HOTĂRÂRE nr. 735 din 25 septembrie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", precum şi actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 2 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Tineretului şi Sportului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul tineretului şi sportului,Nicolae BănicioiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2013.Nr. 735.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilorcare alcătuiesc domeniul public al statului, imobil aflat înproprietatea publică a statului şi în administrareaMinisterului Tineretului şi Sportului -Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu"
  *Font 7*
  ┌────────┬──────────────┬───────┬───────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐│Nr. MFP │Proprietarul/ │ Codul │ Denumirea │ Datele de identificare │ │ Valoarea │ Situaţia ││ │Administra- │ de │ imobilului ├─────────────────┬─────────────────────┤ Vecinătăţi │contabilă │ juridică ││ │torul bunului │clasi- │ aflat în │ Descrierea │ Adresa │ │ (lei) │(baza legală)││ │ │ficare │ administrare │ tehnică │ │ │ │ │├────────┼──────────────┼───────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤│Se va │Statul român, │8.26.02│Teren aferent │Suprafaţă totală:│Ţara: România; │Parcul │30.784.505│În ││atribui.│Ministerul │ │Patinoar "Mihai│26.319 mp │judeţul: │Naţional; │ │administrare ││ │Tineretului şi│ │Flamaropol" │CF nr. 216359 │municipiul Bucureşti,│bd. Basarabia;│ │CF nr. 216359││ │Sportului │ │ │ │sectorul 2; │Aleea │ │ ││ │CUI 26604620 │ │ │ │bd. Basarabia nr. 35 │Belvedere; │ │ ││ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sportiv │ │ │ │ │ │ │ ││ │Naţional │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Lia Manoliu" │ │ │ │ │ │ │ ││ │CUI 4203890 │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────┴───────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului care îşi actualizează datele deidentificare şi caracteristicile tehnice
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasifi- care Denumirea imobilului Adresa Administratorul Descrierea tehnică
  34188 8.26.02 Patinoar artificial "Mihai Flamaropol" Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35 domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) C1 = suprafaţă construită la sol 7727 mp şi suprafaţă desfăşurată de 9238 mp CF 216359
  34198 8.26.02 Uzină pentru frig şi răcitoare de apă Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35 domeniul public al statului şi în adminis- trarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) C3 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 323 mp C4 = Suprafaţă con- struită la sol şi desfăşurată 107 mp CF 216359
  34199 8.26.02 Casă de bilete Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35 domeniul public al statului şi în adminis- trarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) C5 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 19 mp C6 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 8 mp CF 216359
  34204 8.26.02 Vestiare şi terenuri de tenis Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35 domeniul public al statului şi în adminis- trarea Ministerului Tineretului şi Sportului CUI 26604620 Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" CUI 4203890 Terenuri de tenis în suprafaţă totală de 5.760 mp C2 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 62 mp C7 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 283 mp CF 216359
  ____________