HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 11 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Unităţile primitoare vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în termen de 60 de zile de la întocmirea protocolului prevăzut la art. 3.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.019.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaunor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale ale căror valori de inventar se actualizează
  *Font 8*
  Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. M.F. Denumirea imobilului Administratorul imobilului Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată - lei -
  0 1 2 3 4 5
  1. Imobil cod 8.28.03 36609 Laboratoare+ birouri+ magazii Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba C.U.I. 5714957 Ţara: România Judeţ: Alba Municipiul: Aiud, Str. Transilvaniei nr. 171 319.766
  2. Imobil cod 8.29.08 37179 Sediu Centru Local Segarcea Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţ: Dolj Oraş: Segarcea, Str. Dealul Viilor nr. - 120.877
  3. Imobil cod 8.29.08 35002 Clădire Centru Local Miercurea-Ciuc Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţ: Harghita Municipiul: Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22 20.476
  4. Imobil cod 8.28.10 26081 Magazie fitosanitară Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţ: Vâlcea Oraş: Băbeni nr. - 15.730
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului pentrucare se schimbă titularul dreptului de administrare
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. M.F. Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar - lei -
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. Imobil cod 8.28.03 36609 Laboratoare+ birouri+ magazii Ţara: România Judeţ: Alba Municipiul: Aiud, Str. Transilvaniei nr. 171 Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba C.U.I. 5714957 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba C.U.I. 20715107 Suprafaţa construită - 687 mp; P; Suprafaţa desfăşurată - 426 mp; Suprafaţă curte - 5.580 mp; 319.766
  2. Imobil cod 8.29.08 37179 Sediu Centru Local Segarcea Ţara: România Judeţ: Dolj Oraş: Segarcea, Str. Dealul Viilor nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj C.U.I. 20765768 Suprafaţa construită - 140 mp P Suprafaţa desfăşurată - 189 mp Suprafaţă curte - 800 mp 120.877
  3. Imobil cod 8.29.08 35002 Clădire Centru Local Miercurea-Ciuc Ţara: România Judeţ: Harghita Municipiul: Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita C.U.I. 20659929 Suprafaţa construită - 32 mp P Suprafaţa desfăşurată - 32 mp 20.476
  4. Imobil cod 8.28.10 26081 Magazie fitosanitară Ţara: România Judeţ: Vâlcea Oraş: Băbeni, Nr.- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea C.U.I. 23082476 Suprafaţa construită - 90 mp P Suprafaţa desfăşurată - 90 mp 15.730
  ___________