RECTIFICARE nr. 398 din 27 august 2013referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 398/2013 privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013
EMITENT
  • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013    La Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 398/2013 privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013, se face următoarea rectificare :- la art. II, în loc de: "...14 septembrie 2013." se va citi: "...16 septembrie 2013."_______