HOTĂRÂRE nr. 876 din 14 noiembrie 2013privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 19 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 noiembrie 2013.Nr. 876.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al acestuia şi în administrareaCompaniei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., învederea scoaterii din funcţiune, reutilizării şi,după caz, casării, aflate în administrareaMinisterului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de CăiFerate "C.F.R." - S.A., de pe raza de activitate aSucursalei Centrul Regional de Exploatare,Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov, afectate de lucrări demodernizare (Coridor IV - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria)CS MT: 13633330CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529
    Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea mijlocului fixDenumire date de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar  (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ În concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147816 parţial08.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviareLungimea totală a liniilor = 282,15 km;  Aparate de cale = 236 buc.Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Clujlinia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu   216.898.459Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147816 parţial   Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov1998216.898.459 mijloace fixe,  exclusiv terenuri        
    2147818 parţial08.10.02Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviarePoduri = 70 buc.;  Podeţe = 173 buc.Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Clujlinia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu   35.825.657Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial   Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov199835.825.657 mijloace fixe, exclusiv terenuri        
    3147818 parţial08.10.03Tunelele, precum şi terenurile aferente acestora interoperabileTuneluri = 1 buc.Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Clujlinia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu   13.935.319Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial   Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov199813.935.319 mijloace fixe, exclusiv terenuri        
    4147818 parţial08.10.04Viaducte şi alte lucrări de artă, cu terenurile aferente acestora interoperabilePasaje superioare = 2 buc.  Pasaje pietonale = 1 buc.Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Clujlinia 300 Predeal - Războieni   286.477Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial   Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov1998286.477 fixe, mijloaceexclusiv terenuri        
    5147820 parţial08.10.05Lucrări geotehnice de protecţie, consolidări şi plantaţii de protecţie interoperabilZiduri retenţie, ziduri sprijin, şanţuri = 9 buc.; Pereuri = 1 buc.; Apărări maluri, plantaţii, anrocamente = 22 buc.Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Clujlinia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu   13.275.477Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147820 parţial   Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov199813.275.477 mijloace fixe, exclusiv terenuri        
    6147822 parţial08.10.07Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabilAnsamblul echipamentelor electromecanice CED: 16 buc. BLA: 215,06 km Linie de contact desfăşurată: 438,56 km Staţie de transformare: 20 buc. Substaţii de tracţiune: 3 buc.Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Clujlinia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu   54.133.512Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 Hotărârea Guvernului nr. 521/2011 Hotărârea Guvernului nr. 615/2011concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147822 parţial   Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov199854.133.512 mijloace fixe, exclusiv terenuri      
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate înadministrarea Ministerului Transporturilor şi înconcesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A. - Sucursala CentrulRegional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi, care trec dindomeniul public al statului în domeniul privat al acestuiaşi în administrarea Companiei Naţionale deCăi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii,respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după cazCS MT:13633330CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529
    Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    11478308.10.02Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilPODEŢ IPCJS,  KM 259 + 650, TECUCI-IAŞI, 6,50 MSucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Galaţi Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, GalaţiTecuci-Iaşi, km 259+65001/09/1901541,50Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    2PODEŢ DBA, KM 268 + 683, TECUCI-IAŞI, 5,30 MTecuci-Iaşi, km 268+68301/01/196443.643,54Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    3PODEŢ GIPCSN, FIR I,  KM 290 + 159, ADJUD- VICŞANI 2,70 MNicolae Bălcescu, jud. Bacău01/01/19045,15Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    4POD 2 GGN, FIR II,  KM 324+050, ADJUD- VICŞANI, 11,00 MFilipeşti, jud. Bacău01/01/1914388,67Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    5PODEŢ GGN, L.2,3,4,5,  KM 281 + 494, ST. FARAOANI, 6,00 MCleja, jud. Bacău01/01/1957281.680,32Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    6PODEŢ PS 2X5 (49), FIR II, KM 322 + 537, ADJUD-VICŞANI, 2,60 MFilipeşti, jud. Bacău01/01/1960263,41Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    7PODEŢ PS 2X7 (45), KM 16+660, BACĂU-BICAZ, 2,50 MGârleni, jud. Bacău01/01/196325.987,15Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    8PODEŢ PS 2X7 (49), FIR II, KM 290+159, ADJUD- VICŞANI, 2,60 MNicolae Bălcescu, jud. Bacău25/05/1972342,85Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    9PODEŢ PS, KM 418+889, PLOIEŞTI-VICŞANI, 1,60 MLiteni, jud. Suceava01/12/1959127.205,11Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    10PODEŢ PS I,  KM 439 + 450, PLOIEŞTI-VICŞANI, 2,60 MVăratec, jud. Suceava01/07/196875.965,80Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    11PODEŢ PS II,  KM 439 + 450, PLOIEŞTI-VICŞANI, 2,60 MVăratec, jud. Suceava01/06/197540.912,18Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    12PODEŢ DP,  KM 101 + 311, GURA HUMORULUI- FLORENI, 0,90 MCâmpulung Moldovenesc, jud. Suceava01/01/19012,95Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    13PODEŢ PS,  KM 49 + 517, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 MVama, jud. Suceava01/02/1955233,56Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    14PODEŢ DBA,  KM 47 + 855, GURA HUMORULUI- FLORENI, 3,80 MFrasin, jud. Suceava01/02/196015.537,10Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    15PODEŢ PS,  KM 58 + 307, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 MVama, jud. Suceava01/01/1961271,70Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    TOTAL147830 parţial8.10.02Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilpoduri =1 şi podeţe = 14Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, GalaţiSucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi1998612980,99 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia şi înadministrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A., în vederea scoaterii dinfuncţiune, reutilizării şi, după caz,casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi înconcesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., de pe raza de activitate a SucursaleiCentrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CFConstanţa, afectate de lucrări de modernizare (din cadrul proiectului ERAIL)CS MT: 13633330CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529
    Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea mijlocului fixDenumire date de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ În concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147858 parţial8.10.07Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabilAnsamblul echipamentelor electromecanice inst CED: 1 buc. inst autostop: 3 buc. inst BAT: 1 buc.Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, GalaţiSucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa   11.561.732,06Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998  Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006  Hotărârea Guvernului nr. 618/2008  Hotărârea Guvernului nr. 140/2010  Hotărârea Guvernului nr. 521/2011  Hotărârea Guvernului nr. 615/2011concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147858 parţial   Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa199811.561.732,06 mijloace fixe, exclusiv terenuri        
    2147860 parţial8.10.10Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabileInstalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publiceSucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, GalaţiSucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa   50.553,79Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998  Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006  Hotărârea Guvernului nr. 618/2008  Hotărârea Guvernului nr. 140/2010  Hotărârea Guvernului nr. 521/2011  Hotărârea Guvernului nr. 615/2011concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL Nr. M.F. 147860 parţial   SucursalaCentrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa199850.553,79 mijloace fixe, exclusiv terenuri      
  -----