HOTĂRÂRE nr. 798 din 16 octombrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 23 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă comasarea imobilelor aflate în domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Unităţile primitoare vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în termen de 60 de zile de la întocmirea protocolului prevăzut la art. 4.  +  Articolul 6Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 798.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale ale căror valori de inventar se actualizează
  *Font 9*
  Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasifi- care Denumirea imobilului Administratorul imobilului Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată - lei -
  0 1 2 3 4 5 6
  1. 153430 8.29.08 Sediu sucursală Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău C.U.I. 23122511 Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23 177.682
  2. 114498 8.28.03 Laborator cercetare Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău C.U.I. 2813344 Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23 362.261
  3. 154577 8.29.08 Sediu administrativ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. - 200.827
  4. 34677 8.28.03 Clădire administrativă (laborator pedologic şi agrochimic) Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău C.U.I. 4233971 Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. - 402.166
  5. 152108 8.29.08 Sediu Centrul Local Pogoanele Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău C.U.I. 23122511 Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101 16.961
  6. 36331 8.28.10 Clădire Direcţia pentru Agricultură Buzău C.U.I. 4233858 Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101 21.867
  7. 152109 8.29.08 Sediu Centrul Local Pătârlagele Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău C.U.I. 23122511 Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pătârlagele nr. - 3.039
  8. 36325 8.28.10 Clădire Direcţia pentru Agricultură Buzău C.U.I. 4233858 Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pătârlagele nr. - 16.186
  9. 153429 8.29.08 Sediu sucursală Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi C.U.I. 20692348 Ţara: România Judeţul: Iaşi Municipiul: Iaşi, str. Dumbrava Roşie nr. 7 464.647
  10. 38990 8.28.03 Clădire laborator seminţe Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Iaşi C.U.I. 4541793 Ţara: România Judeţul: Iaşi Municipiul: Iaşi, str. Dumbrava Roşie nr. 7 1.246.978
  11. 36807 8.29.08 Clădire Centrul Local Reghin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţul: Mureş Municipiul:Reghin, Str. Gării nr. - 603.521
  12. 36982 8.29.08 Bloc G cu 40 apartamente + teren aferent clădirii Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţul: Mureş Municipiul: Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 2.978.458
  13. 153271 8.29.08 Centru Sucursală Târgu Mureş Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Mureş C.U.I. 23143514 Ţara: România Judeţul: Mureş Municipiul: Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 837.365
  14. 37517 8.29.08 OARZ Focşani - Pavilion central + grajd Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţul: Vrancea Municipiul: Focşani, Bd. Brăilei nr. - 1.128.213
  15. 152739 8.29.08 Pavilion Central + gard UARZ Focşani Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea C.U.I. 20795092 Ţara: România Judeţul: Vrancea Municipiul: Focşani, Bd. Brăilei nr.121 1.845.376
  16. 152156 8.29.08 Centrul Local Comana Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna: Comana nr. - 18.401
  17. 39894 8.29.08 Pavilion administrativ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu C.U.I. 20738836 Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna: Comana nr. - 34.097
  18. 154576 8.29.08 Sediu administrativ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţul: Argeş Satul: Domneşti nr. - 102.290
