HOTĂRÂRE nr. 746 din 2 octombrie 2013privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 8 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Anne-Rose-Marie Jugănaru,secretar de statMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 octombrie 2013.Nr. 746.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea MinisteruluiMediului şi Schimbărilor Climatice prinAdministraţia Naţională "Apele Române" - administraţiile bazinale de apăBanat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş- Tisa,pentru care se modifică şi secompletează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresaca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară*Font 8* 
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
   
  Nr. crt Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
  1 63935 8.03.03 Lacul Techirghiol lac natural liman maritim, St = 12.567.088 mp, S_C1-Baraj_Biruinţa = 3.166 mp, S_C2-Baraj_Valea_Izvoarelor = 3.634 mp, S_C3-Baraj_Valea_Gospodăriei = 3.483 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol Ţara: România; judeţul Constanţa; oraşul Techirghiol; nr.: -; DA Dobrogea 1998 12.681.703
  2 64022 8.17.02 Acumulare Sălăţig S totală = 532.991 mp, S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp, S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2-constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund = 246 mp, S_C5-C9-borne = 5 mp, S_C10-C13-foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig Ţara: România; judeţul Sălaj; com. Sălăţig; -; nr.: -; Sălăţig 1998 1.234.476
  3 64217 8.17.03 Baraj atenuare Cristur St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 8207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Buduslău; -; nr.: -; Bihor 1975 351.263
  4 64219 8.17.02 Baraj şi acumulare Miersig Stotală = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecţie = 8.272 mp, S_C1-baraj_din_pământ_şi_canal _deversor_ dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Husasău de Tinca; sat Miersig; -; nr.: -; Bihor 1965 30.027
  5 64227 8.17.03 Baraj Tăuţ St = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal_deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor_lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarela_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coada_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tăuţ Ţara: România; judeţul: Arad; com. Tăuţ; -; nr.: -; Arad 1970 6.392.377
  6 64860 8.28.01 Canton Berveni St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp, Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Berveni; Str. Fabricii nr. 205; Satu Mare 1998 763
  7 64862 8.28.01 Canton Corod St = 6.212 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 100633, UAT Culciu Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Culciu; sat Corod; Str. Corod nr. 212; Satu Mare 1998 377
  8 64866 8.28.01 Canton Hrip St = 2.394 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 74 mp, clădire tip P, CF nr. 101438, UAT Păuleşti Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Păuleşti; sat Hrip; Strada Principală nr. 113; Satu Mare 1998 118
  9 64872 8.28.01 Canton Satu Mare St = 6.200 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C3-magazie = 57 mp, Sdesf_C3-magazie = 57 mp, clădire tip P, CF nr. 162752, UAT Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Diana nr. 44; DAST 1998 27.483
  10 64873 8.28.01 Canton Supuru de Jos St = 1.995 mp, Sconstr_C1-canton = 101 mp, CF nr. 100628, UAT Supur Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Supur; sat Supuru de Jos; Str. Morii nr. 10; Satu Mare 1998 125.788
  11 64874 8.28.01 Canton Turulung St = 2.216 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, S desf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie = 82 mp, Sdesf_C2-magazie = 82 mp, Sconstr_C3-grajd = 41 mp, Sdesf_C3-grajd = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 100602, UAT Turulung Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Turulung; Str. Principală nr. 259; Satu Mare 1998 466
  12 64876 8.28.01 Canton Viile Satu Mare St = 4.337 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 101203, UAT Viile Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Viile Satu Mare; -; nr.: -; Satu Mare 1998 30.511
  13 64877 8.28.01 Canton Căpleni Interior St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp , Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Căpleni; Str. Câmpului nr. 367; Satu Mare 1998 13.237
