HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (1) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entităţile publice care au constituite compartimente de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern în conformitate cu cerinţele specifice cuprinse în normele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 şi 130 bis din 27 februarie 2003, cu modificările ulterioare; b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.086.  +  AnexăNORMA 11/12/2013