ORDIN nr. 109 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 156 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale lichefiate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3La data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 825/2004 pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 24 iunie 2004.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 109.  +  AnexăCOD TEHNIC GN 18/12/2013