ORDIN nr. 30 din 17 mai 2013 (*actualizat*)privind aprobarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice"(actualizat până la data de 6 noiembrie 2013*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 74 din 23 octombrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) şi ale art. 70 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi de sistem, va transmite spre avizare la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei procedura prevăzută la art. 19 alin. (2) din norma tehnică menţionată la art. 1.  +  Articolul 3Operatorii de reţea şi utilizatorii reţelelor electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 17 mai 2013.Nr. 30.  +  AnexăNORMA 17/05/2013