HOTĂRÂRE nr. 984 din 11 decembrie 2013privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 16 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 984.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şiadministrarea Instituţiei Prefectului -Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului AfacerilorInterne, a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată a imobilului (lei)
  111.739 8.29.13 Palat administrativ Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, judeţul Ialomiţa Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa CUI - 4506915 12.604.070,39
  153.442 8.29.13 Clădire Municipiul Slobozia, Şos. Brăilei nr. 14, judeţul Ialomiţa Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa CUI - 4506915 2.978.681,62
  155.311 8.29.13 Apartament Municipiul Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. MB20, sc. D, et. 2, ap. 6, judeţul Ialomiţa Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa CUI - 4506915 7.953,15
  -----