HOTĂRÂRE nr. 714 din 18 septembrie 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 24 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea unor monumente de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Datele de identificare, respectiv valoarea de inventar a bunului imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, identificat în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului cu numărul MF 33403, se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Datele de identificare, valoarea de inventar, respectiv adresa bunurilor imobile identificate în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la numerele MF 33430 şi MF 33431 se modifică şi se completează potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 18 septembrie 2013.Nr. 714.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa monumentelor de for public care se înscriu în inventarul centralizat albunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Culturii
    Ordonator principal de credite4192812   Ministerul Culturii
    Ordonator secundar de credite      
    Cod clasificaţieDenumireaDatele de identificareAnul dobândiriiValoarea de inventar  - lei -Tipul bunuluiBaza legală
    Descrierea tehnică  (pe scurt)Adresa
    8.21.01Monument "Placă Semn Astra"Autor Gh. Tănase:  Placă-brony,  65x45x0,5 cm;  efigie basorelief;  postament - granit,  85x65x40 cmParcul central, municipiul Sfântu Gheorghe2006121.000ImobilContract de comandă nr.:  - 3.463/16.08.2005;  - 5.403/16.10.2006. Proces-verbal de recepţie încheiat în data de:  - 13.10.2005;  - 25.10.2006.
    8.21.01Statuie  "Ecvestră  Carol I"Autor Florin Codre:  Ecvestră - bronz,  H = 8 m, L = 9,40 m,  l = 4 m; soclu, H = 5 mPiaţa Prefecturii, municipiul Călăraşi20083.600.000ImobilContract de comandă nr. 412/31.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare;  Proces-verbal de recepţie nr.:  - 425/06.11.2006;  - 46/26.01.2007;  - 161/02.03.2007;  - 341/02.08.2007.
    8.21.01Monument "Marcus Ulpius Traianus"Autor Valentin Tănase:  Bust - piatră 80 cm; soclu - beton placat cu granit negru, 130 cmLocalitatea Jac, comuna Creaca, judeţul Sălaj200730.000ImobilContract de comandă nr. 479/24.11.2006  Proces-verbal de recepţie nr. 483/29.11.2006
    8.21.01Statuie "Carol I"Autor Mircea Spătaru:  Statuie bronz, H=4 m;  soclu - bronz, H = 2,5 mMunicipiul Craiova: - intersecţia str. Popa Şapcă şi Ion Maiorescu20071.050.000ImobilContract de comandă încheiat în 11.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare; Proces-verbal de recepţie nr.:  - 190/24.04.2007;  - 389/19.09.2007;  - 455/30.10.2007.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil cu numărul MF 33403, proprietate publică a statului,aflat în administrarea Ministerului Culturii
    Ordonator principal de credite4192812     Ministerul Culturii
    Ordonator secundar de credite        
         
    Nr. MF Cod clasificaţieDenumireaDatele de identificareAnul dobândiriiValoarea de inventar - lei -Tipul bunuluiBaza legală
    Descrierea tehnică  (pe scurt)Adresa
    33403  8.21.01Monument "Andrei Şaguna"Lucrare de artă monumentală, bronz, H = 4,5 m, autor Mircea Darie Dup. Valoare de inventar 320.000 lei  - machetă scara  1/1 ipsos, valoare de inventar 30.000 leiBd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 13, municipiul Constanţa2006350.000ImobilContract de comandă nr.:  - 4.759/A.N./21.12.2004;  - 3.464/A.N./16.08.2005. Proces-verbal de recepţie încheiat în data de:  - 22.12.2004;  - 18.11.2005;  - 29.11.2005.
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile cu numerele MF 33430 şi MF 33431, proprietate publică astatului, aflate în administrarea Centrului Naţional pentru Conservarea şiPromovarea Culturii Tradiţionale
    Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii
    Ordonator secundar de credite4192820Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
     
    Nr. MF Cod clasificaţieDenumireaDatele de identificareAnul dobândiriiValoarea de inventar  - lei -Tipul bunului
    Descrierea tehnică  (pe scurt)Adresa
    33430  8.24.05Teatrul de vară "Nicolae Bălcescu"Construcţie: Sc la sol = 2.667 mp CF nr. 241696Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Olteniei nr. 41993942.832 - cf. Raportului de evaluare din data de 20.12.2010Imobil
    33431  8.24.05Teren aferent Teatrului de vară "Nicolae Bălcescu"Teren în suprafaţă totală de 5.269 mp CF nr. 241696Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Olteniei nr. 419961.900.858 - cf. Raportului de evaluare nr. 909/15.11.2012Imobil
  _________