HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 11 decembrie 2013privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi folosinţa sa, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 21 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în folosinţa sa, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.039.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului aflat în folosinţa Serviciului deAmbulanţă Judeţean Satu Mare/CUI 8069902şi transmis în administrarea acestuia, care se înscrie îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    Nr. M.F.P.Cod clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventar (lei)
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresa
    1234567
    nou8.25.01teren aferent sediului S.A.J. Satu MareS. teren = 5.980 mp C.F. nr. 173011N - Drumul Careiului,  S, E - Spitalul Judeţean Satu Mare,  V - Centrul de Transfuzie SanguinăSatu Mare, Str. Careiului nr. 26/A, judeţul Satu Mare1.112.280
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTARale bunurilor aflate în administrarea unităţilor sanitare dinsubordinea Ministerului Sănătăţii, carese înscriu în domeniul public al statului
    Nr. M.F.P.Cod clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventar (lei)
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresa
    1234567
    Administrator: Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu"/CUI 21101334
    nou8.25.01Sediul CNC-RNC "Dr. Nicolae Robănescu"C1 = S + P + E S.c. = 1.272 mp,  S.d. = 3.108 mp,  nr. paturi = 132  C2 = S+P,  S.c. = 105 mp  C3 = P,  S.c. = 244 mp  C4 = P,  S.c. = 30 mp  S. teren = 4.152 mp  C.F. nr. 218819N - str. Minca Dumitru,  S, E - Spitalul "M.S. Curie",  V - Imobile din Str. SalineiBucureşti, str. Dumitru Minca nr. 44, sectorul 4,9.256.669
    Administrator: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova/CUI 7485701
    nou8.25.01Sediul S.A.J. PrahovaC1=S + P + E  S.c. = 211 mp,  S.d. = 492 mp  C2 = P + E  S.c. = 782 mp,  S.d. = 905 mp  C3 = P,  S.c. = 108 mp  C4 = P,  S.c. = 16 mp  C5 = P,  S.c. = 11 mp  S. teren = 8.931 mpN - Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti,  E - locuinţe,  S - Colegiul Tehnic "Elie Radu"  V - Şoseaua VestuluiPloieşti, Şoseaua Vestului nr. 24, judeţul Prahova5.978.500
  --------