HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 23 decembrie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegatpentru învăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.143.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREprivind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi darea în administrareaMinisterului Educaţiei Naţionale a unui imobil
  *Font 7*
  Denumirea bunului Codul de clasifi- caţie Administrator CUI Baza legală Adresa Vecinătăţi Caracteristicile tehnice Valoarea
  Casa Kretzulescu Imobil - construcţie şi teren aferent 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale - CUI 13729380 Nota nr. F1819/ 28 oct. 1971 a Uniunii Generale a Sindicatelor din România; Protocolul nr. 14 al şedinţei Biroului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. din 30 octombrie 1971 Municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 39, sectorul 1 Parcul Cişmigiu Regim de înălţime: S + P + E; Suprafaţă construită = 642,6016 mp Suprafaţă desfăşurată = 1.579,4575 mp Teren aferent = 2.243 mp 1 leu
  ________