  19. 154582 8.29.08 Sediu administrativ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Ţara: România Judeţul: Brăila Satul: Movila Miresii nr. - 222.827
  20. 151213 8.28.01 Sediu sistem Movila Miresii Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. - 29.140
  21. 151251 8.29.08 Clădire administrativă structură zidărie Sediu sistem Viziru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. - 10.543
  22. 96962 8.28.13 Casă tip piatră Direcţia pentru Agricultură Bacău C.U.I. 4278787 Ţara: România Judeţul: Bacău Comuna: Vultureni nr. - 231.768
  23. 35738 8.28.10 Corp Clădire Măgura Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău C.U.I. 20746669 Ţara: România Judeţul: Bacău Comuna: Măgura nr. - 449.113
  24. 152105 8.29.08 Sediu Centrul Local Abrud Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba C.U.I. 20715107 Ţara: România Judeţul: Alba Oraş: Abrud, str. Avram Iancu nr. 1A 333.517
  25. 152107 8.29.08 Sediu Centrul Local Blaj Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba C.U.I. 20715107 Ţara: România Judeţul: Alba Municipiul: Blaj, str. Mihail Kogălniceanu nr.76 8.223
  26. 153257 8.29.08 Centrul Local Oraviţa Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin C.U.I. 20771905 Ţara: România Judeţul: Caraş- Severin Oraş: Oraviţa, Str. Răchitovei nr. 1 34.040
  27. 27212 8.29.06 Clădire birou + magazie Direcţia pentru A gricultură Caraş- Severin C.U.I. 4692605 Ţara: România Judeţul: Caraş- Severin Oraş: Oraviţa, Str. Răchitovei nr. 1 90.904
  28. 153259 8.29.08 Sediu Centrul Local Domaşnea Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin C.U.I. 20771905 Ţara: România Judeţul: Caraş- Severin Comuna: Domaşnea nr. - 13.637
  29. 27215 8.29.06 Clădire birou + magazie Direcţia pentru Agricultură Caraş- Severin C.U.I. 4692605 Ţara: România Judeţul: Caraş- Severin Comuna: Domaşnea nr. - 53.943
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea unor unităţi din subordineaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Ruralepentru care se schimbă titularul dreptului de administrare
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasifi- care Valoarea de inventar - lei - Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 153430 8.29.08 177.682 Sediu sucursală Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău C.U.I. 23122511 Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău C.U.I. 2813344 Sc - 360 mp Sd - 360 mp
  2. 154577 8.29.08 200.827 Sediu administrativ Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău C.U.I. 4233971 Sc - 160 mp Sd - 160 mp Etaj 2
  3. 152108 8.29.08 16.961 Sediu Centrul Local Pogoanele Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău C.U.I. 23122511 Direcţia pentru Agricultură Buzău C.U.I. 4233858 Sc - 74,75 mp Sd - 74,75 mp
  4. 152109 8.29.08 3.039 Sediu Centrul Local Pătârlagele Oraşul: Pătârlagele nr. - Ţara: România Judeţul: Buzău Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău C.U.I. 23122511 Direcţia pentru Agricultură Buzău C.U.I. 4233858 Sc - 26 mp Sd - 26 mp
  5. 153429 8.29.08 464.647 Sediu sucursală Ţara: România Judeţul: Iaşi Municipiul: Iaşi, Str. Dumbrava Roşie nr. 7 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi C.U.I. 20692348 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Iaşi C.U.I. 4541793 Sc - 195 mp Sd - 195 mp Etaj 1
  6. 36807 8.29.08 603.521 Clădire Centrul Local Reghin Ţara: România Judeţul: Mureş Municipiul: Reghin Str. Gării nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş C.U.I. 23143514 Sc - 137 mp Sd - 137 mp
  7. 36982 8.29.08 2.978.458 Bloc G cu 40 apartamente + teren aferent clădirii Ţara: România Judeţul: Mureş Municipiul: Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş C.U.I. 23143514 Sc - 325 mp P+3 Sd - 1.463 mp curte-3.160 mp
  8. 37517 8.29.08 1.128.213 OARZ Focşani - Pavilion central + grajd Ţara: România Judeţul: Vrancea Municipiul:Focşani Bd. Brăilei nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea C.U.I. 20795092 Sc - 412 mp Et. 1 Sd - 412 mp
