HOTĂRÂRE nr. 457 din 7 august 1998privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Imobil situat în Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 11 august 1998    În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se declara de utilitate publică de interes naţional lucrarea "Imobil situat în Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2".  +  Articolul 2Expropriatorul este statul român, prin Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 3Expropriatorul este autorizat sa stabilească, de comun acord cu proprietarul imobilului, modalitatea de transfer al dreptului de proprietate, cuantumul şi natura despăgubirii, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 4Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUC Contrasemnează:----------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaPreşedinteleCurţii Supreme de Justiţie,Sorin MoisescuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu---------------