RECTIFICARE nr. 84 din 4 septembrie 2013referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 23 septembrie 2013    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 11 septembrie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 9 [cu referire la art. 17^5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009], în loc de: "... la art. 17^1 alin. (2) ..." se va citi: "... la art. 17^4 alin. (2) ...".___________