  9. 152156 8.29.08 18.401 Centrul Local Comana Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna:Comana nr.- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu C.U.I. 20738836 c - 80 mp Sd - 80 mp S curte - 1.200 mp
  10. 154576 8.29.08 102.290 Sediu administrativ Ţara: România Judeţul: Argeş Satul: Domneşti nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş C.U.I. 23134320 Sc - 147,18 mp
  11. 154582 8.29.08 222.827 Sediu administrativ Ţara: România Judeţul: Brăila Satul: Movila Miresii nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila C.U.I. 20737415 Parter parţial Sd - 150 mp S curte- 851 mp
  12. 151213 8.28.01 29.140 Sediu sistem Movila Miresii Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -- Centrul Judeţean Brăila C.U.I. 20737415 P (parţial) + 1 Et. Sd - 232 mp (din care 41 mp la parter), S curte - 649 mp
  13. 151251 8.29.08 10.543 Clădire administrativă Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila C.U.I. 20737415 Sediu sistem Viziru structură zidărie
  14. 96962 8.28.13 231.768 Casă tip piatră Ţara: România Judeţul: Bacău Comuna: Vultureni nr. - Direcţia pentru Agricultură Bacău C.U.I. 4278787 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău C.U.I. 20746669 Sc - 60,28 mp Sd - 60,28 mp S curte- 200 mp
  15. 35738 8.28.10 449.113 Corp clădire Măgura Ţara: România Judeţul: Bacău Comuna: Măgura nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău C.U.I. 20746669 Direcţia pentru Agricultură Bacău C.U.I. 4278787 Casă oaspeţi Sc - 103,33 mp Cantină Sc - 452,38 mp S curte - 5.642,615 mp
  16. 152105 8.29.08 333.517 Sediu Centrul Local Abrud Ţara: România Judeţul: Alba Oraş: Abrud, str. Avram Iancu nr.1A Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba C.U.I. 20715107 Direcţia pentru Agricultură Alba C.U.I. 5714957 Sc - 71 mp Sd - 71 mp
  17. 152107 8.29.08 8.223 Sediu Centrul Local Blaj Ţara: România Judeţul: Alba Municipiul: Blaj, str. Mihail Kogălniceanu nr.76 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba C.U.I. 20715107 Direcţia pentru Agricultură Alba C.U.I. 5714957 Sc - 8,37 mp Sd - 8,37 mp S curte - 91 mp
  18. 153257 8.29.08 34.040 Centrul Local Oraviţa Ţara: România Judeţul: Caraş- Severin Oraşul: Oraviţa, Str. Răchitovei nr. 1 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin C.U.I. 20771905 Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin C.U.I.4692605 Sc - 140 mp Sd - 140 mp
  19. 153259 8.29.08 13.637 Sediu Centrul Local Domaşnea Ţara: România Judeţul: Caraş- Severin Comuna: Domaşnea nr. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin C.U.I. 20771905 Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin C.U.I. 4692605 Sc - 144 mp Sd - 144 mp S curte - 6.975 mp
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public alstatului care se comasează
  *Font 7*
  ┌────┬───────┬────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │Codul de│ │ │ │ Datele de identificare a │Datele de identificare a ││crt.│ Nr. │clasifi-│ Denumirea │ Adresa │ Administrator │ imobilelor care se comasează │ imobilelor rezultate ││ │ M.F. │care │ │ │ │ │ după comasare ││ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────┬──────────┼─────────────┬───────────┤│ │ │ │ │ │ │ Nr. │ Descrierea │Valoarea │ Descrierea │Valoarea ││ │ │ │ │ │ │ M.F. │ tehnică │ de │ tehnică │ de ││ │ │ │ │ │ │ │ │inventar │ │inventar ││ │ │ │ │ │ │ │ │ - lei - │ │ -lei - │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 1. │ 114498│ 8.28.03│Laborator │Ţara: România │Staţiunea de Cercetare-│ 114498│ Sc - 360 mp│ 362.261│ Sc - 360 mp│ 539.943 ││ │ │ │cercetare │Judeţul: Buzău │Dezvoltare pentru │ │ Sd - 720 mp│ │Sd - 1.080 mp│ ││ │ │ │ │Municipiul: Buzău,│Legumicultură Buzău │ │ (p+1E) │ │ (P+2E) │ ││ │ │ │ │Str. Mesteacănului│C.U.I. 2813344 ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │nr. 23 │ │ 153430│ Sc - 360 mp│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 360 mp│ 