HOTĂRÂRE nr. 692 din 11 septembrie 2013privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana Vargap. Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 11 septembrie 2013.Nr. 692.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,prin Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinalăde Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şiAdministraţia Bazinală de Apă Siret, pentru care se modifică şi secompletează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresaca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
  *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 63928 8.03.10 Canal magistral şi priză de apă Siret-Bărăgan L=5,7 km, beton, pământ, Stotală= 586088 mp, St=414989 mp, S. C1 - canal Siret-Bărăgan - tronson 1=215843 mp, Sconstr. C2-canton priză Călimăneşti=137mp, Sdesf. C2 - canton priză Călimăneşti=137 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - post trafo=40 mp, Sdesf. C3 - post trafo=40 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, CF nr. 51070, UAT Mărăşeşti St=171099 mp, S. C1 - canal Siret-Bărăgan-tronson 2=102970 mp, Sconstr. C2 - canton Modruzeni=66 mp, Sdesf. C2 - canton Modruzeni=66 mp, clădire tip P, Sconstr. C3-anexă = 12 mp Sdesf. C3-anexă = 12 mp, Sconstr. C4 - anexă = 4 mp, Sdesf. C4-anexă=4 mp, CF nr. 51074, UAT Mărăşeşti Ţara: România; Judeţul: Vrancea; Satul Călimăneşti;-; Nr. -; Siret 1998 3.832.671
  2 64170 8.17.02 Acumulare Zetea S. totală=1532240 mp, S. lac=1370000 mp, S. fâneaţă=160106 mp, S. drum=1751 mp, S. drum=383 mp, S. C1 - baraj cu grup exploatare=91332 mp, S. C2 - transformator=85 mp, S. C3 - casa vanelor 2=23 mp, S. C4 - casa vanelor 1=52 mp, S. C5 - canal golire fund=3875 mp, S. C6 - evacuator ape mari=13338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668, UAT Zetea Ţara: România; Judeţul: Harghita; Comuna Zetea; -; Nr. -; Harghita 1993 69.452.452
  3 64171 8.17.02 Acumulare Bezid S. totală=1840000 mp, S. lac=1764100 mp, S. dig=60000 mp, S. canal=5200 mp, S. canal=10700 mp, CF nr. 50522, UAT Sângeorgiu de Pădure Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sângeorgiu de Pădure; -; Nr. -; Mureş 1992 44.270.947
  4 64181 8.17.03 Acumulare nepermanentă Cladova St=34342 mp, baraj din materiale locale, S. C1 - baraj=10722 mp, S. C2 - canal evacuare=1389 mp, S. C3 - canal de fugă= 4303 mp, CF nr. 301564, UAT Păuliş Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Cladova; -; Nr. -; Arad 1984 1.191.746
  5 64183 8.17.03 Acumulare nepermanentă Drauţ St=31804 mp, S. C1 - baraj=10726 mp, S. C2 - canal de fugă=3339 mp, CF nr. 302889, UAT Lipova, CF nr. 301781, UAT Şiştarovăţ Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr. -; Arad 1982 784.228
  6 64242 8.17.02 Acumulare Cătămăreşti volum total=17,95 mil. mc, Vaten=9,87 mil. mc, S. totală=1724800 mp, CF nr. 52103, UAT Mihai Eminescu Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna M. Eminescu; -; Nr. -; Botoşani 1979 2.722.421
  7 64244 8.17.02 Acumulare Cal Alb volum total=16,28 mil. mc, Vaten=10,15 mil. mc, S.totală=2116767 mp CF nr. 50273, UAT Hudeşti Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Hudeşti; -; Nr. -; Botoşani 1975 1.554.361
  8 64246 8.17.02 Acumulare Negreni volum total=25,6 mil. mc, Vaten=15,3 mil. mc, S.totală=3122000 mp, St=829300 mp, CF nr. 50394, UAT Havârna; St=2292700 mp, CF nr. 50140, UAT Ştiubieni Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Comuna Ştiubieni; -; Nr. -; DAP 1976 3.473.006
