HOTĂRÂRE nr. 731 din 25 septembrie 2013pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 27 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 25 septembrie 2013.Nr. 731.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)COMPONENȚAComitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări ┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Președințe    │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -       │ │                 │coordonator al Direcției generale de trezorerie și datorie│ │                 │publică                                                   │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Vicepreședinte│Secretar de stat în Ministerul Economiei                  │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Vicepreședinte│Președintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK  │ │                 │- S.A.                                                    │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -       │ │                 │coordonator al Direcției generale de programare bugetară  │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne         │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. Membru        │Secretarul general al Guvernului                          │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │7. Membru        │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice           │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și   │ │                 │Administrației Publice                                    │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. Membru        │Reprezentant al aparatului de lucru al Guvernului, prin   │ │                 │Secretariatul General al Guvernului                       │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Membru       │Reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării  │ │                 │Rurale                                                    │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Membru       │Reprezentant al Ministerului Transporturilor              │ └─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘-----