ORDIN nr. 3.449 din 1 noiembrie 2013privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 5 noiembrie 2013    Având în vedere:- art. 7 lit. D şi anexa nr. 5 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;- art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;- cap. III şi cap. IV art. 23 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru desfăşurarea activităţii, personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care ocupă funcţia publică de inspector antifraudă, având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi art. 7 lit. D şi anexa nr. 5 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se vor utiliza sigilii personalizate. (2) Modelul sigiliului este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Personalul cu atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi combaterii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale cuprinde inspectori antifraudă ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 3Sigiliile vor fi înseriate şi vor purta în mod obligatoriu stema României.  +  Articolul 4 (1) Eliberarea şi utilizarea sigiliilor vor fi consemnate într-o evidenţă nominală condusă la nivelul conducătorului activităţii de antifraudă fiscală. (2) Modelul evidenţei nominale este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Inspectorul general şi inspectorii generali adjuncţi care conduc structurile regionale de antifraudă fiscală vor desemna câte o persoană care va ţine evidenţa sigiliilor şi va consemna acest fapt în formularul prevăzut la alin. (2). (4) Eliberarea sigiliilor se va face din dispoziţia inspectorului general antifraudă fiscală. (5) În urma desigilării, sigiliile utilizate vor fi reţinute de organele de antifraudă fiscală, în vederea predării organului emitent pentru operare în evidenţa prevăzută la alin. (2). (6) Sigiliile neutilizate vor fi predate de personalul structurii antifraudă fiscală, în vederea operării în evidenţa prevăzută la alin. (2). (7) Pierderea sau furtul sigiliului se publică în presă şi se anunţă direcţia emitentă în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (2). (8) Personalul care îşi încetează activitatea de antifraudă fiscală prin transfer, demisie, promovare temporară sau alte modalităţi prevăzute de reglementările legale în vigoare va preda sigiliile neutilizate la organul care le-a eliberat, în vederea consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 5Sigiliile personalizate pentru activitatea Direcţiei generale antifraudă fiscală se vor executa de Regia Autonomă "Monetăria Statului".  +  Articolul 6Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Constantin MihailBucureşti, 1 noiembrie 2013.Nr. 3.449.  +  Anexa 1  +  Anexa 2AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂSituaţia nominală privind eliberarea şi utilizarea sigiliilor*Font 7*┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele, │ Nr. de │ Primirea sigiliilor de către │ Primirea sigiliilor de către organul ││crt.│ prenumele │ legitimaţie │ organele antifraudă │ antifraudă emitent ││ │şi funcţia │de antifraudă├─────┬──────────────┬─────────┼──────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┤│ │persoanei │ fiscală │Data │Nr. de identi-│Semnătura│ Data │Nr. de identi-│Nr./data/ │Numele şi │Nr. de identi-│Semnătura││ │care ridică│ │ │ ficare a │ │ │ ficare a │tip act de│prenumele │ ficare a │ ││ │ sigiliile │ │ │ sigiliului │ │ │ sigiliului │control │persoanelor│ sigiliului │ ││ │ │ │ │ │ │ │ utilizat │ │din echipa │ neutilizat │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de control │ │ │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤│ (1)│ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │(7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤└────┴───────────┴─────────────┴─────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┘Modalitatea de completare1. La eliberarea spre utilizare a sigiliilor, persoana desemnată să ţină evidenţa nominală va completa coloanele 1-5, iar persoana care ridică sigiliile va semna pentru primire în coloana 6.2. La returnarea sigiliilor utilizate se vor completa, în continuare, coloanele 7, 8, 9 şi 10, iar persoana care predă sigiliile va semna de predare în coloana 12.3. La returnarea sigiliilor neutilizate se vor completa, în continuare, coloanele 7 şi 11, iar persoana care predă sigiliile va semna de predare în coloana 12.4. Pentru fiecare sigiliu se va completa un rând din situaţie, respectiv se va aloca un număr curent.5. Căsuţele rămase necompletate după predarea sigiliului utilizat sau neutilizat, după caz, vor fi barate cu o linie orizontală.Caracteristicile de tipizare şi arhivare1. Se va tipări pe coală de hârtie format A3.2. Se va