HOTĂRÂRE nr. 743 din 2 octombrie 2013privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 8 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 octombrie 2013.Nr. 743.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne,prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, care se transmit dindomeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune şi casării acestora*Font 8*┌─────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐│Adresa imobilului│ Persoana juridică ce │ Caracteristicile bunurilor care │ Codul de │ Numărul de ││ │administrează imobilul │trec în domeniul privat al statului │clasificare│înregistrare││ │ │ │ │atribuit de ││ │ │ │ │ M.F.P. │├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Municipiul │Ministerul Afacerilor │Pavilion 24-01-03 "padoc câini" - C2│ 8.19.01 │ 27.477 ││Baia Mare, │Interne, prin │Suprafaţă construită = 29 mp │ │ (parţial) ││Str. Tineretului │Inspectoratul de │Suprafaţă desfăşurată = 29 mp │ │ ││nr. 2, │Poliţie al Judeţului │ C.F. nr. 108371 │ │ ││judeţul Maramureş│ Maramureş │Valoare contabilă = 6.820,36 lei │ │ ││ │ Cod unic de │ │ │ ││ │ identificare │ │ │ ││ │ (CUI) 3627323 │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Municipiul │Ministerul Afacerilor │Pavilion 24-08-03 "garaje" - C2 │ 8.19.01 │ 112.901 ││Sighetu Marmaţiei│Interne, prin │Suprafaţă construită = 112 mp │ │ (parţial) ││str. Mihai │Inspectoratul de │Suprafaţă desfăşurată = 112 mp │ │ ││Viteazu nr. 10, │Poliţie al Judeţului │ C.F. nr. 8082/b │ │ ││judeţul Maramureş│ Maramureş │Valoare contabilă = 5,05 lei │ │ ││ │ Cod unic de │ │ │ ││ │ identificare │ │ │ ││ │ (CUI) 3627323 │ │ │ │└─────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘-------