HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 11 decembrie 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Andrei Dominic Gereap. Ministrul delegat pentru energie,Mihai Adrian Albulescu,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.032.  +  Anexa Modificări şi completări la anexa nr. 7la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobareainventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    Inventarul bunurilor din domeniul public  (Mijloace fixe)
    A. Modificări ale valorilor de inventar ale bunurilor ce aparţin domeniului public al statului
    Nr. crt. (anexa inv.)Nr. MFPCod clasificareSucursalăDenumireDescriere tehnică şi economică, urmare a inventarierii la 31.12.2012  - lei -Vecinătăţi (după caz)AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoare de inventar ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei -Baza legalăSituaţia juridicăTip bun
    0123456789101112131415
    1621798.14.01CraiovaStatia 220/110 kV Craiova NordCelule 220 kV - 2 buc. -Işalniţa 1, Işalniţa 210 CELULE CU I+3 MĂSURI+ 2 DESCĂR-CĂTORI ST. CRAIOVA NORD10 CELULE CU I+3 MĂSURI+ 2 DESCĂR-CĂTORI ST. CRAIOVA NORD45.078   Ţara: România, Judeţ: Dolj, Mun. Craiova1975475.584Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    Celule 220 kV 4 buc. -Sărdăneşti, Tr. Măgurele, Slatina 1, Slatina 217 CELULE CU l+ 3 MĂSURI+ DESCĂR-CĂTORI ST. CRAIOVA NORD17 CELULE CU l+ 3 MĂSURI+ DESCĂR-CĂTORI ST. CRAIOVA NORD389.301  
    Panouri Staţia 220/110 kV Craiova NordPANOURI STATIA 220/110 kV CRAIOVA NORDPANOURI STAŢIA 220/110 kV CRAIOVA NORD32.795  
    Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord Bobină Blocare BB 0,32INSTAL TIF ST 220/110 kV CRAIOVA NORD BOBINĂ BLOCARE BB 0,32INSTAL TIF ST 220/110 kV CRAIOVA NORD BOBINĂ BLOCARE BB 0,322.803  
    Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Filtru acordINSTAL TIF ST 220/110 kV CRAIOVA FILTRU ACORDINSTAL TIF ST 220/110 kV CRAIOVA FILTRU ACORD2.803  
    Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord Filtru cuplajINSTAL TIF ST 220/110 kV CRAIOVA NORD FILTRU CUPLAJINSTAL TIF ST 220/110 kV CRAIOVA NORD FILTRU CUPLAJ2.803  
    Teren domeniu public: 47.084,26 mp  
      475.584
    2621818.14.01CraiovaStaţia 400/110 kV UrecheştiCelule Staţia 220 kV Urecheşti - 2 buc. (Sărdăneşti, TG. JIU Nord)CELULE STAŢIA 220 kV URECHEŞTICELULE STAŢIA 220 kV URECHEŞTI17.552218205,29Ţara: România, Judeţ: Gorj, Com. Urecheşti19726.683.859Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    Staţia 400/110 kV UrecheştiCelula 400 kV Tânţăreni Reteh. Statia 400 kV UrecheştiCELULA 400 kV TÂNTĂRENI RETEH. ST. 400 kV URECHEŞTICELULA 400 kV TÂNTĂRENI RETEH. ST. 400 kV URECHEŞTI1.752.854
    Statia 400/110 KV UrecheştiCelula 400 kV Porţile de Fier Staţia UrecheştiCELULA 400 kV PORŢILE DE FIER ST. URECHEŞTICELULA 400 kV PORŢILE DE FIER ST. URECHEŞTI1.872.786
    Celulă 400 kV Domneşti bobină comp. Staţia 400 kV UrecheştiCelulă 400 kV Domneşti bobină comp. st. 400 kv UrecheştiCelulă 400 kV Domneşti bobină comp. st. 400 kV Urecheşti2.019.788
    Instalaţie TIF ST 220/ 110 kV Urecheşti Bobină Blocare BB 0,32INSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32INSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32127
    Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti Bobină Blocare BB 0,32INSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32INSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32127
    Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti Filtru acordINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU ACORDINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU ACORD127
    Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti Filtru acordINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU ACORDINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU ACORD127
    Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti Filtru cuplajINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJ127
    Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti Filtru cuplajINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJINSTAL TIF ST 220/110 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJ127
    Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti Bobină Blocare BB 0,32INSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32INSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32186
    Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti Bobină Blocare BB 0,32INSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32INSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI BOBINĂ BLOCARE BB 0,32186
    Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti Filtru acordINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU ACORDINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU ACORD186
    Staţia 400/110 KV UrecheştiInstalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti Filtru acordINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU ACORDINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU ACORD186
    Staţia 400/110 KV UrecheştiInstalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti Filtru cuplajINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJ186
    Staţia 400/110 KV UrecheştiInstalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti Filtru cuplajINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJINSTAL TIF ST 220 kV URECHEŞTI FILTRU CUPLAJ186
    Staţia 400/110 KV UrecheştiPanou comandă Protecţie Cab. Relee 400 kV nr. 8 Reteh. st. Urecheşti.Panou comandă protecţie cab. relee 400 kv nr. 8 reteh. st UrecheştiPanou comandă protecţie cab. relee 400 kv nr. 8 reteh. st Urecheşti314.783
    Staţia 400/110 KV UrecheştiPanouri comandă prot. Cab. relee 400 kV nr. 6 Ret. Staţia 400 UrecheştiPANOURI COMANDĂ PROT. CAB. RELEE 400 kV NR. 6 RET. ST.400 URECHEŞTIPANOURI COMANDĂ PROT. CAB. RELEE 400 kV NR. 6 RET. ST.400 URECHEŞTI350.278
    Staţia 400/110 KV UrecheştiPanou Comandă Protecţie Cab. relee 400 kV NR. 4 UrecheştiPANOU COMANDĂ PROTECŢIE CAB. RELEE 400 kV NR. 4 URECHEŞTIPANOU COMANDĂ PROTECŢIE CAB. RELEE 400 kV NR. 4 URECHEŞTI353.939
    Statia 400/110 KV UrecheştiTeren domeniu public: 88.621 mp  
    Staţia 400/110 KV Urecheşti6.683.859
    3622148.14.01ConstanţaLEA 750 kV Isaccea- Varna (Bulgaria)Reglem. inters. LEA 20 kV NR. 497-498 cu LEA 750REGL. INTERS. LEA 20 kV NR. 497-498 CU LEA 750REGL. INTERS. LEA 20 KV NR. 497-498 CU LEA 7500   Ţara: România, Judeţ:1986161.464.640Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    Reglem. inters. LEA 20 kV NR. 496 cu LEA 750REGLEM. INTERS. LEA 20 KV NR. 496 CU LEA 750REGLEM. INTERS. LEA 20 KV NR. 496 CU LEA 7500
    Reglem. inters. L EA 20 kV NR. 322 cu LEA 750REGLEM. INTERS. LEA 20 KV NR. 322 CU LEA 750REGLEM. INTERS. LEA 20 KV NR. 322 CU LEA 7500
    Reglem. inters. LEA 20 kV NR. 491 cu LEA 750REGLEM. INTERS. LEA 20 KV NR. 491 CU LEA 750REGLEM. INTERS. LEA 20 KV NR. 491 CU LEA 7500
    LES 04 kV Stâlp metal LEA 750 Făclia Stâlp 352LES 04 KV ST. METAL LEA 750 FĂCLIA STLP352LES 04 KV ST. METAL LEA 750 FACLIA STLP352
    LEA 750 kV GR URSS Isaccea RPB Staţia metalLEA 750 KV GR URSS ISACCEA RPB ST METALLEA 750 KV GR URSS ISACCEA RPB ST METAL161.464.640      
    LES 04 kV Stâlp. 352-353 LEA 750 Făclia Mal SudLES 04 KV ST.352-353 LEA 750 FĂCLIA MAL SUDLES 04 KV ST.352-353 LEA 750 FACLIA MAL SUD
    LES 04 kV Stâlp metal LEA 750 Făclia Stâlp 353LES 04 KV ST. METAL LEA 750 FĂCLIA STLP353LES 04 KV ST. METAL LEA 750 FACLIA STLP353
    Lungime: 150,618; 463 Stâlpi; Teren domeniu public: 111.393 mp    
    Staţia 400/110 KV Urecheşti       161.464.640      
    4997218.14.01BacăuLEA 110 kV Fălciu- Cantemir (Rep. Moldova)Alee Staţie Imb. BET, L = 30 m Staţia FălciuLEA SC 110KV HUŞI- CIOARALEA SC 110 KV HUŞI- CIOARA13.887   Ţara: România, Judeţ:19942.084.203Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    împrejmuire Beton Staţia Fălciu L = 60 mLEA SC 110KV HUŞI- CIOARALEA SC 110 KV HUŞI- CIOARA11.305
    LEA 110 kV Fălciu- Cantemir 3 StâlpiLEA SC 110KV HUŞI- CIOARALEA SC 110 KV HUŞI- CIOARA88.954
    Celule 110 kV - Fundaţii aparatajeLEA SC 110KV HUŞI- CIOARALEA SC 110 KV HUŞI- CIOARA32.442
    LEA 110 kV Fălciu- CantemirLEA SC 110KV HUŞI- CIOARALEA SC 110 KV HUŞI- CIOARA1.937.615
    Staţia 400/110 KV UrecheştiLungime: 0,521 km; 4 Stâlpi; Teren domeniu public: 88,52 mp2.084.203
    5999318.14.01CraiovaLEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier-Turnu Severin Circuitul 1+2LEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier-Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 Stâlpi)LEA 220 KV DC PDF- SEVERIN ST 1-42 METALLEA 220 KV DC PDF- SEVERIN ST 1-42 METAL5.086.095   Ţara: România, Judeţ:19705.086.095Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Lungime: 11,52 km; 67 Stâlpi; Teren domeniu public: 1.522,89 mp
          5.086.095  
    6999338.14.01CraiovaLEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier- Cetate- CalafatLEA 220 kV TR PDF- Cetate Stâlpi 1-294 metalLEA 220 KV TR PDF- CETATE ST 1-294 METALLEA 220 KV TR PDF- CETATE ST 1-294 METAL38.798.287   Ţara: România, Judeţ:197857.673.364Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009 Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
           
