HOTĂRÂRE nr. 781 din 9 octombrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 15 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.228, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 891 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe. (6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.337."2. La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi din centrala M.A.E. este de 891, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.337."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 781.__________