HOTĂRÂRE nr. 58 din 22 octombrie 2013pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 22 octombrie 2013    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 8-10 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Parlamentului României nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 17 septembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei fac obiectul raportului asupra proiectului de lege, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, până la 10 noiembrie 2013."Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 22 octombrie 2013.Nr. 58.------