HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 11 decembrie 2013privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statDirectorul general al AgenţieiNaţionale de Presă AGERPRES,Alexandru Ion GiboiBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.067.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, care se modifică
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar - lei -
  0 2 3 4 5 6 7
  1. 35334 8.29.07 Teren Suprafaţa = 30.059 mp, din care: curţi-construcţii = 5.281 mp şi teren arabil = 24.778 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 1.455.945
  2. 35335 8.29.07 Clădire administrativă - Centrul de comunicaţii Fundaţie din beton, zidărie din cărămidă Sc = Sd = 378 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 153.468
  3. 35336 8.29.07 Baracă metalică Sc = Sd = 61 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 7.808
  4. 35337 8.29.07 Cabină din zid pentru autotransformator Structură de rezistenţă din beton armat, zidărie din cărămidă Sc = Sd = 35 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 13.440
  5. 35338 8.29.07 Magazie Edificată din cărămidă Sc = Sd = 147 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 24.402
  6. 35339 8.29.07 Magazie pentru lemne Edificată din cărămidă Sc = Sd = 25 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 2.075
  7. 35340 8.29.07 Pivniţă pentru carburanţi Edificată din cărămidă Sc = Sd = 22 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 1.408
  8. 35341 8.29.07 Gard împrejmuitor Lungime - 683,00 m Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 8.196
  9. 35342 8.29.07 Hidrofor pentru pompat apa Cabină pentru hidrofor, edificată din cărămidă Sc = Sd = 13 mp CF 52517/2013 Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov 2.976
  -----