îndosaria în volume de 50 de file tipărite faţă/verso.3. Se va înregistra în evidenţa intrări/ieşiri a Direcţiei generale antifraudă fiscală.4. După completarea fiecărei file se va semna de către inspectorul general adjunct, consemnându-se data.Exemplu de completare1. Primirea sigiliului cu nr. 123456 în data de 1 noiembrie 2013 de către organul de antifraudă fiscală Y.Y., având numărul de legitimaţie de antifraudă fiscală 0000, eliberată de ANAF - DGAF.AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂSituaţia nominală privind eliberarea şi utilizarea sigiliilor*Font 7*┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele, │ Nr. de │ Primirea sigiliilor de către │ Primirea sigiliilor de către organul ││crt.│ prenumele │ legitimaţie │ organele antifraudă │ antifraudă emitent ││ │şi funcţia │de antifraudă├─────┬──────────────┬─────────┼──────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┤│ │persoanei │ fiscală │Data │Nr. de identi-├Semnătura│ Data │Nr. de identi-│Nr./data/ │Numele şi │Nr. de identi-│Semnătura││ │care ridică│ │ │ ficare a │ │ │ ficare a │tip act de│prenumele │ ficare a │ ││ │ sigiliile │ │ │sigiliului │ │ │ sigiliului │control │persoanelor│ sigiliului │ ││ │ │ │ │ │ │ │ utilizat │ │din echipa │ neutilizat │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de control │ │ │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤│ (1)│ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │(7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤│ 1 │ Y.Y. │ 0000 │1.11.│ 123456 │Semnat de│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2013 │ │organul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │de anti- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │fraudă │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤└────┴───────────┴─────────────┴─────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┘2. Predarea sigiliului menţionat la pct. 1, neutilizat, la data de 30 noiembrie 2013*Font 7*┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele, │ Nr. de │ Primirea sigiliilor de către │ Primirea sigiliilor de către organul ││crt.│ prenumele │ legitimaţie │ organele antifraudă │ antifraudă emitent ││ │şi funcţia │de antifraudă├─────┬──────────────┬─────────┼──────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┤│ │persoanei │ fiscală │Data │Nr. de identi-│Semnătura│ Data │Nr. de identi-│Nr./data/ │Numele şi │Nr. de identi-│Semnătura││ │care ridică│ │ │ ficare a │ │ │ ficare a │tip act de│prenumele │ ficare a │ ││ │ sigiliile │ │ │sigiliului │ │ │ sigiliului │control │persoanelor│ sigiliului │ ││ │ │ │ │ │ │ │ utilizat │ │din echipa │ neutilizat │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de control │ │ │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤│ (1)│ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │(7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤│ 1 │ Y.Y. │ 0000 │1.11.│ 123456 │Semnat de│30.11.│ │ │ │ 123456 │Semnat de││ │ │ │2013 │ │organul │2013 │ │ │ │ │organul ││ │ │ │ │ │de anti- │ │ │ │ │ │de anti- ││ │ │ │ │ │fraudă │ │ │ │ │ │fraudă │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤└────┴───────────┴─────────────┴─────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┘3. Predarea sigiliului menţionat la pct. 1, utilizat, la data de 30 noiembrie 2013*Font 7*┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele, │ Nr. de │ Primirea sigiliilor de către │ Primirea sigiliilor de către organul ││crt.│ prenumele │ legitimaţie │ organele antifraudă │ antifraudă emitent ││ │şi funcţia │de antifraudă├─────┬──────────────┬─────────┼──────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┤│ │persoanei │ fiscală │Data │Nr. de identi-│Semnătura│ Data │Nr. de identi-│Nr./data/ │Numele şi │Nr. de identi-│Semnătura││ │care ridică│ │ │ ficare a │ │ │ ficare a │tip act de│prenumele │ ficare a │ ││ │ sigiliile │ │ │ sigiliului │ │ │ sigiliului │control │persoanelor│ sigiliului │ ││ │ │ │ │ │ │ │ utilizat │ │din echipa │ neutilizat │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de control │ │ │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤│ (1)│ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │(7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤│ 1 │ Y.Y. │ 0000 │1.11.│ 123456 │Semnat de│30.11.│ 123456 │111/29.11.│Ion Ion │ │Semnat de││ │ │ │2013 │ │organul │2013 │ │2013 │Marin Ion │ │organul ││ │ │ │ │ │de anti- │ │ │P.V...... │ │ │de anti- ││ │ │ │ │ │fraudă │ │ │ │ │ │fraudă │├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤├────┼───────────┼─────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤└────┴───────────┴─────────────┴─────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┘_________