    LEA 220 kV D.C. Cetate- Calafat 105 Stâlpi metalLEA 220 KV DC CETATE- CALAFAT 105 ST METALLEA 220 KV DC CETATE- CALAFAT 105 ST METAL18.875.077
           
           
    Lungime: 124,36 km; 400 Stâlpi; Teren domeniu public: 9.439,45 mp
      57.673.364    
    7621028.14.01Sibiu+ Piteşti+ CraiovaLEA 400 kV Ţânţăreni- SibiuLEA400 kV Ţânţăreni -Sibiu37.087.746   Ţara: România, Judeţ:1976145.593.879Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    LEA400 kV Ţânţăreni-Sibiu0
    LEA400 kV Ţânţăreni-Sibiu0
    LEA400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu86.856.000
    LEA400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu94.463
    LEA400 kV S.C. Tronson Arefu-Sibiu21.555.670
    Lungime: 255,48 km; 513 Stâlpi; Teren domeniu public: 108.383,52 mp
        145.593.879    
    8621078.14.01ClujLEA 400 kV S.C. Roşiori- GădalinLEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- Roşiori34.917.447   Ţara: România, Judeţ:1963123.848.479Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    LEA 400 kV Roşiori- GădalinLEA 400 kV Roşiori- GadalinLEA 400 kV Roşiori- Gădalin42.112.832  
    LEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- Roşiori19.061.005  
    LEA 400 kV Roşiori- GădalinLEA 400 kV Roşiori- GădalinLEA 400 kV Roşiori- Gădalin27.622.357  
    LEA 400 kV Roşiori- GădalinLEA 400 kV Roşiori- GădalinLEA 400 kV Roşiori- Gădalin0  
    LEA 400 kV Roşiori- GădalinLEA 400 kV Roşiori- GădalinLEA 400 kV Roşiori- Gădalin0  
    LEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- Roşiori24.675  
    LEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- RoşioriLEA 400 kV Gădalin- Roşiori110.162  
    Lungime: 121,13 km; 307 Stâlpi; Teren domeniu public: 59.417,37 mp
      123.848.479              
    9621198.14.01PiteştiLEA 220 kV D.C. Bradu- TârgovişteLEA 220 kV D.C. Bradu-TârgovişteFUNDENI/ BRAZI VEST DC 45.607 KM D. 13FUNDENI/ BRAZI VEST DC 45.607 KM D. 1342.932.675   Ţara: România, Judeţ:197543.056.297Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Modernizare LEA 220 kV Bradu-Târgovişte (fibră optică)123.622  
    53,412 km; 176 Stâlpi; Teren domeniu public: 3.018,03 mp
          43.056.297  
    10621218.14.01PiteştiLEA 220 kV S.C. Bradu- StupăreiLEA 220 kV S.C. Bradu-StupăreiFUNDENI/ BRAZI VEST DC 45.607 KM D. 13FUNDENI/ BRAZI VEST DC 45.607 KM D. 1346.823.361   Ţara: România, Judeţ:197546.908.852Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Modernizare LEA 220 kV Bradu-Stupărei (fibră optică)85.491  
    Lungime: 70,71 km; 237 Stâlpi; Teren domeniu public: 6.015,27 mp
          46.908.852  
    11621548.14.01ConstanţaStatia 750/400 kV IsacceaCelule 400 kV Staţia 750 Isaccea publicCELULE 400 KV ST. 750 ISACCEA PUBLICCELULE 400 KV ST. 750 ISACCEA PUBLIC115.886   Ţara: România, Judeţ: Tulcea, Oraş: Isaccea198229.212.620Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Celule Staţia conexiuni 750 kV ET 11CELULE ST CONEXIUNI 750 KV ET 11CELULE ST CONEXIUNI 750 KV ET 1110.302.832
    Celule 400 kV Staţia 750 kV Isaccea publicCELULE 400 KV ST. 750 KV ISACCEA PUBLICCELULE 400 KV ST. 750 KV ISACCEA PUBLIC2.934.180
    Celule 750 kV Staţia 750 IsacceaCELULE 750 KV ST 750 ISACCEACELULE 750 KV ST 750 ISACCEA15.859.722
    Teren domeniu public: 179.479,14 mp  
          29.212.620
    12621598.14.01ConstanţaStatia 400/110 kV Medgidia SudCelulă 400 kV Staţia CernavodăCELULA 400 kV ST. CERNAVO DĂCELULA 400 kV ST. CERNAVO DĂ51.329   Ţara: România, Judeţ: Constanţa. Mun. Medgidia1978258.466Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Celulă 400 kV Staţia Medgidia SudCelulă 400 kV ST Medgidia SCelula 400kV ST Medgidia S207.137
    Teren domeniu public: 42.800,11 mp
          258.466
