HOTĂRÂRE nr. 479 din 12 august 1998privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 18 august 1998    În temeiul art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Punctul IV din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"IV. Referitor la art. 5, 6 şi 7Operaţiunile de încasări şi plati între persoanele juridice se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar, cu excepţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, denumita în continuare ordonanţa.Prin plafon zilnic se înţelege totalitatea plăţilor efectuate în numerar de persoana juridică într-o singura zi.Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanţa, depunerile de numerar în conturile persoanelor juridice, deschise la bănci, pot fi făcute şi de alte persoane juridice, în baza documentelor de livrare legal întocmite, în situaţia în care sumele respective reprezintă cumpărări de mărfuri, prestări de servicii, achitari de taxe etc., care nu au putut fi achitate prin instrumente de plată fără numerar.Aceste plati sunt neplafonate.Sumele acordate de persoanele juridice angajaţilor proprii, cu titlu de avansuri pentru aprovizionari diverse, vor avea regimul plăţilor către persoane juridice şi se vor încadra în limitele aceluiaşi plafon de 30.000.000 lei, prevăzut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanţa.În ziua când se acordă avansuri spre decontare în suma de 30.000.000 lei nu se admit şi alte plati, iar în ziua în care se face decontul aceste sume nu se mai iau în calculul plafonului.Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută la art. 6 alin. 2 din ordonanţa.Sunt considerate situaţii excepţionale, în care se admite depăşirea termenelor prevăzute la art. 5 alin. 7 din ordonanţa, cazurile în care persoana juridică are de efectuat operaţiuni cu numerar în alte localităţi izolate, zone dispersate şi greu accesibile.Numerarul aflat în casieriile proprii ale persoanelor juridice, care depăşeşte plafonul de 20.000.000 lei la sfârşitul fiecărei zile, se depune la banca în termenele prevăzute la art. 5 alin. 7 din ordonanţa.Încasările zilnice în numerar nu pot depăşi plafonul de 30.000.000 lei de la o singura persoana juridică.Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută la art. 6 alin. 2 din ordonanţa.Băncile, societăţile comerciale de asigurări şi financiare, prin natura activităţii lor, pot efectua zilnic plati către persoane juridice în limita plafonului zilnic de 30.000.000 lei (pentru o singura persoana juridică), în afară excepţiilor stabilite la art. 5 alin. 2 lit. a) şi b) şi alin. 3 din ordonanţa.Documentele justificative precizate la art. 7 alin. 2 din ordonanţa se constituie în solicitări scrise de transfer al banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice, sub responsabilitatea reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie pentru banca, societatea comercială de asigurări şi financiară, care va fi sancţionată cu amendă prevăzută la art. 7 alin. 3 din ordonanţa."  +  Articolul 2Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statGuvernatorul Băncii Naţionalea României,Mugur Isarescu----------