HOTĂRÂRE nr. 146 din 3 aprilie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 2, judeţul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 38 din 4 martie 2013.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruSecretarul de stat pentru culte,Victor OpaschiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 146.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUIcare se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi în administrarea Secretariatuluide Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română aCovasnei şi Harghitei
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 2, judeţul Covasna CUI 4404605 Municipiul Sfântu Gheorghe, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe Statul român, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei Cf. nr. 23074-C1-U4 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5814): nr. top 144/ 1/1/XXXVII, sediu Asirom având parter windfang, hol, acces, depozit casa scării, la etajul I secretariat casierie, cabinet director, arhivă, birouri agenţi asigurare calcula- toare, birouri daune, depozit, WC femei, WC bărbaţi, culoar, birou de contabilitate, birou asigurări, hol, debara, în suprafaţă utilă de 281 mp, cu cotele de părţi comune de 43/546 parte
  __________