    13621918.14.01TimişoaraStatia 400/220/ 110 kV AradCelule LEA 220 kV TimişoaraCelule LEA 220 kV TimişoaraCelule LEA 220 kV Timişoara493.744   Ţara: România; Judeţ: Arad, DJ. 709, Km119746.051.297Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Statia 400/110 kV UrecheştiCelule LEA 220 kV SăcalazCelule LEA 220 kV SăcalazCelule LEA 220 kV Săcalaz493.744
    Statia 400/110 kV UrecheştiPanou protecţii celulă 220 kV TimişoaraPanou protecţii celulă 220 kV TimişoaraPanou protecţii celulă 220 kV Timişoara207.113
    Panou protecţii celulă 220 kV SăcalazPanou protecţii celulă 220 kV SăcalazPanou protecţii celulă 220 kV Săcalaz207.113
    Bobină compensare4.649.583
    Teren domeniu public: 44.783 mp  
            Staţia 400/110 KV Urecheşti6.051.297
    14622068.14.01SibiuStatia 220/110 kV GheorgheniClădire Cabină relee 220 kV Gheorgheni-103470CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-103470CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-10347023.142   Ţara: România, Judeţ: Harghita, Mun. Gheorgheni19615.919.437Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1009/2012concesionatimobil
    Clădire Cabină relee 220 kV Gheorgheni-103480CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-103480CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-10348023.142
    Clădire Cabină relee 220 kV Gheorgheni-105530CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-105530CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-10553023.163
    Clădire Cabină Relee 220 kV Gheorgheni-105540CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-105540CLAD. CAB. RELEE 220 kV GHEOR-GHENI-10554023.163
    Echipam. Staţia 220 kV Gheorgheni-320030ECHIPAM. ST 220 kV GHEOR-GHENI-320030ECHIPAM. ST 220 kV GHEOR-GHENI-3200303.452.587
    Autotrafo 200 MVA AT3 S = 94402-339188AUTOTRAFO 200 MVA AT3 S = 94402-339188AUTOTRAFO 200 MVA AT3 S = 94402-339188417.345
    AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S = 95429-347480AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S = 95429-347480AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S = 95429-3474801.451.617
    AT-1 200 MVA 220/110 S = 95429-347480 LEG 9AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S = 95429-347480AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S = 95429-34748022.863
    Bobină Blocaj BB 032 LEA 22-Fnele- 366980BOBINE BLOCAJ BB 032 LEA 22-F-NELE-366980BOBINE BLOCAJ BB 032 LEA 22-F-NELE-366980482.416
    Celulă 220 kV GheorgheniCELULA 220 kV GHEORGHENICELULA 220 kV GHEORGHENI
    Teren domeniu public: 27.405 mp  
    Staţia 400/110 kV Urecheşti     5.919.437  
    15622088.14.01ClujStaţia 400/110 kV Cluj-EstCelulă Exterior 400 kV Cluj-EstCelulă 400 kV Gădalin (LEAS.C. Roşiori - Gădalin)Celulă 400 kV Gădalin (LEAS.C. Roşiori - Gădalin)588.314   Ţara: România, Judeţ: Cluj, Mun. Cluj-Napoca1983824.629Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Celulă 400 kV Cluj-EstCelulă 400 kV Gădalin (LEAS.C. Roşiori - Gădalin)Celulă 400 kV Gădalin (LEA SC Roşiori - Gădalin)236.315
    Teren domeniu public: 24.469 mp  
    Staţia 400/110 kV Urecheşti824.629
    16997228.14.01ConstanţaStaţia 400/220/ 110 kV CernavodăCelulă de 400 kV - TRAFO 1 Gura lalomiţei 1CELULA DE 400 kV - TRAFO 1 GURA IALOMIŢEI 1CELULA DE 400 kV - TRAFO 1 GURA IALOMIŢEI 12.324.629   Ţara: România, Judeţ: Constanţa, Oraş: Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 1199430.742.110Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Celulă de 400 kV-U5 PelicanuCELULA DE 400 kV-U5 PELICANUCELULA DE 400 kV-U5 PELICANU2.432.946
    Celulă de 400 kV-U4 Gura lalomiţei 2CELULA DE 400 kV-U4 GURA IALOMIŢEI 2CELULA DE 400 kV-U4 GURA IALOMIŢEI 22.363.106
    Celulă de 400 kV-U2 Constanţa NordCELULA DE 400 kV-U2 CONSTANTA NORDCELULA DE 400 kV-U2 CONSTANTA NORD2.858.915
