HOTĂRÂRE nr. 729 din 25 septembrie 2013privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 1 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea denumirii unităţii de administrare pentru imobilul înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice cu numărul 105.178 din Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş în Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 105.178, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2013.Nr. 729.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial alPoliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a cărui valoare de inventarse modifică ca urmare a reevaluării
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Codul de clasifi- care Denumirea imobilului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată a imobilului (lei)
  105178 8.19.01 49-342 Comuna Bistra, judeţul Maramureş Ministerul Afacerilor Interne (CUI-4267095), prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei (CUI-4296406) 148.748,60
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor ce se transmit din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia şi aflate în administrareaMinisterului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorialal Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării acestora┌─────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Adresa imobilului│Persoana juridică│Codul de │Denumirea şi caracteristicile│Valoarea de│Nr. M.F.P.,││ │ce administrează │clasificare│ tehnice ale imobilului │ inventar │potrivit ││ │ imobilul │ │ │ (lei) │Hotărârii ││ │ │ │ │ │Guvernului ││ │ │ │ │ │nr. 1.705/ ││ │ │ │ │ │2006 │├─────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│Comuna Bistra, │Ministerul │ 8.19.01 │1. Grajd │ │ ││judeţul Maramureş│Afacerilor │ │C.F. nr. 50.057, │ │ 105.178 ││ │Interne │ │număr cadastral: 49-342-02; │ │ (parţial) ││ │(CUI-4267095), │ │suprafaţa construită 65 mp │ 15.430,81│ ││ │prin │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │Inspectoratul │ │2. Magazie muniţie │ │ ││ │Teritorial al │ │C.F. nr. 50.057, │ │ ││ │Poliţiei de │ │număr cadastral: 49-342-03; │ │ ││ │Frontieră │ │suprafaţa construită 12 mp │ 2.522,16│ ││ │Sighetu Marmaţiei│ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │(CUI-4296406) │ │3. Bordei zarzavat │ │ ││ │ │ │C.F. nr. 50.057, │ │ ││ │ │ │număr cadastral: 49-342-04; │ │ ││ │ │ │suprafaţa construită 28 mp │ 11.319,81│ ││ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │ │4. Padoc porci │ │ ││ │ │ │C.F. nr. 50.057, │ │ ││ │ │ │număr cadastral: 49-342-05; │ │ ││ │ │ │suprafaţa construită 14 mp │ 3.711,78│ ││ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │ │5. Padoc câini │ │ ││ │ │ │C.F. nr. 50.057, │ │ ││ │ │ │număr cadastral: 49-342-06; │ │ ││ │ │ │suprafaţa construită 29 mp │ 2.525,5│ ││ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │ │6. Şopron lemne │ │ ││ │ │ │C.F. nr. 50.057, │ │ ││ │ │ │număr cadastral: 49-342-07; │ │ ││ │ │ │suprafaţa construită 25 mp │ 1.128,35│ ││ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │ │7. Garaj auto │ │ ││ │ │ │C.F. nr. 50.057, │ │ ││ │ │ │număr cadastral: 49-342-08; │ │ ││ │ │ │suprafaţa construită 19,25 mp│ 2.536,04│ ││ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │ │8. Împrejmuire sârmă ghimpată│ │ ││ │ │ │379 ml │ 8.336,48│ │├─────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL: │ 47.510,93│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘__________