HOTĂRÂRE nr. 914 din 20 noiembrie 2013pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii "Minvest Roşia Montană"- S.A. şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii "Minvest Roşia Montană" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 29 mai 2013. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A "Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei", punctul V "Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei", după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 32, cu următorul cuprins:"32. Societatea «Minvest Roşia Montană» - S.A."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul delegat pentru proiecte deinfrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaMinistrul economiei,Andrei Dominic GereaBucureşti, 20 noiembrie 2013.Nr. 914._________