ORDIN nr. 383 din 16 octombrie 2013privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2014
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 28 octombrie 2013  Având în vedere art. 6 alin. (1) lit. i) şi art. 18 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2014, în conformitate cu "Standardul Internaţional Lista interzisă - 2014 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 212/2012 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAgenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 383.  +  AnexăAGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGCODUL MONDIAL ANTI-DOPINGLista interzisă pentru anul 2014STANDARDUL INTERNAŢIONALTextul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2014LISTA INTERZISĂpentru anul 2014CODUL MONDIAL ANTI-DOPINGValabilă de la 1 ianuarie 2014Conform articolului 4.2.2 al Codului Mondial Anti-Doping, toate substanţele interzise vor fi considerate "substanţe specifice", cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.
  SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT (atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei)
  SUBSTANŢE INTERZISES0. Substanţe neaprobateOrice substanţă farmacologică, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanţe "designer" sau medicamente de uz veterinar), este interzisă permanent.S1. Agenţi anaboliciAgenţii anabolici sunt interzişi.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)a)SAA exogeni* includ:1-androstendiol (5α-androst-1-en-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (estr-4-en-3beta,17beta-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17beta-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17beta-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregn-4-en-17α-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4': 2,3]-5α-androstan-17beta-ol); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17beta-dihidroxiandrost- 4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metandienonă (17beta-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17beta-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17beta-hidroxi-17α-metilestra- 4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17beta-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17beta-hidroxi-17α-metilestr- 4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17beta-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17beta-[ (tetrahidropiran-2-il) oxi]-1'H-pirazolo[3,4: 2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17beta-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinon (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onă); trenbolon (17beta-hidroxiestr-4,9,11-trien- 3-onă) şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e). b) SAA endogeni** când s-au administrat exogen:androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17beta-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3beta-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron, precum şi metaboliţii şi izomerii acestora, incluzând, dar nelimitându-se la:5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17beta-diol; 5α-androstan-3beta, 17α-diol; 5α-androstan-3beta,17beta-diol; androst-4- en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17beta-diol; androst-4-en-3beta,17α -diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en,3α,17beta-diol; androst-5-en-3beta,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3beta,17beta-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); epidihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon,3α-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 3beta-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 7α-hidroxi- DHEA; 7beta-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la:Clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.
  În această secţiune: * "exogen" se referă la substanţele care, de regulă, nu sunt produse de organism în mod natural. ** "endogen" se referă la substanţele care, de regulă, sunt produse de organism în mod natural.
  S2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înruditeSunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):1. agenţi de stimulare a eritropoiezei [de exemplu, eritropoietina (EPO), darbepoetina (dEPO), stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), peginesatida (Hematida)];2. gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi;3. corticotropinele şi factorii lor de eliberare;4. hormonul de creştere (GH) şi factorii săi de eliberare, factorul de creştere similar insulinei-1 (IGF-1).În plus, sunt interzişi următorii factori de creştere:- factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF), factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF), precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră, şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).S3. Beta-2 agoniştiToţi beta-2 agoniştii, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu, d- şi l-), unde e cazul, sunt interzişi, cu excepţia salbutamolului inhalat (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore), formoterolului inhalat (maximum 54 micrograme în 24 de ore) şi salmeterolului luat prin inhalare, în concordanţă cu regimul terapeutic recomandat de producători.Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină, într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/ml, sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/ml nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers, dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice inhalate de până la limita maximă indicată mai sus.S4. Hormoni şi modulatori metaboliciUrmătoarele clase sunt interzise:1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol, testolactonă;2. modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERMs), incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;3. alte substanţe antiestrogenice, incluzând, dar nelimitânduse la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;4. agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei;5. modulatori metabolici: a) insulinele; b) agonişti ai receptorilor δ activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ) (de exemplu, GW 1516), agonişti ai axei PPARδ - proteinkinaze activate de AMP (AMPK) (de exemplu, AICAR).S5. Diuretice şi alţi agenţi mascatoriAgenţii mascatori sunt interzişi. Aceştia includ:- Diuretice, desmopresina, substituenţi de plasmă (de exemplu, glicerol; administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol), probenecid; şi alte substanţe cu efect(e) biologic(e) similar(e). Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară nu este interzisă.Diureticele includ:Acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren, vaptani (de exemplu, tolvaptan) şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu excepţia drospirenonei, pamabromului, precum şi a dorzolamidei şi a brinzolamidei aplicate local, care nu sunt interzise).Utilizarea în competiţie şi în afara competiţiei, după caz, a oricărei cantităţi a unei substanţe cu limită de prag (de exemplu, formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină) în combinaţie cu un diuretic sau alt agent mascator necesită eliberarea unei scutiri de uz terapeutic specifice pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau pentru alt agent mascator.METODE INTERZISEM1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângeluiSunt interzise următoarele:1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine, în sistemul circulator;2. creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi a produselor pe bază de hemoglobină modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produşi de hemoglobină micro-încapsulată), cu excepţia oxigenului suplimentar;3. orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau componentelor sângelui prin mijloace fizice sau chimice.M2. Manipularea chimică şi fizicăSunt interzise următoarele:1. falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping. Aceste practici includ, dar nu se limitează la substituţia urinei şi/sau alterare (de exemplu, proteazele);2. infuziile intravenoase şi/sau injecţiile cu mai mult de 50 ml într-o perioadă de 6 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim în cadrul tratamentului spitalicesc sau investigaţiilor clinice.M3. Dopajul geneticSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:1. transferul de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici;2. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic;
  SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE ÎN COMPETIŢIE
  Pe lângă categoriile S0 - S5 şi M1 - M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:SUBSTANŢE INTERZISES6. StimulenteToate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu, d- şi l-), unde este cazul, sunt interzise, cu excepţia derivaţilor de imidazol pentru uz local şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2014*).Stimulentele includ: a) stimulente nespecifice:adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)]; furfenorex; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); pmetilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fenmetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică; b) stimulente specifice (exemple):benzfetamină; cathină**); cathinonă şi analogii săi (de exemplu, mefedrona, metedrona, a-pirolidinovalerofenonă); dimetilamfetamină, efedrină***); epinefrină****)(adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***); metilhexanamină (dimetilpentilamină); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****); selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); trimetazidină; tuaminoheptan; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).____________*) Următoarele substanţe incluse în Programul de monitorizare pe 2014 (bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, sinefrină) nu sunt considerate substanţe interzise.**) Cathina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.***) Efedrina şi metilefedrina sunt interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.****) Administrarea locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) de epinefrină (adrenalină) sau administrarea asociată cu agenţii anestezici locali nu este interzisă.*****) Pseudoefedrina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.S7. NarcoticeSunt interzise următoarele:- buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivaţii lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.S8. CanabinoideDelta 9-tetrahidrocanabinol (THC) natural (de exemplu, canabis, haşiş, marijuana) sau sintetic şi canabimimeticele (de exemplu, ierburile "Spice", JWH018, JWH073, HU-210) sunt interzise.S9. GlucocorticosteroiziToţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.
  SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI
  P1. AlcoolAlcoolul (etanolul) este interzis numai în competiţie, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping (valorile hematologice) este echivalent cu o concentraţie de alcool în sânge de 0,10g/L.● Sporturi de aer (FAI)● Tir cu arcul (WA)● Automobilism (FIA)● Karate (WKF)● Motociclism (FIM)● Bărci cu motor (UIM)P2. BetablocanteDacă nu este specificat altfel, betablocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi:● Tir cu arcul (WA) (interzise şi în afara competiţiei)● Automobilism (FIA)● Biliard (toate disciplinele) (WCBS)● Darts (WDF)● Golf (IGF)● Tir (ISSF, IPC) (interzise şi în afara competiţiei)● Schi/Snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big airBetablocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele:- acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGPROGRAMUL DE MONITORIZAREpe anul 2014*)Următoarele substanţe sunt introduse în Programul de monitorizare pe 2014:     1. stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeină,                                nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină,                                pipradrol, pseudoefedrină (< 150 micrograme                                per mililitru), sinefrină;    2. narcotice: numai în competiţie: hidrocodonă, mitraginină,                                raportul morfină/codeină, tapentadol, tramadol;    3. glucocorticosteroizi: numai în afara competiţiei.__________*) Codul AMAD (articolul 4.5) stipulează: "AMAD, în colaborare cu semnatarii şi guvernele, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze şabloane de utilizare abuzivă în sport."_______