LEGE nr. 162 din 30 iulie 1998pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe și a primei pentru valorificarea la intern a cantității de 150 mii tone grâu pentru panificatie, din recolta anului 1997
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998  Notă
  Conform pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998, titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins: Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe și a primei pentru valorificarea la intern a cantității de 150 mii tone grâu pentru panificatie, din recolta anului 1997
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 24 decembrie 1997, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:Ordonanța de urgenta privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe și a primei pentru valorificarea la intern a cantității de 150 mii tone grâu pentru panificatie, din recolta anului 19972. Titlul legii va avea următorul cuprins:Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe și a primei pentru valorificarea la intern a cantității de 150 mii tone grâu pentru panificatie, din recolta anului 19973. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În vederea stimulării exportului, se acordă plata unei prime de export de 150 mii lei/tona pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe STAS.4. La articolul 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:Beneficiază de prima de export prevăzută la art. 1 și exportatorul care achiziționează porumbul boabe de la societățile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, precum și de la cei care au livrat semințe, îngrășăminte chimice și pesticide cu plata la recoltare, cu condiția ca acestea sa fi plătit producătorilor agricoli un preț de minimum 600 mii lei/tona de porumb boabe.5. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Societățile comerciale de panificatie beneficiază de o primă de 200 lei/kg pentru cantitatea de 150 mii tone grâu pentru panificatie, achiziționat de la producători sau de la societățile comerciale "Comcereal" sau "Cerealcom", din recolta anului 1997.6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Fondurile necesare acoperirii primei de export și a primei pentru valorificarea la intern vor fi asigurate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației pe anul 1998 pentru exportul de porumb din recolta anului 1997.7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice de aplicare, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 8 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  PAULA IVANESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN DUMITRESCU
  ----------