ORDIN nr. 2.910 din 6 septembrie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării și prognozei nr. 170/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participațiune „Parc Industrial Botoșani”
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013  Având în vedere prevederile:– art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;– art. 24 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 170/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participațiune "Parc Industrial Botoșani", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 6 iunie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:b) Societatea „Grupul Industrial Electrocontact” - S.A., având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului J07/88/1991, codul unic de înregistrare 607321;c) Societatea „Subex” - S.A., având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului J40/5230/2013, codul unic de înregistrare 946743.2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  București, 6 septembrie 2013.Nr. 2.910.-----------