HOTĂRÂRE nr. 795 din 16 octombrie 2013privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 795.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAfacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, care se transmit dindomeniul public al statului în domeniul privat al statului,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
    *Font 8*
    ┌────────────────┬──────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┐│ Adresa │Denumirea │ Codul de│ Persoana juridică │ Caracteristicile bunurilor care │Număr de ││ imobilului │imobilului│ clasifi-│ ce administrează │ trec în domeniul privat │înregis- ││ │ │ care │ imobilul │ al statului │trare ││ │ │ │ │ │atribuit ││ │ │ │ │ │de M.F.P.│├────────────────┼──────────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┤│Comuna Ciolpani,│ 45-132 │ 8.19.01│U.M. 0260 Bucureşti│Pavilion 45-132-04 "gheţărie" │ 101.024 ││satul Izvorani, │ │ │din Ministerul │Suprafaţă construită = 23 mp │(parţial)││judeţul Ilfov │ │ │Afacerilor Interne │Suprafaţă desfăşurată = 23 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 50978 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 19.790,40 lei │ ││ │ │ │ Cod unic de ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ identificare │Pavilion 45-132-11 "vila 16" │ ││ │ │ │ (CUI) 4192774 │Suprafaţă construită = 123 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 167 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 50978 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 252.577,93 lei│ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-132-12 "vila 17" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 190 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 190 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 50978 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 304.152,24 lei│ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-132-13 "cazare" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 95 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 194 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 50978 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 16.197,50 lei │ │├────────────────┼──────────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┤│Municipiul │ 45-01 │ 8.19.01│Ministerul │Pavilion 45-01-58 "filtru zoo" │ 28.456 ││Bucureşti, Str. │ │ │Afacerilor Interne,│Suprafaţă construită = 92 mp │(parţial)││Jandarmeriei │ │ │prin U.M. 0260 │Suprafaţă desfăşurată = 92 mp │ ││nr. 9-11, │ │ │Bucureşti │C.F. nr. 239631 │ ││sectorul 1 │ │ │ │Valoare contabilă = 56.716,80 lei │ ││ │ │ │Cod unic de ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │identificare │Pavilion 45-01-77 "padoc" │ ││ │ │ │(CUI) 4192774 │Suprafaţă construită = 192 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 192 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 133.996,80 lei│ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-82 "pătul" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 30 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 30 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 19.790,40 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-83 "staţie biogaz" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 86 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 86 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 82.922,39 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-86 "centrală │ ││ │ │ │ │termică │ ││ │ │ │ │sector zootehnic" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 24 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 24 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 13.440,00 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-38/1 "padoc" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 152 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 152 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 26.343,72 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-38/2 "padoc" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 112 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 112 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 12.677,69 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-38/3 "padoc" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 133 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 133 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 12.677,69 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-38/4 "padoc" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 276 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 276 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 41.684,05 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-38/5 "padoc" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 232 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 232 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 17.843,40 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-74 "bucătărie zoo" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 45 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 45 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 38.294,42 lei │ ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │Pavilion 45-01-104 "amfiteatru aer│ ││ │ │ │ │liber" │ ││ │ │ │ │Suprafaţă construită = 650 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 650 mp │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 239631 │ ││ │ │ │ │Valoare contabilă = 58.001,07 lei │ │└────────────────┴──────────┴─────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────┘_________