  9 64255 8.17.02 Acumulare Podu Iloaiei volum total=37,82 mil. mc, Vaten=27,2 mil. mc, S. totală=2348244 mp CF nr. 60934, UAT Podu Iloaiei Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Oraşul Podu Iloaiei; -; Nr. -; Iaşi 1964 5.479.516
  10 64263 8.17.02 Acumulare Hălceni volum total=42,8 mil. mc, Vaten=29,8 mil. mc, Stotală=3839420 mp, St=496678 mp, CF nr. 60305, UAT Vlădeni St=2261840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropniţa St=1080902 mp, CF 60114, UAT Şipote Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Satul Vlădeni; -; Nr. -; Iaşi 1986 25.030.638
  11 65088 8.28.01 Canton Cladova clădire tip P, Sconstr. C1-canton=64 mp, Sdesf. C1 - canton=64 mp, Sconstr. C2 - anexă=129 mp, Sdesf. C2 - anexă=129 mp, St=3131 mp, CF nr. 301565, UAT Păuliş Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Cladova; -; Nr. -; Arad 1984 61.873
  12 65090 8.28.01 Canton Tudor Vladimirescu clădire tip P, Sconstr. C1-canton=105 mp Sdesf. C1 - canton=105 mp, Sconstr. C2 - anexă=29 mp, Sdesf. C2-anexă=29 mp, Sconstr. C3 - anexă=74 mp, Sdesf. C3 - anexă=74 mp, Sconstr. C4 - anexă=32 mp, Sdesf. C4-anexă=32 mp, Sconstr. C5 - anexă=75 mp, Sdesf. C5 - anexă=75 mp, St=13500 mp, CF nr. 311022, UAT Vladimirescu Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Vladimirescu; -; Nr. -; Arad 1957 3.004
  13 65091 8.28.01 Canton Micalaca clădire tip P, Sconstr. C1-anexă=42 mp, Sdesf. C1 - anexă=42 mp, Sconstr. C2 - anexă=66 mp, Sdesf. C2-anexă=66 mp, Sconstr. C3 - canton=110 mp, Sdesf. C3 - canton=110 mp, Sconstr. C4 - anexă=53 mp, Sdesf. C4-anexă=53 mp, Sconstr. C5 - anexă=35 mp, Sdesf. C5 - anexă=35 mp, St=3408 mp, CF nr. 318753, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr. -; Arad 1957 3.004
  14 65092 8.28.01 Canton Sânnicolaul Mic clădire tip P, Sconstr. C1-anexă=75 mp, Sdesf. C1 - anexă=75 mp, Sconstr. C2 - canton=115 mp, Sdesf. C2 - canton=115 mp, Sconstr. C3 - anexă=38 mp, Sdesf. C3 - anexă=38 mp, Sconstr. C4 - anexă=33 mp, Sdesf. C4 - anexă=33 mp, Sconstr. C5 - anexă=40 mp, Sdesf. C5 - anexă=40 mp, St=7577 mp, CF nr. 319218, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr. -; Arad 1957 2.764
  15 65093 8.28.01 Canton Aradul Nou clădire tip P, Sconstr. C1-anexă=73 mp, Sdesf. C1 - anexă=73 mp, Sconstr. C2 - anexă=26 mp, Sdesf. C2-anexă=26 mp, Sconstr. C3 - anexă = 40 mp, Sdesf. C3 - anexă = 40 mp, Sconstr. C4 - canton = 105 mp, Sdesf. C4 - canton = 105 mp, Sconstr. C5 - anexă = 36 mp, Sdesf. C5 - anexă = 36 mp, Sconstr. C6 - anexă = 2 mp, Sdesf. C6 - anexă = 2 mp, St = 6675 mp, CF nr. 319219, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; G Arad; Nr. -; Arad 1957 2.867
  16 65094 8.28.01 Canton Ceala 1 clădire tip P, Sconstr. C1-anexă=36 mp, Sdesf. C1 - anexă = 36 mp, Sconstr. C2 - anexă = 73 mp, Sdesf. C2 - anexă = 73 mp, Sconstr. C3 - anexă=34 mp, Sdesf. C3 - anexă=34 mp, Sconstr. C4 - anexă=11 mp, Sdesf. C4 - anexă=11 mp, Sconstr. C5 - anexă=26 mp, Sdesf. C5 - anexă=26 mp, Sconstr. C6 - anexă=105 mp, Sdesf. C6 - anexă=105 mp, Sconstr. C7 - canton = 115 mp, Sdesf. C7-canton=115 mp, St=3628 mp, CF nr. 318752, UAT Arad Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; Arad; Nr. -; Arad 1957 2.833
  17 65095 8.28.01 Canton Ceala 2 clădire tip P, Sconstr. C1-canton=110 mp Sdesf. C1 - canton=110 mp, Sconstr. C2 - anexă=48 mp, Sdesf. C2 - anexă=48 mp, Sconstr. C3 - anexă=25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=34 mp, Sdesf. C4 - anexă=34 mp, Sconstr. C5 - anexă=73 mp, Sdesf. C5 - anexă=73 mp, Sconstr. C6 - anexă=31 mp, Sdesf. C6 - anexă=31 mp, Sconstr. C7 - anexă=3 mp, Sdesf. C7 - anexă=3 mp, St=8010 mp, CF nr. 318754, UAT Arad Ţara: România; Judeţ: Arad, MRJ Arad; Arad; Nr. - ; Arad 1957 2.729
