ORDONANTA nr. 44 din 27 iulie 1998pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 11 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Articolul 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, se modifica după cum urmează:"Art. 24. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 31 octombrie 1998, cu excepţia prevederilor art. 10-12, 23, 26, 27 şi 29, care intră în vigoare la data publicării acesteia."  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor va introduce modificările care decurg din prevederile prezentei ordonanţe în bugetul de stat pe anul 1998. (2) Cu prilejul rectificarii bugetului de stat pe anul 1998 vor fi făcute corecturile necesare cu privire la cheltuielile pentru punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Ministrul cercetării şi tehnologiei,Horia EneMinistrul finanţelor,Daniel DaianuDirectorul general al InstitutuluiRoman de Standardizare,Mircea Martis-------------