    Celulă de 400 kV - Gura lalomiţei 1CELULA DE 400 kV - GURA IALOMIŢEI 1CELULA DE 400 kV - GURA IALOMIŢEI 14.067.722
    Celulă de 400 kV - Constanţa NordCELULA DE 400 kV - CONSTANŢA NORDCELULA DE 400 kV - CONSTANŢA NORD3.987.338
    Celulă 400 kV PelicanuCELULA 400 kV PELICANUCELULA 400 kV PELICANU4.349.522
    Celulă 400 kV Gura lalomiţei IICELULA 400 kV GURA IALOMIŢEI IICELULA 400 kV GURA IALOMIŢEI II4.013.733
    Celulă de 400 kV-U1 Medgidia SudCELULA DE 400 kV-U1 MEDGIDIA SUDCELULA DE 400 kV-U1 MEDGIDIA SUD1.699.328
    Celulă de 400 kV - Medgidia SudCELULA DE 400 kV - MEDGIDIA SUDCELULA DE 400 kV - MEDGIDIA SUD2.644.872
    Teren domeniu public: 81.233,47 mp  
    Staţia 400/110 kV Urecheşti     30.742.110
    17998618.14.01ClujLEA 400 kV Roşiori - OradeaLEA 400 kV Roşiori - OradeaLEA 400 kV Roşiori - OradeaLEA 400 kV Roşiori - Oradea21.150.554   Ţara: România, Judeţ:197763.346.586Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    LEA 400 kV Roşiori - OradeaLEA 400 kV Roşiori - OradeaLEA 400 kV Roşiori - Oradea41.986.117  
    LEA 400 kV Roşiori - Oradea SudLEA 400 kV Roşiori - OradeaLEA 400 kV Roşiori - Oradea209.914  
    Lungime: 133,33 km; 378 Stâlpi; Teren domeniu public: 50.777,16 mp  
      63.346.586    
    18999618.14.01SibiuLEA 220 kV D.C. Sibiu- Lotru Circ 1+2LEA 220 kV Sibiu-LotruLEA 220 kV Hasdat- Otelărie st20-30LEA 220 kV Hasdat- Otelărie st'20-3063.793.075   Ţara: România, Judeţ:197263.793.075Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    Lungime: 85,153 km; 279 Stâlpi; Teren domeniu public: 7.021,5 mp
          63.793.075    
    19999628.14.01ClujLEA 220 kV Roşiori- VetişLEA 220 kV Roşiori- VetişLEA 220 kV Hasdat- Otelărie st20-30LEA 220 kV Hasdat- Otelărie st'20-3011.592.818   Ţara: România, Judeţ:198111.646.804Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012concesionatimobil
    LEA 220 kV Roşiori- VetişLEA 220 KV Hasdat- Otelărie st20-30LEA 220 KV Hasdat- Otelărie st'20-3053.986  
    Lungime: 34,09 km; 113 Stâlpi; Teren domeniu public: 2.321,41 mp
          11.646.804    
    B. Modificări ale descrierii tehnice ale bunurilor ce aparţin domeniului public al statului
    Nr. crt.Nr. MFPCod clasificareSucursalăDenumireDescriere tehnică şi economică, urmare a inventarierii la 31.12.2012Vecinătăţi (după caz)AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoare de inventar ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei -Baza legalăSituaţia juridicăTip bun
    0123456789101112131415
    1620868.14.01BacăuLEA 400 kV Gutinaş- Bacău SudLEA 400 kV Bacău Sud-Roman20.856.613   Ţara: România, Judeţ:198042.696.613Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    LEA 400 kV Gutinaş-Bacău Sud21.840.000  
    Lungime: 55,320 km; 155 Stâlpi; Teren domeniu public: 22.041 mp
      42.696.613  
    2620898.14.01Bacău + ConstanţaLEA 400 kV Racord Focşani VestLEA Racord 400(220) kV Staţia Focşani Vest13.470.306   Ţara: România, Judeţ:196613.470.306Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    Lungime: 17,376 km; 56 Stâlpi; Teren domeniu public: 1.966,240 mp
      13.470.306  
    3621448.14.01BacăuStaţia 400/110 kV Bacău Sud     Ţara: România, Judeţ: Bacău; Com. Letea Veche19760Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2008; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Teren domeniu public: 30.445 mp    
      0  
    4621458.14.01BacăuStaţia 220/110/20 kV Focşani VestCelule B400 kV Staţia Focşani Vest Barboşi+Gutinaş3.926.255   Ţara: România, Judeţ: Vrancea; Mun. Focşani19853.926.255Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Teren domeniu public: 33.729 mp3.926.255
    5621468.14.01BacăuStaţia 400/110 kV Roman Nord     Ţara: România, Judeţ: Neamţ; com. Cordun19940Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
             
