118 65307 8.28.01 Cantonul Tungujei P+M, Sconstr. = 660 mp, Sdesf. = 1.320 mp, Stot. = 1.000 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr. -; Iaşi 282.282
  119 65308 8.28.01 Cantonul Ciurea P+1, Sconstr. = 130 mp, Sdesf. = 260 mp, Stot. = 1.030 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr. -; Iaşi 175.769
  120 65309 8.28.01 Cantonul Crăieşti P+1, Sconstr. = 170 mp, Sdesf. = 340 mp, Stot. = 1.867 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bozieni; -; nr. -; Neamţ 135.040,92
  121 65310 8.28.01 Cantonul Drânceni P, Sconstr. = 133 mp, Sdesf. = 133 mp, Stot. = 2.275 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Drânceni; -; nr. -; Vaslui 386.884,88
  122 65311 8.28.01 Cantonul Broscoşeşti P, Sconstr. = 170,65 mp, Sdesf. = 170,65 mp, Stot. = 1.170 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Lunca Banului -; nr. -; Vaslui 297.292,24
  123 65312 8.28.01 Cantonul Trohan (baraca) P, Sconstr. = 163 mp, Sdesf. = 163 mp, Stot. = 3.778 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Gârceni; -; nr. -; Vaslui 34.043,57
  124 65313 8.28.01 Cantonul SH Bârlad P+2, Sconstr. = 117 mp, Sdesf. = 351 mp, Stot. = 1.310 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr. -; Vaslui 189.185,61
  125 65314 8.28.01 Cantonul Delea P, Sconstr. = 183,75 mp, Sdesf. = 183,75 mp, Stot. = 2.964 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr. -; Vaslui 100.075,94
  126 65315 8.28.01 Cantonul Negreşti P+2, Sconstr. = 203 mp, Sdesf. = 609 mp, Stot. = 1.560 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; -; nr. -; Vaslui 223.349,12
  127 65316 8.28.01 Cantonul Mărăşeni P+1, Sconstr. = 184 mp, Sdesf. = 368 mp, Stot. = 915 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ştefan cel Mare; -; nr. -; Vaslui 161.049,18
  128 65317 8.28.01 Cantonul Ştefan cel Mare P+1, Sconstr. = 495 mp, Sdesf. = 990 mp, Stot. = 2.128 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ştefan cel Mare; -; nr. -; Vaslui 177.624,86
  129 65318 8.28.01 Cantonul Pungeşti P, Sconstr. = 170 mp, Sdesf. = 170 mp, Stot. = 1.882 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Pungeşti; -; nr. -; Vaslui 66.058,32
  130 65319 8.28.01 Cantonul Puşcaşi P, Sconstr. = 699 mp, Sdesf. = 699 mp, Stot. = 4.500 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Laza; -; nr. -; Vaslui 104.875,75
  131 65320 8.28.01 Cantonul Buhăieşti P+1, Sconstr. = 189 mp, Sdesf. = 378 mp, Stot. = 2.304 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vultureşti; -; nr. -; Vaslui 175.525,94
  132 65321 8.28.01 Cantonul Căzăneşti P, Sconstr. = 173 mp, Sdesf. = 173 mp, Stot. = 910 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; -; nr. -; DAP 76.709,64
  133 65322 8.28.01 Cantonul Mânjeşti P, Sconstr. = 274,8 mp, Sdesf. = 274,8 mp, Stot. = 950 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Mânjeşti; -; nr. -; Vaslui 100.384,71
  134 65323 8.28.01 Cantonul Soleşti P, Sconstr. = 183 mp, Sdesf. = 183 mp, Stot. = 3.550 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; nr. -; Vaslui 82.667,24
  135 65324 8.28.01 Cantonul Crasna P+1, Sconstr. = 196,65 mp, Sdesf. = 393,3 mp, Stot. = 1.560 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Crasna; -; nr. -; Vaslui 166.624,08
  136 65325 8.28.01 Cantonul Roşieşti- Gară P+1, Sconstr. = 205 mp, Sdesf. = 410 mp, Stot. = 1.580 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; nr. -; Vaslui 184.689,83
  137 65326 8.28.01 Cantonul Roşieşti (ac) P, Sconstr. = 31 mp, Sdesf. = 31 mp, Stot. = 1.705 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; nr. -; Vaslui 112.910,60
  138 65327 8.28.01 Cantonul Cuibul Vulturilor P, Sconstr. = 272 mp, Sdesf. = 272 mp, Stot. = 2.725 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Ciocani; -; nr. -; Vaslui 110.027,94
  139 65328 8.28.01 Cantonul Râpa Albastră P, Sconstr. = 275 mp, Sdesf. = 275 mp, Stot. = 1.314 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Zorleni; -; nr. -; Vaslui 144.639,95
  140 65329 8.28.01 Cantonul Valea Seacă P, Sconstr. = 244,5 mp, Sdesf. = 244,5 mp, Stot. = 2.591 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Perieni; -; nr. -; Vaslui 39.582,09
  141 65330 8.28.01 Cantonul Tutova P, Sconstr. = 86 mp, Sdesf. = 86 mp, Stot. = 638 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Tutova; -; nr. -; Vaslui 172.993,61
  142 65331 8.28.01 Cantonul Băcăoani P + 1, Sconstr. = 161 mp, Sdesf. = 362 mp, Stot. = 1.800 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; sat Muntenii de Jos; -; nr. -; Vaslui 172.497,72