  14 64880 8.28.01 Canton sistem Satu Mare St = 6.200 mp, Sconstr_C2-sediu_Sistem_SM = 96 mp, S desf_C2-sediu_Sistem_SM = 192 mp, clădire tip P+1, CF nr. 162752, UAT Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; str. Diana nr. 44 1998 62.494
  15 64971 8.28.01 Canton Moraviţa - sediu sector St = 1.302 mp, Sconstr_C1-canton = 82 mp, Sdesf_C1-canton = 82 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C2-anexă = 77 mp, Sconstr_C3-antenă = 5 mp, clădire tip P, CF nr. 400057, UAT Moraviţa Ţara: România; judeţul: Timiş; com. Moraviţa; -; nr.: -; DAB 1984 145.316
  16 65065 8.28.01 Canton Sf. Gheorghe St = 910 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sdesf_C1-canton = 200 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-birouri_magazie = 70 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 70 mp, CF nr. 30163, UAT Sfântu Gheorghe Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Sfântu Gheorghe; -; nr.: -; Tulcea 1998 104.526
  17 65066 8.28.01 Canton Dunavăţ St = 1.200 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-remiză = 96 mp, Sdesf_C2-remiză = 96 mp, Sconstr_C3-anexă = 7 mp, Sdesf_C3-anexă = 7 mp, clădire tip P, CF nr. 31143, UAT Murighiol Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Murighiol; sat Dunavăţu de Jos; -; nr.: -; Tulcea 1998 78.000
  18 65067 8.28.01 Canton Sulina St = 820 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 178 mp, clădire tip P+1+M, Sconstr_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sconstr_C3-magazie = 12 mp, Sdesf_C3-magazie = 12 mp, CF nr. 30393, UAT Sulina Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; Str. I-a nr. 78; Tulcea 1998 80.000
  19 65068 8.28.01 Canton km 37 St = 4.330 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp, Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 30580, UAT Luncaviţa Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Luncaviţa; -; nr.: -; Tulcea 1998 35.000
  20 65069 8.28.01 Canton km 30 St = 3.250 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C2-remiză = 80 mp, Sdesf_C2-remiză = 80 mp, clădire tip P, CF nr. 30080, UAT Grindu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea 1998 50.000
  21 65078 8.28.01 Canton I.C. Brătianu St = 3.400 mp, Sconstr_C1-dormitoare = 93 mp, Sdesf_C1-dormitoare = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 70 mp, Sdesf_C2-magazie = 70 mp, clădire tip P, CF nr. 30146, UAT I.C. Brătianu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. I. C. Brătianu; -; nr.: -; Tulcea 1998 50.000
  22 65079 8.28.01 Canton Grindu St = 1.254 mp, Sconstr_C1-canton = 83 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-remiză = 69 mp, Sdesf_C2-remiză = 69 mp, CF nr. 30079, UAT Grindu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea 1998 70.000
  23 65201 8.28.01 Canton Abrămuţ St = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_ administrativă = 68 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniţă = 21 mp, Sdesf_C3-pivniţă = 21 mp, clădire tip P, CF nr. 50317, UAT Abrămuţ Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Abrămuţ; -; nr.: -; Bihor 1998 6.000
  24 65362 8.28.01 Sediu formaţie Tulcea St = 1.671 mp, Sconstr_C1-canton = 181 mp, Sdesf_C1-canton = 181 mp, Sconstr_C2-magazie = 112 mp, Sdesf_C2-magazie = 112 mp, Sconstr_C3-atelier = 64 mp, Sdesf_C3-atelier = 64 mp, Sconstr_C4-antenă_radio = 8 mp, Sconstr_C5-transformator = 9 mp, clădire CF nr. 34923, UAT Tulcea Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; Str. Păcii nr. 158 C 1998 15.842
  25 65364 8.28.01 Sediu formaţie Măcin St = 1.487 mp, Sconstr_C1-canton = 129 mp, Sdesf_C1-canton = 129 mp, Sconstr_C2-anexă = 17 mp, Sdesf_C2-anexă = 17 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, clădire tip P, CF nr. 30927, UAT Măcin Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Măcin; Str. Eternităţii nr. 31 1998 31.650
  26 65369 8.28.01 Sediu formaţie Babadag St = 3.704 mp, Sconstr_C1-clădire_ administrativă = 123 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 123 mp, Sconstr_C2-anexă = 9 mp, Sdesf_C2-anexă = 9 mp, Sconstr_C3-anexă = 2 mp, Sdesf_C3-anexă = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 30471, UAT Babadag Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraş Str. Republicii nr. 9 1998 52.750
  -----