    Teren domeniu public: 42.799 mp0
    6621478.14.01BacăuStaţia 400/220/110 kV Gutinaş0   Ţara: România, Judeţ: Bacău; com. Buciumeni19680Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 517/2006; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011concesionatimobil
      Teren domeniu public: 127.169 mp0
    7621488.14.01BacăuStaţia 220/110 kV DumbravaCelule B 220 kV Staţia Dumbrava Gutinaş658.908   Ţara: România, Judeţ: Neamţ; com. Săvineşti1974658.908Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Teren domeniu public: 29.610 mp658.908
    8621498.14.01BacăuStaţia 220/110/ 20 kV FaiCelula 220 kV 2K MunteniCELULA 220 KV 2K MUNTENICELULA 220 KV 2K MUNTENI374.619   Ţara: România, Judeţ: laşi; zona metropolitană19741.136.872Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011;concesionatimobil
    Celula 220 kV 3K SuceavaCELULA 220 KV 3K SUCEAVACELULA 220 KV 3K SUCEAVA389.428
    Celula 220 kV 8K GutinaşCELULA 220 KV 8K GUTINAŞCELULA 220 KV 8K GUTINAŞ372.825
           
    Teren domeniu public: 47.577 mp1.136.872
    9621508.14.01BacăuStaţia 220/110/20 kV MunteniCelule B 220 kV Staţia Munteni-Gutinaş+FaiCELULA 220 KV 2K MUNTENICELULA 220 KV 2K MUNTENI960.041   Ţara: România, Judeţ: Vaslui, Mun. Vaslui1976960.041Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Teren domeniu public: 30.283 mp960.041
    10621518.14.01BacăuStaţia 400/220/110/ 20 kV SuceavaCelule 220 kV Staţia Suceava-FaiCELULE 220 KV ST. SUCEAVA- FAICELULE 220 KV ST. SUCEAVA- FAI0DN 2 (la 2 km de localit. Sf. Ilie)Ţara: România, Judeţ: Suceava, Mun. Suceava, Bd. Sofia Vicoveanca19750Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    Celule 400 kV Staţia Suceava-RomanCELULE 400 KV ST. SUCEAVA- ROMANCELULE 400 KV ST. SUCEAVA- ROMAN0
           
