HOTĂRÂRE nr. 772 din 9 octombrie 2013privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 112106, nr. 112108 şi nr. 115295, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 772.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şiadministrarea Instituţiei Prefectului -Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Internepentru care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării
    *Font 8*
     
    ┌─────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬───────┐ │Nr. de │Denumirea şi │Caracteristicile │Valoarea de │ Situaţia juridică │Tipul │ │inventar │adresa │tehnice ale imobilului│inventar ├─────────────┬────────────────┤bunului│ │M.F.P. şi│ │ │actualizată │Baza legală │În administrare/│ │ │codul de │ │ │ - lei - │a majorării │concesiune │ │ │clasifi- │ │ │ │valorii de │ │ │ │care │ │ │ │inventar │ │ │ ├─────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼───────┤ │112106 │Palat │Suprafaţa construită │8.226.983,57│Raport de │În administrarea│Imobil │ │8.29.13 │administrativ,│C3 = 125 mp; │ │reevaluare │Instituţiei │ │ │ │Corp A, 64-18 │Suprafaţa construită │ │nr. 21.854/ │Prefectului - │ │ │ │Judeţul Vâlcea│C4 = 548 mp; │ │27.12.2012 a │Judeţul Vâlcea │ │ │ │MRJ Râmnicu │Suprafaţa construită │ │activelor │din subordinea │ │ │ │Vâlcea; │totală = 673 mp; │ │fixe │Ministerului │ │ │ │bd. Tudor │Suprafaţa desfăşurată │ │corporale │Afacerilor │ │ │ │Vladimirescu │C3 = 125 mp; │ │ │Interne │ │ │ │nr. 72 │Suprafaţa desfăşurată │ │ │CUI: 28586210 │ │ │ │ │C4 = 2.533 mp; │ │ │CUI: 4267095 │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată │ │ │ │ │ │ │ │totală = 2.658 mp │ │ │ │ │ │ │ │CF: 42353 │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼───────┤ │112108 │Garaj (5 boxe)│Suprafaţa construită │ 28.971,2│Proces-verbal│În administrarea│Imobil │ │8.29.13 │64-18 │= 297 mp │ │nr. 21.854/ │Instituţiei │ │ │ │Judeţul: │Suprafaţa desfăşurată │ │27.12.2012 │Prefectului - │ │ │ │Vâlcea; │= 297 mp │ │privind │Judeţul Vâlcea │ │ │ │MRJ Râmnicu │CF: 42353 │ │reevaluarea │din subordinea │ │ │ │Vâlcea; │ │ │activelor │Ministerului │ │ │ │Bd. Tudor │ │ │fixe │Afacerilor │ │ │ │Vladimirescu │ │ │corporale │Interne │ │ │ │nr. 72 │ │ │ │CUI: 28586210 │ │ │ │ │ │ │ │CUI: 4267095 │ │ ├─────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼───────┤ │115295 │Teren 64-18 │Suprafaţă = │1.059.267,82│Proces-verbal│În administrarea│Imobil │ │8.29.13 │Judeţul: │6.929,01 mp, din care │ │nr. 21.854/ │Instituţiei │ │ │ │Vâlcea; │300 mp teren aferent │ │27.12.2012 │Prefectului - │ │ │ │MRJ Râmnicu │garajului │ │privind │Judeţul Vâlcea │ │ │ │Vâlcea; │CF: 42353 │ │reevaluarea │din subordinea │ │ │ │Bd. Tudor │ │ │activelor │Ministerului │ │ │ │Vladimirescu │ │ │fixe │Afacerilor │ │ │ │nr. 72 │ │ │corporale │Interne │ │ │ │ │ │ │ │CUI: 28586210 │ │ │ │ │ │ │ │CUI: 4267095 │ │ └─────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴───────┘-----