  18 65096 8.28.01 Canton Sântoma clădire tip P, Sconstr. C1-canton=104 mp Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - anexă=3 mp, Sdesf. C2 - anexă=3 mp, Sconstr. C3 - magazie=75 mp, Sdesf. C3 - magazie=75 mp, Sconstr. C4 - anexă=56 mp, Sdesf. C4 - anexă=56 mp, Sconstr. C5 - anexă=9 mp, Sdesf. C5 - anexă=9 mp, Sconstr. C6 - anexă=45 mp, Sdesf. C6 - anexă=45 mp, St=3640 mp, CF nr. 305381, UAT Pecica Ţara: România; Judeţ: Arad; - ; - ; Nr. - ; Sântoma 1956 2.390
  19 65097 8.28.01 Canton Şeitin clădire tip P, Sconstr. C1-canton=142 mp Sdesf. C1 - canton=142 mp, Sconstr. C2 - magazie apărare = 136 mp, Sdesf. C2 - magazie apărare=136 mp, St=12913 mp, CF nr. 300785, UAT Şeitin Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Şeitin; - ; Nr. - ; Arad 1989 101.044
  20 65098 8.28.01 Canton Nădlac clădire tip P, Sconstr. C1-canton=106 mp Sdesf. C1 - canton=106 mp, Sconstr. C2 - anexă=12 mp, Sdesf. C2 - anexă=12 mp, Sconstr. C3 - anexă=60 mp, Sdesf. C3 - anexă=60 mp, Sconstr. C4 - anexă=42 mp, Sdesf. C4 - anexă=42 mp, Sconstr. C5 - magazie=75 mp, Sdesf. C5 - magazie=75 mp, Sconstr. C6 - anexă=5 mp, Sdesf. C6 - anexă=5 mp, Sconstr. C7 - anexă=41 mp, Sdesf. C7 - anexă=41 mp, St=4012 mp, CF nr. 303221, UAT Nădlac Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Nădlac; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.739
  21 65099 8.28.01 Canton Sânpetru German (Felnac) clădire P, Sconstr. C1 - canton=126 mp, Sdesf. C1 - canton = 126 mp, Sconstr. C2 - anexă = 74 mp, Sdesf. C2 - anexă = 74 mp, Sconstr. C3 - anexă = 23 mp, Sdesf. C3 - anexă = 23 mp, Sconstr. C4 - anexă = 38 mp, Sdesf. C4 - anexă = 38 mp, Sconstr. C5 - anexă=14 mp, Sdesf. C5 - anexă=14 mp, St=4832 mp, CF nr. 301271, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Sânpetru German; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.908
  22 65100 8.28.01 Canton Munar clădire tip P, Sconstr. C1-canton=104 mp Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - grajd= 174 mp, Sdesf. C2 - grajd=174 mp, St=9151 mp, CF nr. 301273, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Munar; - ; Nr. - ; Arad 1957 2.917
  23 65101 8.28.01 Canton Secusigiu clădire tip P, Sconstr. C1-canton=130 mp Sdesf. C1 - canton=130 mp, Sconstr. C2 - magazie= 113 mp, Sdesf. C2 - magazie=113 mp, Sconstr. C3 - anexă = 31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp, Sdesf. C4 - anexă=10 mp, St=6719 mp, CF nr. 301284, UAT Secusigiu Ţara: România; Judeţ: Arad; - ; - ; Nr. - ; Secusigiu 1957 2.479
  24 65102 8.28.01 Canton 7 Periam clădire tip P, Sconstr. C1-canton=183 mp Sdesf. C1 - canton=183 mp, Sconstr. C2 - anexă=23 mp, Sdesf. C2 - anexă=23 mp, Sconstr. C3 - anexă=16 mp, Sdesf. C3 - anexă=16 mp, Sconstr. C4 - anexă=12 mp, Sdesf. C4 - anexă=12 mp, Sconstr. C5 - anexă=48 mp, Sdesf. C5 - anexă=48 mp, Sconstr. C6 - anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, St=4185 mp, CF nr. 401078, UAT Periam Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Periam; - ; Nr. - ; Timiş 1932 23
  25 65103 8.28.01 Canton 6 Igriş clădire tip P, Sconstr. C1-canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - anexă=75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp, Sconstr. C3 - anexă=41 mp, Sdesf. C3 - anexă=41 mp, Sconstr. C4 - anexă=16 mp, Sdesf. C4 - anexă=16 mp, St=4200 mp, CF nr. 400663, UAT Sânpetru Mare Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; - ; Nr. - ; Timiş 1932 13