    Teren domeniu public: 42.278 mp0
    11621768.14.01PiteştiStaţia 400 'kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Porţile de Fier Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Porţile de Fier Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Porţile de Fier Staţia 400 kV Slatina0N-E: prop. part. S-E: prop. part.; S-V: prop. part.; N-V: DN65 şi prop. part.Ţara: România, Judeţ: Olt, Com. Valea Mare19730Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    Celulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia 400 kV Slatina0
    Celulă HT 400 kV LEA Drăgăneşti Olt Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Drăgăneşti Olt Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Drăgăneşti Olt Staţia 400 kV Slatina0
    Celulă HT 400 kV LEA Bucureşti Sud Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Bucureşti Sud Staţia 400 kV SlatinaCelulă HT 400 kV LEA Bucureşti Sud Staţia 400 kV Slatina0
    Teren domeniu public: 56.636,59 mp  
          0
    12997188.14.01BacăuLEA 110 kV D.C. Ţuţora- Ungheni (Rep. Moldova)LEA D.C. Ţuţora- Ungheni 9,6 km stâlpii 1-53LEA DC TUŢORA- UNGHENI 9,6 KM (1-53)LEA DC TUŢORA - UNGHENI 9,6 KM (1-53)5.452.800   Ţara: România, Judeţ:199211.389.600Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    LEA S.C. 110 kV Ţuţora- Ungheni 1,21 km, stâlpii 54-57LEA SC 110 KV TUŢORA- UNGHENILEA SC 110 KV TUŢORA- UNGHENI484.000
    LEA D.C. 110 kV Ţuţora- Ungheni 9,6 km, 53 stâlpiLEA DC 110 KV TUŢORA- UNGHENILEA DC 110 KV TUŢORA- UNGHENI5.452.800
    Lungime: 10,526 km; 56 Stâlpi: Teren domeniu public: 710 mp
    Staţia 400/110 KV Urecheşti11.389.600  
    13997198.14.01BacăuLEA 110 kV Huşi- CioaraLEA S.C. 110 kV Huşi-Cioara 10,278 km 1-54 stâlpiLEA SC 110 KV HUŞI- CIOARALEA SC 110 KV HUŞI- CIOARA4.111.200   Ţara: România, Judeţ:19847.019.360Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    LEA D.C. 110 kV Huşi-Cioara 5,12 km 54-83 stâlpiLEA DC 110 KV HUŞI- CIOARALEA DC 110 KV HUŞI- CIOARA2.908.160  
    Lungime: 15,633 km; 84 Stâlpi; Teren domeniu public: 1.194,95 mp
    Staţia 400/110 KV Urecheşti7.019.360  
    14998818.14.01BacăuLEA 220 kV Dumbrava- StejaruLEA 220 kV Dumbrava- StejaruLEA 400 kV Roşiori- OradeaLEA 400 kV Roşiori- Oradea4.054.731   Ţara: România, Judeţ:196820.015.184Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    LEA 220 kV Dumbrava- StejaruLEA 400 kV Roşiori- OradeaLEA 400 kV Roşiori- Oradea15.960.453
    Lungime: 33,992 km; 114 Stâlpi; Teren domeniu public: 2.805 mp20.015.184
    15999108.14.01PiteştiLEA 220 kV S.C. Bradu-Piteşti Sud       Ţara: România, Judeţ:1982836.269Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Celule LEA 220 kV Bradu-Piteşti836.269
      Lungime: 6,547 km; 21 Stâlpi; Teren domeniu public: 509,60 mp836.269
    16620908.14.01Bucureşti + Craiova + PiteştiLEA 400 kV Urecheşti- DomeştiLEA 400 kV Urecheşti-Domeşti 48,6240.840.800   Ţara: România, Judeţ:1971220.579.366Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    LEA 400 kV S.C. Urecheşti-Domeşti 170 Stâlpi43.173.593  
    LEA 400 kV S.C. Urecheşti-Domeşti136.564.973  
    Lungime: 268,8 km; 842 Stâlpi; Teren domeniu public: 156.489,17 mp
      220.579.366    
    17621838.14.01CraiovaStaţia 220 kV Târgu Jiu NordCelule 220 kV Paroşeni Staţia Tg. Jiu NordCELULE 220 KV= 4 BUC. ST 220/ 110 KV TG. JIU NORD ŞI RACCELULE 220 KV= 4 BUC. ST 220/ 110 KV TG. JIU NORD ŞI RAC1.375.969   Ţara: România, Judeţ: Gorj. Mun. Târgu Jiu19821.469.931Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
    Staţia 400/110 KV Urecheşti  
    Staţia 400/110 KV Urecheşti  
      Celula 220 kV Urecheşti Staţia 220/110 kV Tg. Jiu Nord91.586
      Echipament TIF (4 Bob. blocaj) Staţia 220/110 Târgu Jiu Nord RAC2.376
    Staţia 400/110 KV UrecheştiTeren domeniu public: 21.822,328 mp  
    Staţia 400/110 KV Urecheşti1.469.931
    181582648.14.01Bacău + SibiuTeren aferent LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Braşov (aferent nr. MFP 62084)Ţara: România, Judeţ:197468.706Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Lungime: 121,587 km; 383 Stâlpi; Teren domeniu public: 65.031,70 mp
           
