HOTĂRÂRE nr. 939 din 27 noiembrie 2013pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 4 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice şi Consiliul Naţional al Audiovizualului, prin compartimentele de specialitate, vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,Laura GeorgescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 noiembrie 2013.Nr. 939.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor (sedii teritoriale) care se înscriuîn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şise dau în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului (CIF 4266189)
  *Font 8*
   
  Adresa imobilelor Persoana juridică care adminis- trează imobilele Valoarea de inventar a imobilelor - lei - Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  Braşov, Str. Zizinului nr. 57, bl. 88, sc. B, ap. 4, judeţul Braşov Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 227.160,00 2 camere şi dependinţe cu cota de 6/531,20 din părţile de uz comun, nr. carte funciară 49939
  Constanţa, bd. Ferdinand (fost Republicii) nr. 97, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 2, judeţul Constanţa Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 139.500,00 2 camere şi dependinţe, nr. carte funciară 200066-C1-U32; suprafaţa utilă de 46,35 mp, cu cota indiviză de 0,87% din 4 mp
  Focşani, str. Arhitect Ion Mincu nr. 10, bl. 10, scara 3, parter, ap. 43, judeţul Vrancea Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 72.000,00 nr. carte funciară 50116-C1-U25; 1 cameră şi dependinţe cu supra- faţa utilă de 26,13 mp, cu cota indiviză din 18 mp
  Galaţi, cartier Ţiglina 1, Str. Brăilei nr. 163, bl. A4, sc. 1, et. 1, ap. 34, judeţul Galaţi Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 42.000,00 1 cameră şi dependinţe, SU = 25,18 mp cu cota indiviză de 0,87% din 5 mp, nr. carte funciară 100403-C1-U30
  Craiova, str. Sărari, bl. O1, sc. 2, ap. 3, judeţul Dolj Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 56.665,50 1 cameră, dependinţe şi cota indiviză din părţile de uz comun, SU = 34,57 mp, nr. carte funciară 17671
  Piteşti, cartier Războieni, str. Decebal nr. 1, bl. C2, sc. B, ap. 3, parter, judeţul Argeş Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 47.000,00 1 cameră şi dependinţe cu supra- faţa utilă de 16,33 mp, cu cota indiviză din părţile de uz comun, nr. carte funciară 80577-C1-U16
  Suceava, str. Oituz nr. 22, bl. P-4, sc. C, ap. 2, judeţul Suceava Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 113.896,00 2 camere şi dependinţe cu cota indiviză din părţile de uz comun suprafaţă, SU = 32,49 mp, nr. carte funciară 34315-C1-U9
  ------