HOTĂRÂRE nr. 747 din 2 octombrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 7 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPunctul 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 1 iulie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Articolele pirotehnice nu trebuie să conţină explozivi detonanţi, alţii decât pulberea neagră şi compoziţiile folosite pentru efecte luminoase, cu excepţia articolelor pirotehnice din categoriile P1, P2, T2 şi a articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 4 care îndeplinesc următoarele condiţii: a) explozivul detonant nu poate fi extras cu uşurinţă din articolul pirotehnic; b) pentru categoria P1, articolul pirotehnic nu poate funcţiona ca detonant sau nu poate iniţia, astfel cum a fost proiectat şi fabricat, explozivi secundari; c) pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4, pentru articolele pirotehnice de scenă din categoria T2 şi pentru articolele pirotehnice din categoria P2, articolul pirotehnic este conceput şi destinat să nu funcţioneze ca detonant sau, dacă este conceput să detoneze, nu poate iniţia, astfel cum a fost proiectat şi fabricat, explozivi secundari."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice".*Prezenta hotărâre transpune pct. 4 din anexa I "Cerinţe esenţiale de securitate" la Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 178 din 28 iunie 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru dialog social,Adriana Doina PanăMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 2 octombrie 2013.Nr. 747._______