HOTĂRÂRE nr. 839 din 30 octombrie 2013pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul II din Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - Solicitările de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului «Prima casă», aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se soluţionează prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 839.________