    191582658.14.01Bacău + ConstanţaTeren aferent LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Smârdan (aferent nr. MFP 62085)Ţara: România, Judeţ:196857.950Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
       
    Lungime: 134,916 km; Stâlpi: 427; Teren domeniu public 39.706,712 mp
           
    201582668.14.01BacăuTeren aferent LEA 400 kV Gutinaş-Bacău Sud (aferent nr. MFP 62086)Ţara: România, Judeţ:198038.803Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Lungime: 55,320 km; 155 Stâlpi; Teren domeniu public: 22.041 mp
         
    211582678.14.01BacăuTeren aferent LEA 400 kV Bacău Sud-Roman Nord (aferent nr. MFP 62087)Ţara: România, Judeţ:198053.338Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 57,721 km; 161 Stâlpi; Teren domeniu public: 31.985 mp
         
    221582688.14.01BacăuTeren aferent LEA 400 kV Roman Nord-Suceava (aferent nr. MFP 62088)Ţara: România, Judeţ:198051.323Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Lungime: 99,225 km; 283 Stâlpi; Teren domeniu public: 36.485,24 mp
         
    231582698.14.01Bacău + ConstanţaTeren aferent LEA 400 kV (220) Racord Focşani Vest (aferent nr. MFP 62089)Ţara: România, Judeţ:19661.502Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 17,376 km; 56 Stâlpi; Teren domeniu public: 1.966,240 mp
         
    241582908.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV D.C. Gutinaş-Munteni-Fai (aferent nr. MFP 62110)Ţara: România, Judeţ:197416.285   concesionatimobil
                Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012
           
           
                 
           
    Lungime: 190,436 km; 629 Stâlpi; Teren domeniu public: 14.125,94 mp
               
    251582918.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV D.C. Gutinaş-Dumbrava (aferent nr. MFP 62111)Ţara: România, Judeţ:196810.210Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
       
       
    Lungime: 89,179 km; 291 Stâlpi; Teren domeniu public: 6.939 mp
    261582938.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV Fai-Suceava (aferent nr. MFP 62113)   Ţara: România, Judeţ:197313.825Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Lungime: 116,100 km; 396 Stâlpi; Teren domeniu public: 8.502,69 mp
         
    271583308.14.01BacăuTeren aferent Staţiei 400/220/110/20 kV Suceava (aferent nr. MFP 62151)DN 2 (la 2 km de localit. Sf. Ilie)Ţara România, Judeţ: Suceava, Mun. Suceava, Bd. Sofia Vicoveanca nr. 1271975837.120Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
         
    Teren domeniu public: 42.278 mp  
       
    281584068.14.01BacăuTeren aferent LEA 110 kV Huşi-Cioara (aferent nr. MFP 99719)   Ţara: România, Judeţ:1984758Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
    Lungime: 15,633 km; 84 Stâlpi; Teren domeniu public: 1.194,95 mp
    Staţia 400/110 KV Urecheşti    
    291584078.14.01BacăuTeren aferent LEA 110 kV Şiret-Porubnoe (Ucraina) (aferent nr. MFP 99720)Ţara: România, Judeţ:1992224Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 3,530 km; 12 Stâlpi; Teren domeniu public: 159 mp  
    Staţia 400/110 KV Urecheşti      
    301584088.14.01BacăuTeren aferent LEA 110 kV Fălciu-Cantemir (Rep. Moldova) (aferent nr. MFP 99721)Ţara: România, Judeţ:199457Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
       
       
      Lungime: 0,521 km; 4 Stâlpi; Teren domeniu public: 88,52 mp
    Staţia 400/110 kV Urecheşti    
    311584428.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA7 (aferent nr. MFP 99874)Ţara: România, Judeţ:1969687Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 2,776 km; 12 Stâlpi; Teren domeniu public: 359 mp
         
    321584438.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA8 (aferent nr. MFP 99876)Ţara: România, Judeţ:1969747Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 2,793 km; 12 Stâlpi; Teren domeniu public: 380 mp
         
    331584448.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti AT 1 (aferent nr. MFP 99877)Ţara: România, Judeţ:1968619Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 2,831 km; 11 Stâlpi; Teren domeniu public: 364 mp
         
    341584458.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti AT 2 (aferent nr. MFP 99880)Ţara: România, Judeţ:1968663Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 2,786 km; 11 Stâlpi; Teren domeniu public: 356 mp
         
    351584468.14.01BacăuTeren aferent LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (aferent nr. MFP 99881)Ţara: România, Judeţ:19682.800Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
           
      Lungime: 33,992 km; 114 Stâlpi; Teren domeniu public: 2.805 mp
    361584478.14.01Bacău+ SibiuTeren aferent LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni (aferent nr. MFP 99884)Ţara: România, Judeţ:19624.506Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 59,699 km; 208 Stâlpi; Teren domeniu public: 4.609,98 mp
         
    371584868.14.01ClujTeren aferent LEA220 kV D.C. Mărişelu - CHE Mărişelu TH1 + TH 2 (aferent nr. MFP 99975)Ţara: România, Judeţ:1977577Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 0,858 km; 5 Stâlpi; Teren domeniu public: 178 mp
             
    381584878.14.01ClujTeren aferent LEA 220 kV S.C. Mărişelu-CHE Mărişelu TH 3 (aferent nr. MFP 99978)Ţara: România, Judeţ:1977568Hotararea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012concesionatimobil
      Lungime: 1,026 km; 5 Stâlpi; Teren domeniu public: 175 mp
         
                                   
    NOTĂ:  Se vor reactualiza caracteristicile tehnice (suprafaţa de teren, nr. stâlpi) şi la nr. MFP 62084, 62085, 62086, 62088, 62089, 62110, 62111, 62113, 62151, 99719, 99720, 99721, 99876, 99877, 99880, 99881, 99884, 99975, 99978.
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                 
  ------