  26 65104 8.28.01 Canton 5 Igriş clădire tip P, Sconstr. C1-canton=134 mp Sdesf. C1 - canton=134 mp, Sconstr. C2 - canton=133 mp, Sdesf. C2 - canton=133 mp, Sconstr. C3 - anexă=63 mp, Sdesf. C3 - anexă=63 mp, St=4500 mp, CF nr. 400661, UAT Sânpetru Mare Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; - ; Nr. - ; Timiş 1932 19
  27 65105 8.28.01 Canton 4 Saravale clădire tip P, Sconstr. C1-canton=140 mp Sdesf. C1 - canton=140 mp, Sconstr. C2 - anexă=65 mp, Sdesf. C2 - anexă=65 mp, Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, St=5039 mp, CF nr. 400327, UAT Saravale Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Saravale; - ; Nr. - ; Timiş 1932 15
  28 65106 8.28.01 Canton 3 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1-canton=184 mp Sdesf. C1 - canton=184 mp, Sconstr. C2 - anexă=40 mp, Sdesf. C2 - anexă=40 mp, Sconstr. C3 - anexă=50 mp, Sdesf. C3 - anexă=50 mp, St=4543mp, CF nr. 400301, UAT Saravale Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 19
  29 65107 8.28.01 Canton 2 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1-canton=185 mp Sdesf. C1 - canton = 185 mp, Sconstr. C2 - anexă = 16 mp, Sdesf. C2 - anexă = 16 mp, Sconstr. C3 - anexă = 66 mp, Sdesf. C3 - anexă = 66 mp, Sconstr. C4 - anexă = 4 mp, Sdesf. C4 - anexă = 4 mp, Sconstr. C5 - anexă = 21 mp, Sdesf. C5 - anexă=21 mp, St=3541 mp, CF nr. 400578, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 22
  30 65108 8.28.01 Canton 1 Cenad clădire tip P, Sconstr. C1-canton=147 mp Sdesf. C1 - canton=147 mp, Sconstr. C2 - anexă=37 mp, Sdesf. C2 - anexă=37 mp, Sconstr. C3 - anexă=17 mp, Sdesf. C3 - anexă=17 mp, Sconstr. C4 - anexă= 66 mp, Sdesf. C4 - anexă=66 mp, St=4445 mp, CF nr. 400580, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; - ; Nr. - ; Timiş 1932 16
  31 65149 8.28.01 Canton Vulturu St=914 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 51030, UAT Vulturu Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Vulturu; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 6.990
  32 65150 8.28.01 Canton Râmniceni 2 St=815 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=5 mp, Sdesf. C3 - anexă=5 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 50722, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; Satul Râmniceni; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 4.470
  33 65152 8.28.01 Canton Călieni St=1444 mp, Sconstr. C1 - canton=39 mp, Sdesf. C1 - canton=39 mp, Sconstr. C2 - anexă=33 mp, Sdesf. C2 - anexă=33 mp, Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50246, UAT Năneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Călienii Vechi; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 2.957
  34 65153 8.28.01 Canton Năneşti St= 5589 mp, Sconstr. C1-canton= 95 mp, Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie= 68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă= 7 mp, Sdesf. C4 - anexă=7 mp, Sconstr. C5 - anexă=10 mp, Sdesf. C5 - anexă=10 mp, Sconstr. C6 - anexă= 33 mp, Sdesf. C6 - anexă=33 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50249, UAT Năneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Năneşti; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 10.892
  35 65154 8.28.01 Canton Vadu Roşca St= 4282 mp, Sconstr. C1 - canton=95 mp, Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie= 67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=7 mp, Sdesf. C3 - anexă=7 mp, Sconstr. C4 - anexă = 5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 51031, UAT Vulturu Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Vadu Roşca; -; Nr. - ; Vrancea 1998 5.023
