ORDIN nr. 483 din 23 decembrie 2013privind modificarea şi completarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
EMITENT
  • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013    În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (1) şi (4), ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin. (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 "Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse" se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 4 "Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni-Vadu Oii" se completează după cum urmează: a) La punctul A, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n) , cu următorul cuprins:"n) vehiculele care desfăşoară activităţi de întreţinere (asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă, lucrări de siguranţă rutieră) pe sectorul de drum ce cuprinde podul peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A." b) La notele aferente punctului A, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf , cu următorul cuprins:"Pentru vehiculele de la lit. n) dovada încadrării în excepţiile de la plata tarifului se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situaţiei realizate de către Direcţia întreţinere şi siguranţa circulaţiei şi aprobate de directorul general, conform contractelor aflate în derulare (contracte de servicii şi execuţie lucrări efectuate de terţi)."3. Anexa nr. 5 "Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti - Cernavodă" se completează după cum urmează: a) La punctul A, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n) , cu următorul cuprins:"n) vehiculele care desfăşoară activităţi de întreţinere (asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă, lucrări de siguranţă rutieră) pe sectorul de autostradă Lehliu-Constanţa, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A." b) La notele aferente punctului A, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf , cu următorul cuprins:"Pentru vehiculele de la lit. n) dovada încadrării în excepţiile de la plata tarifului se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situaţiei realizate de către Direcţia întreţinere şi siguranţa circulaţiei autostrăzi şi aprobate de directorul general, conform contractelor aflate în derulare (contracte de servicii şi execuţie lucrări efectuate de terţi)."  +  Articolul II (1) Prevederile art. I pct. 1 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014. (2) Prevederile art. I pct. 2 şi pct. 3 intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul delegat pentru proiecte deinfrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 483.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 290/2013)TARIFEde trecere pentru utilizarea podului pesteDunăre în sensul Giurgiu-Ruse
    *Font 8*
    ┌────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬────────────┐│Nr. │Categorie vehicul │ Tarif - euro │ Tarif - lei │Tarif - USD │ Nr. │ ││crt.│ rutier │(cu TVA inclus)│(cu TVA inclus)│(cu TVA inclus)│treceri│Valabilitate│├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│1.1.│Vehicule rutiere │ 3,00 │ 13,00 │ 4,00 │ 1 │o trecere ││ │de transport persoane ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │cu cel mult 8+1 locuri│ 48,00 │ 214,00 │ 65,00 │ 20 │până la ││ │pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │31 decembrie││ │conducătorul auto) - ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autoturisme │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │nelimi-│20 iunie ││ │ │ │ │ │tat │ ││ │ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │ │ 8,00 │ 36,00 │ 11,00 │ 31 │o lună ││ │ │ │ │ │ │calendaris- ││ │ │ │ │ │ │tică, pentru││ │ │ │ │ │ │riverani │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│1.2.│Vehicule rutiere │ 6,00 │ 27,00 │ 8,00 │ 1 │o trecere ││ │cu masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mică │ 96,00 │ 427,00 │ 130,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 3,5 tone,│ │ │ │ │31 decembrie││ │exclusiv vehiculele │ │ │ │ │ ││ │rutiere de transport │ │ │ │ │ ││ │persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│2.1.│Vehicule rutiere de │ 12,00 │ 53,00 │ 16,00 │ 1 │o trecere ││ │transport persoane cu ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │mai mult de 9 locuri │ 209,00 │ 930,00 │ 283,00 │ 20 │până la ││ │pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │31 decembrie││ │conducătorul auto) şi │ │ │ │ │ ││ │maximum 23 de locuri │ │ │ │ │ ││ │pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │ ││ │conducătorul auto) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│2.2.│Vehicule rutiere cu │ 12,00 │ 53,00 │ 16,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare de│ 209,00 │ 930,00 │ 283,00 │ 20 │până la ││ │3,5 tone şi mai mică │ │ │ │ │31 decembrie││ │de 7,5 tone, exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ 3. │Vehicule rutiere cu │ 18,00 │ 80,00 │ 24,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare │ 314,00 │ 1.397,00 │ 426,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 7,5 tone │ │ │ │ │31 decembrie││ │şi mai mică de 12,0 │ │ │ │ │ ││ │tone, exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│4.1.│Vehicule rutiere de │ 25,00 │ 111,00 │ 34,00 │ 1 │o trecere ││ │transport persoane cu ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │mai mult de 23 de │ 435,00 │ 1.935,00 │ 590,00 │ 20 │până la ││ │locuri pe scaune │ │ │ │ │31 decembrie││ │(inclusiv conducătorul│ │ │ │ │ ││ │auto) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│4.2.│Vehicule rutiere cu │ 25,00 │ 111,00 │ 34,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare │ 435,00 │ 1.935,00 │ 590,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 12,0 tone│ │ │ │ │31 decembrie││ │şi cu maximum 3 axe │ │ │ │ │ ││ │(inclusiv), exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ 5. │Vehicule rutiere cu │ 37,00 │ 165,00 │ 50,00 │ 1 │o trecere ││ │masa totală maximă ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼────────────┤│ │autorizată mai mare │ 644,00 │ 2.865,00 │ 873,00 │ 20 │până la ││ │sau egală cu 12,0 tone│ │ │ │ │31 decembrie││ │şi cu minimum 4 axe │ │ │ │ │ ││ │(inclusiv), exclusiv │ │ │ │ │ ││ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ ││ │transport persoane │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴────────────┘Modul de aplicare a tarifelor:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; c) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă; d) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; f) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; g) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională; h) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; i) vehiculele aparţinând Corpului Diplomatic şi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice; j) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; k) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; l) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.NOTE:Pentru vehiculele de la lit. a)-i) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.Pentru vehiculele de la lit. j) şi k), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii.Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul Agenţiei de control şi încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.B. Tarife:1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu-Ruse;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă - cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă - cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lună calendaristică, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;9. tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi Încasare Giurgiu, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.___________