HOTĂRÂRE nr. 960 din 4 decembrie 2013privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 12 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS, pentru realizarea Centrului de Recuperare în Caz de Dezastru N.SIS II România.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii de imobil se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexelor nr. 1 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeDirectorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 decembrie 2013.Nr. 960.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil aflat în domeniul publical statului care se transmite din administrareaServiciului de Telecomunicaţii Speciale înadministrarea Ministerului AfacerilorInterne - Centrul Naţional SIS
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă - lei - Nr. M.F.P./ cod clasificaţie
  Localitatea Cristian, judeţul Braşov Serviciul de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS CUI 27493318 S. c. = 317 mp S. teren = 367 mp Număr de cadastru 103850 Parte din construcţie - 1.055.873,00 Teren - 15.010,00 144475/ 8.19.01 (parţial) 144476/ 8.19.01 (parţial)
  -------