  36 65155 8.28.01 Canton Râmniceni 1 St=4282 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50746, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti; Satul Râmniceni; - ; Nr. - ; Vrancea 1998 8.631
  37 65159 8.28.01 Canton exploatare Călimăneşti St= 2815 mp, Sconstr. C1 - canton= 99 mp Sdesf. C1 - canton=99 mp, Sconstr. C2 - anexă= 69 mp, Sdesf. C2 - anexă=69 mp, Sconstr. C3 - anexă = 25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=6 mp, Sdesf. C4 - anexă=6 mp, Sconstr. C5 - anexă=206 mp, Sdesf. C5 - anexă=206 mp, Sconstr. C6 - anexă=14 mp, Sdesf. C6 - anexă= 14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, CF nr. 51072, UAT Mărăşeşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Satul Călimăneşti;-; Nr. - ; Vrancea 1998 29.978
  38 65160 8.28.01 Canton Măicăneşti St=13339 mp, Sconstr. C1-canton=111 mp, Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - magazie=33 mp, Sdesf. C2-magazie=33 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50723, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti;-; Nr. - ; Vrancea 1998 3.484
  39 65168 8.28.01 Clădire staţie meteo Măicăneşti St=3201 mp, Sconstr. C1 - staţie meteo = 94 mp, Sdesf. C1-staţie meteo = 94 mp, Sconstr. C2 - magazie=21 mp, Sdesf. C2-magazie=21 mp, clădire tip P, CF nr. 50745, UAT Măicăneşti Ţara: România; Judeţ: Vrancea; Comuna Măicăneşti;-; Nr. -;Neamţ 1998 10.585
  40 65251 8.28.01 Canton Plopana clădire tip P+1, St=2365 mp, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=180 mp, CF nr. 60334, UAT Plopana; CF nr. 60335, UAT Plopana Ţara: România; Judeţ: Bacău; Comuna Plopana; -; Nr. - ; Bacău 1998 234.425
  41 65253 8.28.01 Canton Cătămărăşti clădire tip P, Sconstr. C1 - dispecerat = 168 mp, Sdesf. C1 - dispecerat=168 mp, Sconstr. C2 - anexă=218 mp, Sdesf. C2 - anexă=218 mp, Sconstr. C3 - magazie=333 mp, Sdesf. C3 - magazie=333 mp, St=7700 mp, CF nr. 51788, UAT Mihai Eminescu Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Satul Cătămăreşti;-; Nr. - ; Botoşani 1998 28.613
  42 65255 8.28.01 Canton Cal Alb clădire tip P, Sconstr. C1-canton=152 mp Sdesf. C1 - canton=152 mp, Sconstr. C2 - magazie=90 mp, Sdesf. C2 - magazie=90 mp, Sconstr. C3 - beci=5 mp, Sdesf. C3 - beci=5 mp, St=2700 mp, CF nr. 50205, UAT Hudeşti Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Hudeşti; - ; Nr. - ; Botoşani 1998 14.916
  43 65256 8.28.01 Canton Mileanca clădire tip P, Sconstr. C1-canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - centrală=12 mp, Sdesf. C2 - centrală=12 mp, Sconstr. C3 - grajd=150 mp, Sdesf. C3 - grajd=150 mp, Sconstr. C4 - bucătărie=8 mp, Sdesf. C4 - bucătărie=8 mp, St=2137 mp, CF nr. 50108, UAT Mileanca Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Mileanca; -; Nr. - ; Botoşani 1998 24.745
  44 65257 8.28.01 Canton Negreni clădire tip P, Sconstr. C1-canton=156 mp Sdesf. C1 - canton=156 mp, Sconstr. C2 - magazie=60 mp, Sdesf. C2 - magazie=60 mp, Sconstr. C3 - magazie=10 mp, Sdesf. C3 - magazie=10 mp, Sconstr. C4 - beci= 4 mp, Sdesf. C4 - beci=4 mp, St=1600 mp, CF nr. 50121, UAT Ştiubeni Ţara: România; Judeţ: Botoşani;-;-; Nr. - ; Ştiubeni 1998 15.729
  45 65259 8.28.01 Canton Horodiştea clădire tip P, Sconstr. C1-canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=41 mp, Sdesf. C2 - anexă=41 mp, St=2426 mp, CF nr. 50336, UAT Păltiniş Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Păltiniş; Satul Horodiştea; Nr. - ; Botoşani 1998 27.668