  143 65332 8.28.01 Staţia meteo Huşi Clădire tip P, Sconstr. = 138 mp, Sdesf. = 138 mp, Stot. = 3.302 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; -; nr. -; Vaslui 573.669,78
  144 65334 8.28.01 Spaţiu laborator Darabani (SM Darabani) P + 2, cărămidă, magazie Stotală = 528 mp, suprafaţa deţinută de SGA Botoşani = 47,97 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; -; nr. -; Botoşani 44.861,34
  145 65386 8.16.07 Diguri de apărare BH Siret Dig Comp. T. Vladimirescu, L1 = 35,6 km, h = 3,5 m; L2 = 25,9 km, H = 4 m, L3 = 5,6 km, H = 2 m; L = 22,4 km, H = 2,5 m; Dig Talabasca, L = 2,9 km, h = 2,5 m; L = 2,2 km, h = 2,5 m; Dig pod Sidex, L= 1,25 km, h = 3 m; Dig Şendreni, L = 1,9 km, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul Galaţi; -; -; nr. -; DAP 18.582.120,17
  146 65387 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunărea Dig fluviul Dunăre Badalan, Ldig = 10.500 m, h = 4 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; -; nr. -; DAP 2.823.929,28
  147 107767 8.28.01 Canton şi anexe Clădire P, S. constr. = 55.35 mp, S. magazie = 89.92 mp, S. wc = 5,86 mp, S. curte = 600 mp, puţ forat, rezervor 5000 l Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 1 120.829,67
  148 116807 8.28.01 Canton exploatare Tecuci P + 2, St = 1.266 mp, Sc = 300 mp, Sd = 900 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; -; nr. 271.995,71
  149 121036 8.17.02 Acumularea Poşta Elan Vt = 9,65 mil. mc, Vat = 3,85 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vutcani; -; nr.-; Poşta Elan DAP 6.734.073,21
  150 121037 8.28.01 Cantonul Poşta Elan P, Sconstr. = 180 m, Stot. = 700 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Poşta Elan; -; nr. 276.290,85
  151 143706 8.03.11 Forajul Hidrogeologic Săveni Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; -; nr. -; INHGA 97.201,33
  152 153381 8.03.09 Regularizare şi îndiguire râu Jijia pod Carcineni L consolidare mal = 70 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Cotu Morii; -; nr. -; DAP 546.721
  153 153382 8.03.09 Consolidare de mal Râu Prut la Drânceni L consolidare mal = 70 m Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Drânceni; -; nr. -; DAP 3.098.732,53
  154 153383 8.03.09 Regularizare Valea Boului L amenajare albie = 600 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Brăhăşeşti; -; nr. -; DAP 874.795,57
  155 153384 8.03.09 Consolidare de mal fluviul Dunărea L consolidare mal = 207 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; -; nr. 8.198.931,97
  156 153385 8.03.09 Regularizare albie râu Jijia L regularizare = 8,594 km Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; nr. -; DAP 2.712.232,83
  157 153386 8.28.01 Canton Suliţa- Drăcşani Clădire tip P, Sconstruită = 102,12 mp, S utilă = 81,4 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Suliţa; -; nr. -; DAP 136.404,69
  158 153388 8.16.07 Digul Cosmeşti L dig = 2.330 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Cosmeşti; -; nr. -; DABI 1.842.797,53
  159 153389 8.03.09 Consolidare de mal râu Bârlad în zona Drăgăneşti-Barcea L consolidare = 2x200 m = 400 m, consolidare mal drept râu Bârlad Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Barcea; -; nr. -; DAP 1.725.086,4
  160 153390 8.03.09 Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea confluenţă cu Dunărea, zona Fundeni mal stâng râu Siret; L consolidare = 575 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fundeni; -; nr. - 7.930.957,71
  161 153391 8.03.09 Lucrări de apărare împotriva inunda- ţiilor pe râul Siret consolidare mal stâng râu Siret L consolidare = 405 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; satul Şerbeştii Vechi; -; nr. - 10.221.252,83
  162 153392 8.03.09 Consolidare mal stâng râu Siret, zona aval Şerbeştii Vechi L consolidare = 186,8 m Ţara: România; judeţul: Galaţi; satul Şerbeştii Vechi; -; nr. - 6.414.363,59
  163 153393 8.03.09 Amenajare pentru apărarea inundaţiilor în BH Horincea L amenajare albie = 5.288 m, râu Horincea Ţara: România; judeţul: Galaţi; satul Rogojeni; -; nr. - 2.781.512,82
  164 153394 8.03.09 Regularizare şi îndiguire râu Jijia în zona localităţii Golăieşti L consolidare = 70 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Golăieşti; -; nr. - 338.904
  165 153395 8.03.09 Amenajare râu Jijia în judeţul Iaşi L consolidare = 70 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vlădeni; -; nr. - 291.498
  166 153396 8.17.03 Acumularea Cetăţuia I + II Vol. atenuat = 0,26 mil.mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr. - 3.549.525
  ------