177.682│ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 2. │ 34677│ 8.28.03│Clădire │Ţara: România │Oficiul de Studii │ 34677│ Sc - 320 mp│ 402.166│ Sc - 480 mp│ 602.993││ │ │ │administrativă│Judeţul: Buzău │Pedologice şi │ │Sd - 470 P+1│ │ Sd - 630 mp│ ││ │ │ │(laborator │Municipiul: Buzău,│Agrochimice Buzău │ │Scc - 940 mp│ │ P+2 │ ││ │ │ │pedologic şi │str. Lt. col. │C.U.I. 4233971 │ │ │ │ Scc - 940 mp│ ││ │ │ │agrochimic) │Gheorghe Iacob │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │nr. - │ │ 154577│ Sc - 160 mp│ 200.827│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 160 mp│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Etaj 2 │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 3. │ 36331│ 8.28.10│Clădire │Ţara: România │Direcţia pentru │ 36331│Sc- 80,25 mp│ 21.867│ Sc - 155 mp│ 38.828││ │ │ │ │Judeţul: Buzău │Agricultură Buzău │ │ P │ │ S curte - │ ││ │ │ │ │Oraşul: Pogoanele,│C.U.I. 4233858 │ │S curte - │ │ 1.091 mp │ ││ │ │ │ │str. Nicolae │ │ │1.091 mp │ │ │ ││ │ │ │ │Bălcescu nr. 101 │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 152108│Sc-74,75 mp │ 16.961│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Sd-74,75 mp │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 4. │ 36325│ 8.28.10│Clădire │Ţara: România │Direcţia pentru │ 36325│Sc-116,49 mp│ 16.186│ Sc - │ 19.225││ │ │ │ │Judeţul: Buzău │Agricultură Buzău │ │ P │ │142,49 mp │ ││ │ │ │ │Oraşul:Pătârlagele│C.U.I. 4233858 │ │S curte - │ │S curte - │ ││ │ │ │ │nr. - │ │ │ 858 mp │ │ 858 mp │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 152109│ Sc - 26 mp│ 3.039│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 26 mp│ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 5. │ 38990│ 8.28.03│Clădire │Ţara: România │Inspectoratul │ 38990│ Sc - 195 mp│ 1.246.978│ Sc - 195 mp │ 1.711.625││ │ │ │laborator │Judeţul: Iaşi │Teritorial pentru │ │ S+P+E2 │ │ S+P+2E │ ││ │ │ │seminţe │Municipiul: Iaşi, │Calitatea Seminţelor şi│ │Sd - 527 mpS│ │ Sd - 722 mp │ ││ │ │ │ │str.Dumbrava Roşie│Materialului Săditor │ │curte-383 mp│ │ S curte - │ ││ │ │ │ │nr. 7 │Iaşi C.U.I. 4541793 │ │ │ │ 383 mp │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 153429│ Sc - 195 mp│ 464.647│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 195 mp│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Etaj 1 │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 6.│ 153271│ 8.29.08│Centru │Ţara: România │Agenţia de Plăţi şi │ 153271│ Sc - 325 mp│ 837.365│ Sc - 325 mp │ 3.815.823││ │ │ │sucursală │Judeţul: Mureş │Intervenţie pentru │ │ Sd - 325 mp│ │ P+4 │ ││ │ │ │Târgu Mureş │Municipiul: │Agricultură - Centrul │ │ Et. 1 │ │Sd - 1.788 mp│ ││ │ │ │ │Târgu Mureş, Str. │Judeţean Mureş │ │ S curte - │ │S curte - │ ││ │ │ │ │Insulei nr. 2 │ C.U.I. 23143514 │ │ 1.200 mp│ │4.360 mp │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 36982│ Sc - 325 mp│ 2.978.458│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ P+3 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Sd-1.463 mp │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S curte - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3.160 mp │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 7. │ 152739│ 8.29.08│Pavilion │Ţara: România │Agenţia de Plăţi şi │ 152739│ Sc - 412 mp│ 1.845.376│ Sc - 412 mp│ 2.973.589││ │ │ │central + Gard│Judeţul: Vrancea │Intervenţie pentru │ │ S+P │ │ S+P+1 │ ││ │ │ │OARZ Focşani │Municipiul:Focşani│Agricultură - Centrul │ │Scc-3.028 mp│ │Sd - 1.236 mp│ ││ │ │ │ │Bd. Brăilei nr.121│Judeţean Vrancea │ │ │ │Scc -3.028 mp│ ││ │ │ │ │ │C.U.I. 20795092 ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 37517│ Sc - 412 mp│ 1.128.213│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Et. 1 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 412 mp│ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 8. │ 39894│ 8.29.08│Pavilion │Ţara: România │Agenţia de Plăţi şi │ 39894│ Sc - 50 mp│ 34.097│ Sc - 130 mp│ 52.498││ │ │ │administrativ │Judeţul: Giurgiu │Intervenţie pentru │ │ Sd - 50 mp│ │ Sd - 130 mp│ ││ │ │ │ │Comuna Comana nr.