  46 65260 8.28.01 Canton Dorohoi clădire tip P, Sconstr. C1-canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - hală=121 mp, Sdesf. C2 - hală=121 mp, Sconstr. C3 - anexă= 51 mp, Sdesf. C3 - anexă=51 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp, Sdesf. C4 - anexă= 10 mp, St=4125 mp, CF nr. 51689, UAT Dorohoi Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Municipiul Dorohoi; Str. Slt. Stelian Gheorghiu; Nr.-; DAP 1998 27.502
  47 65289 8.28.01 Canton Podu Iloaiei clădire tip P, St=9229 mp, Sconstr. C1 - canton=125 mp, Sdesf. C1 - canton=125 mp, Sconstr. C2 - anexă=116 mp, Sdesf. C2 - anexă=116 mp, Sconstr. C3 - anexă=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr. C4 - anexă=44 mp, Sdesf. C4 - anexă=44 mp, Sconstr. C5 - anexă=56 mp, Sdesf. C5 - anexă=56 mp, Sconstr. C6 - anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, Sconstr. C7 - anexă=73 mp, Sdesf. C7 - anexă=73 mp, CF nr. 60906, UAT Podu Iloaiei Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Oraş Podu Iloaiei; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 36.372
  48 65291 8.28.01 Canton Trifeşti clădire tip P, Sconstr. C1-canton=103 mp Sdesf. C1 - canton=103 mp, Sconstr. C2 - anexă=98 mp, Sdesf. C2 - anexă=98 mp, Sconstr. C3 - anexă=13 mp, Sdesf. C3 - anexă=13 mp, Sconstr. C4 - anexă=4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, St=800 mp, CF nr. 60173, UAT Trifeşti Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Trifeşti; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 25.590
  49 65297 8.28.01 Canton Prisăcani clădire tip P, Sconstr. C1-canton=94 mp, Sdesf. C1 - canton=94 mp, Sconstr. C2 - anexă=72 mp, Sdesf. C2 - anexă=72 mp, Sconstr. C3 - anexă=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, St=887 mp, CF nr. 60551, UAT Prisăcani Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Prisăcani; - ; Nr. - ; Iaşi 1998 8.974
  50 65305 8.28.01 Canton Chipereşti clădire tip P+1+M, Sconstr. C1 - canton = 95 mp, Sdesf. C1 - canton=285 mp, Sconstr. C2 - anexă=64 mp, Sdesf. C2 - anexă=64 mp, Sconstr. C3 - anexă=79 mp, Sdesf. C3 - anexă=79 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, St=1677 mp, CF nr. 60439, UAT Ţuţora Ţara: România; Judeţ: Iaşi;Satul Chipereşti; - ; Nr.- ; Iaşi 1998 66.693
  51 65310 8.28.01 Canton Drânceni clădire tip P, St=2275 mp, Sconstr. C1 - canton=110 mp, Sdesf. C1 - canton=110 mp, Sconstr. C2 - anexă=18 mp, Sdesf. C2 - anexă=18 mp, CF nr. 70457, UAT Drânceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Drânceni; - ; Nr. - ; Vaslui 1998 9.534
  52 65311 8.28.01 Canton Broscoşeşti clădire tip P, Sconstr. C1-canton=111 mp Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - anexă=76 mp, Sdesf. C2 - anexă = 76 mp, St=1342 mp, CF nr. 72116, UAT Lunca Banului Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Lunca Banului; - ; Nr. - ; Vaslui 1998 28.133
  53 65312 8.28.01 Canton Trohan clădire tip P, Sconstr. C1-canton=98 mp, Sdesf. C1 - canton=98 mp, Sconstr. C2 - anexă=97 mp, Sdesf. C2 - anexă=97 mp, St=3780 mp, CF nr. 70080, UAT Gârceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Gârceni; Satul Trohan; Nr. - ; Vaslui 1998 24
  54 65313 8.28.01 Canton SH Bârlad clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton = 108 mp, Sdesf. C1 - canton=324 mp, Sconstr. C2 - anexă = 63 mp, Sdesf. C2 - anexă = 63 mp, St = 1114 mp, CF nr. 72470, UAT Bârlad Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Municipiul Bârlad; DJ 242; Nr. - ; Vaslui 1998 65.384
