HOTĂRÂRE nr. 919 din 20 noiembrie 2013privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea dezafectării/relocării.  +  Articolul 3După dezafectare, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 20 noiembrie 2013.Nr. 919.  +  Anexa Situaţia bunurilor aflate în administrarea AdministraţieiNaţionale de Meteorologie, care trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al statului
    *Font 7*
    ┌───┬──────┬───────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────────────┬───────────────┬──────┐│Nr.│Nr. MF│Codul │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoare│ Situaţia │În administrare│Tipul ││crt│ │de cla-│ ├──────────────────┬───────┬─────────────────┤dobân-│ de │ juridică │ / concesiune │imobi-││ │ │sifica-│ │Descriere tehnică │Veci- │ Adresa │dirii/│inven- │ Baza legală │ │lului ││ │ │re MF │ │ (pe scurt) │nătăţi │ │dării │tar │ │ │ ││ │ │ │ │ │(după │ │ în │- lei -│ │ │ ││ │ │ │ │ │caz, pe│ │folo- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │scurt) │ │sinţă │ │ │ │ │├───┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├───┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┼──────┤│ 1│152150│8.28.01│Clădire staţie│Construcţie din │Teren │Ţara: România; │ 2005 │140.321│Hotărârea │în administrare│imobil││ │ │ │meteo Sebeş │cărămidă, parter, │agricol│judeţul: Alba; │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │ │Sc = 113,12 mp, │ │municipiul Sebeş,│ │ │nr. 1.349/2005,│ │ ││ │ │ │ │Sd = 113,12 mp │ │cartier Glod │ │ │Hotărârea │ │ ││ │ │ │ │CF nr. 75657 │ │ │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011 │ │ │├───┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┼──────┤│ 2│152151│8.28.13│Construcţie │Construcţie parter│Teren │Ţara: România; │ 2005 │ 18.049│Hotărârea │în administrare│imobil││ │ │ │anexă staţie │cu destinaţia │agricol│judeţul: Alba; │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │meteo │magazie │ │municipiul Sebeş,│ │ │nr. 1.349/2005,│ │ ││ │ │ │ │ │ │cartier Glod │ │ │Hotărârea │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.259/2011 │ │ │├───┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │152152│8.28.01│Teren staţie │S = 9514 mp │Teren │Ţara: România; │ 2005 │182.658│Hotărârea │în administrare│imobil││ │ │ │meteo Sebeş │ │agricol│judeţul: Alba; │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │ │ │ │municipiul Sebeş,│ │ │nr. 1.349/2005 │ │ ││ │ │ │ │ │ │cartier Glod │ │ │ │ │ │├───┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │ 63334│8.28.01│Platformă │ │Teren │Ţara: România; │ 1967 │ 2.422│Hotărârea │în administrare│imobil││ │ │ │staţie meteo │ │agricol│judeţul: Alba; │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │Sebeş │ │ │municipiul Sebeş;│ │ │nr. 980/1998, │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Mihail │ │ │Hotărârea │ │ ││ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 61 │ │ │nr. 739/2003, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.349/2005 │ │ │└───┴──────┴───────┴──────────────┴──────────────────┴───────┴─────────────────┴──────┴───────┴───────────────┴───────────────┴──────┘-------