-│Agricultură - Centrul │ │ S curte -│ │ S curte - │ ││ │ │ │ │ │Judeţean Giurgiu │ │ 1.927 mp│ │ 3.127 mp│ ││ │ │ │ │ │C.U.I. 20738836 ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 152156│ Sc - 80 mp│ 18.401│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 80 mp│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ S curte - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1.200 mp │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 9. │ 36608│ 8.28.03│Laboratoare + │Ţara: România │Direcţia pentru │ 36608│ Sc - 300 mp│ 967.215│ Sc - 371 mp│ 1.300.732││ │ │ │birouri + │Judeţul: Alba │Agricultură Alba │ │ P+1 │ │ P+1 │ ││ │ │ │ magazii │Oraş: Abrud, │C.U.I. 5714957 │ │ Sd - 428 mp│ │ Sd - 499 mp│ ││ │ │ │ │Str. Avram Iancu │ │ │ S curte - │ │ S curte -│ ││ │ │ │ │nr. 1A │ │ │ 5.100 mp│ │ 5.100 mp│ ││ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 152105│ Sc - 71 mp│ 333.517│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 71 mp│ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 10.│ 36611│ 8.28.03│Laboratoare + │Ţara: România │Direcţia pentru │ 36611│Sc- 92,63 mp│ 62.466│ Sc - 101 mp│ 70.689││ │ │ │birouri + │Judeţul: Alba │Agricultură Alba │ │ P │ │ P │ ││ │ │ │magazii │Municipiul: Blaj, │C.U.I. 5714957 │ │Sd- 92,63 mp│ │ Sd - 101 mp│ ││ │ │ │ │str. Mihail │ │ │ S curte - │ │ S curte - │ ││ │ │ │ │Kogălniceanu nr.76│ │ │ 788 mp │ │ 879 mp │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 152107│Sc - 8,37 mp│ 8.223│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Sd - 8,37 mp│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ S curte - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 91 mp │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 11.│ 27212│ 8.28.10│Clădire birou │Ţara: România │Direcţia pentru │ 27212│ Sc - 370 mp│ 90.904│ Sc - 510 mp│ 124.944││ │ │ │+ magazie │Judeţul: Caraş- │Agricultură Caraş- │ │ Sd - 370 mp│ │ Sd - 510 mp│ ││ │ │ │ │Severin │Severin ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │Oraş: Oraviţa, │C.U.I. 4692605 │ 153257│ Sc - 140 mp│ 34.040│ │ ││ │ │ │ │Str. Răchitovei │ │ │ Sd - 140 mp│ │ │ ││ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 12.│ 27215│ 8.28.10│Clădire birou │Ţara: România │Direcţia pentru │ 27215│ Sc -36 mp │ 53.943│ Sc - 180 mp│ 67.580││ │ │ │+ magazie │Judeţul: Caraş- │Agricultură Caraş- │ │ P │ │ P │ ││ │ │ │ │Severin Comuna: │Severin │ │ Sd - 36 mp │ │ Sd - 180 mp│ ││ │ │ │ │Domaşnea nr. - │C.U.I. 4692605 │ │ S curte -│ │ S curte - │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 10.845 mp │ │ 17.820 mp│ ││ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 153259│ Sc - 144 mp│ 13.637│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Sd - 144 mp│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ S curte - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 6.975 mp │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤│ 13.│ 154582│ 8.29.08│Sediu │Ţara: România │Agenţia de Plăţi şi │ 154582│Parter │ 222.827│ P+1 │ 251.967││ │ │ │administrativ │Judeţul: Brăila │Intervenţie pentru │ │parţial │ │ Sd - 382 mp│ ││ │ │ │ │Satul: Movila │Agricultură - Centrul │ │ Sd - 150 mp│ │ S curte - │ ││ │ │ │ │Miresii nr. - │Judeţean Brăila │ │S curte - │ │ 1.500 mp│ ││ │ │ │ │ │C.U.I. 20737415 │ │ 851 mp│ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ 151213│ P (parţial)│ 29.140│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │+ 1 Et. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Sd - 232 mp │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(din care 41│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │la parter) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S curte - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │649 mp │ │ │ │└────┴───────┴────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘__________