  55 65315 8.28.01 Canton Negreşti clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton = 116 mp, Sdesf. C1 - canton = 348 mp, Sconstr. C2 - anexă= 75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp, Sconstr. C3 - anexă=21 mp, Sdesf. C3 - anexă=21 mp, St=2019 mp, CF nr. 70412, UAT Negreşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Oraşul Negreşti; Str. Gării; Nr. 35; Vaslui 1998 74.879
  56 65316 8.28.01 Canton Mărăşeni clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton = 75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=915 mp, CF nr. 70193, UAT Ştefan cel Mare Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Ştefan cel Mare; -; Nr. -; Vaslui 1998 55.769
  57 65317 8.28.01 Canton Ştefan cel Mare clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton = 102 mp, Sdesf. C1 - canton = 204 mp, Sconstr. C2 - anexă = 307 mp, Sdesf. C2 - anexă = 307 mp, Sconstr. C3 - anexă = 73 mp, Sdesf. C3 - anexă = 73 mp, St = 2168 mp, CF nr. 70221, UAT Ştefan cel Mare Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Ştefan cel Mare; Str. DN 15D; Nr. -; Vaslui 1998 60.152
  58 65318 8.28.01 Canton Pungeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton = 85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=54 mp, Sdesf. C2 - anexă=54 mp, St=1895 mp, CF nr. 70081, UAT Gârceni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Pungeşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 19.157
  59 65320 8.28.01 Canton Buhăieşti clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton = 75 mp, Sdesf. C1 - canton = 150 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, Sconstr. C3 - anexă=31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, St=2366 mp, CF nr. 70159, UAT Vultureşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Vultureşti; Sat Buhăieşti; Nr. -; Vaslui 1998 56.287
  60 65321 8.28.01 Canton Căzăneşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton = 60 mp, Sdesf. C1 - canton = 60 mp, Sconstr. C2 - anexă=66 mp, Sdesf. C2 - anexă=66 mp, St=958 mp, CF nr. 70411, UAT Negreşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Oraşul Negreşti; DC 135; Nr. -; DAP 1998 24.848
  61 65322 8.28.01 Canton Mânjeşti clădire tip P, Sconstr. C1 - canton = 118 mp, Sdesf. C1 - canton = 118 mp, Sconstr. C2 - anexă = 70 mp, Sdesf. C2 - anexă = 70 mp, Sconstr. C3 - anexă = 35 mp, Sdesf. C3 - anexă = 35 mp, St = 1301 mp, CF nr. 72472, UAT Olteneşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Mânjeşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 32.362
  62 65324 8.28.01 Canton Crasna clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton = 83 mp, Sdesf. C2 - canton = 166 mp, Sconstr. C2 - anexă=78 mp, Sdesf. C2 - anexă=78 mp, St=1513 mp, CF nr. 70429, UAT Albeşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Crasna;; Nr. -; Vaslui 1998 55.839
  63 65325 8.28.01 Canton Roşieşti Gară clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton = 102 mp, Sdesf. C1 - canton=204 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=3459 mp, CF nr. 70386, UAT Roşieşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 56.041
  64 65326 8.28.01 Canton Roşieşti (ac) clădire tip P, Sconstr. C1 - canton = 85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=28 mp, Sdesf. C2 - anexă=28 mp, St=2060 mp, CF nr. 70385, UAT Roşieşti Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui 1998 34.440
  65 65327 8.28.01 Canton Cuibul Vulturilor clădire tip P, Sconstr. C1 - canton = 96 mp, Sdesf. C1 - canton = 96 mp, Sconstr. C2 - anexă = 107 mp, Sdesf. C2 - anexă = 107 mp, St = 2816 mp CF nr. 70156, UAT Ciocani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Ciocani; -; Nr. -; Vaslui 1998 30.905
  66 65328 8.28.01 Canton Râpa Albastră clădire tip P, St=4218 mp, Sconstr. C1 - canton = 73 mp, Sdesf. C1 - canton = 73 mp, Sconstr. C2 - canton = 61 mp, Sdesf. C2 - canton = 61 mp, Sconstr. C3 - anexă = 67 mp, Sdesf. C3 - anexă = 67 mp, Sconstr. C4 - anexa = 62 mp, Sdesf. C4 - anexă = 62 mp, CF nr. 70850, UAT Zorleni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Zorleni; -; Nr. -; Vaslui 1998 52.786
  67 65329 8.28.01 Canton Valea Seacă clădire tip P, St= 2591 mp, Sconstr. C1 - canton= 81 mp, Sdesf. C1 - canton=81 mp, Sconstr. C2 - anexă= 115 mp, Sdesf. C2 - anexă=115 mp, Sconstr. C3 - anexă=48 mp, Sdesf. C3 - anexă=48 mp, CF nr. 70751, UAT Zorleni Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Perieni; -; Nr. -; Vaslui 1998 5.935
  68 65330 8.28.01 Canton Tutova clădire tip P+1, St=638 mp, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, CF nr. 70406, UAT Tutova Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Tutova; -; Nr. -; Vaslui 1998 65.384
  69 65331 8.28.01 Canton Băcăoani clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton = 87 mp, Sdesf. C1 - canton=174 mp, Sconstr. C2 - anexă=77 mp, Sdesf. C2 - anexă = 77mp, St = 1778 mp, CF nr. 70802, UAT Muntenii de Jos Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Muntenii de Jos; Satul Băcăoani; Str. DN 24; Nr. -; Vaslui 1998 57.112
  70 107767 8.28.01 Canton şi anexe clădire tip P, Sconstr. C1 - canton = 61 mp, Sdesf. C1 - canton = 61 mp, Sconstr. C2 - anexă = 91 mp, Sdesf. C2 - anexă=91 mp, Sconstr. C3 - grup sanitar = 7 mp, Sdesf. C3 - grup sanitar = 7 mp, St = 3990 mp, CF nr. 73966, UAT Vaslui Ţara: România; Judeţ: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Ştefan cel Mare; Nr. 1; 1991 84.920
  71 116476 8.28.01 Canton Pecica + sediu formaţie Pecica Canton şi clădire de birouri cu anexe, St=4174 mp, Sconstr. C1 - canton=156 mp, Sdesf. C1-canton=156 mp, clădire tip P, Sconstr. C2 - clădire birouri=324 mp, Sdesf. C2 - clădire birouri=324 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - magazie apărare = 74 mp, Sdesf. C3 - magazie apărare=74 mp, CF nr. 305380, UAT Pecica Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Pecica; Strada 2; Nr. -; 1978 2.815
  72 116852 8.28.01 Sediu formaţie Cenad clădire tip P, St = 7467 mp, Sconstr. C1 - canton = 296 mp, Sdesf. C1 - canton = 296 mp, Sconstr. C2 - anexă = 67 mp, Sdesf. C2 - anexă = 67 mp, Sconstr. C3 - anexă = 45 mp, Sdesf. C3 - anexă = 45 mp, Sconstr. C4 - anexă = 99 mp, Sdesf. C4 - anexă = 99 mp, Sconstr. C5 - anexă = 79 mp, Sdesf. C5 - anexă = 79 mp, CF nr. 400587, UAT Cenad Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; -; Nr. -; Timiş 1957 6.487
  73 121036 8.17.02 Acumulare Poşta Elan Vt=9.65 mil. mc, Vat=3.85 mil. Mc, S totală=1127192 mp, S teren lac = 1033033 mp, S teren baraj = 94159 mp, S C1 - baraj=36821 mp, S C2 - turn manevră=47 mp, S C3 - canal golire fund = 415 mp, S C4 - canal ape mari = 3728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Comuna Vutcani; -; Nr.-; Poşta Elan DAP 2001 3.159.986
  74 121037 8.28.01 Canton Poşta Elan clădire tip P, Sconstr. C1 - canton = 90 m, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=101 mp, Sdesf. C2 - anexă=101 mp, St=991 mp, CF nr. 70393, UAT Vutcani Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Satul Poşta Elen; -; Nr. -; 2001 125.465
  __________