HOTĂRÂRE nr. 684 din 4 septembrie 2013pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 10 septembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, a imobilului compus din clădire şi teren aferent, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul general al Agenţiei Naţionale deCadastru şi Publicitate Imobiliară,Marius Arthur UrsuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 septembrie 2013.Nr. 684.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului, proprietate publică a statului, aflat în administrareaAgenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov*Font 7*┌───────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia juridică actuală││Cod de ├───────────────────┬────────────────────┬──────────┤ │ ├───────────┬────────────────┼───────────────┬─────────┤│clasi- │Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoarea │Baza legală│În administrare/│ Concesiune/ │Tipul ││ficaţie│ (pe scurt)/ │(după caz, pe scurt)│ │dobân-│de inventar │ │folosinţă/ │ Închiriat/ │bunului ││ │ denumirea │ │ │dirii │ - lei - │ │concesiune │ Dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │titlu gratuit │ │├───────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼│8.29.08│Sediu administrativ│Pe latura nordică: │Municipiul│ 2009│ 27.056.000│Contract de│Administrarea │ - │ Imobil ││ │Construcţie C1 - │ trotuar │Braşov, │ │ │vânzare- │A.N.C.P.I. │ │ ││ │construcţie corp A │Str. Zizinului (nr. │Str. Zizi-│ │ │cumpărare │CUI 9051601 │ │ ││ │în regim S + P + │cadastral 109467) │nului │ │ │nr. 1.754/ │Pentru O.C.P.I. │ │ ││ │4E + M │ statul român │nr. 46, │ │ │29.12.2009 │Braşov │ │ ││ │Suprafaţa │Pe latura estică: │judeţul │ │ │ │CUI 9870320 │ │ ││ │construită = 603 mp│alee (nr. │Braşov │ │ │ │ │ │ ││ │Suprafaţa desfăşu- │cadastral 109467) │ │ │ │ │ │ │ ││ │rată = 4.121 mp │ statul român │ │ │ │ │ │ │ ││ │Suprafaţa utilă │Pe latura sudică: │ │ │ │ │ │ │ ││ │= 3.641,60 mp │ statul român │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. carte funciară │(nr. cadastral │ │ │ │ │ │ │ ││ │111629 UAT Braşov, │109377, 109382, │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. cadastral │109511) │ │ │ │ │ │ │ ││ │11629 - C1 │Pe latura vestică: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ Teren │C1 S.C. Concefa - │ │ │ │ │ │ │ ││ │Teren: 638 mp, din │S.A. │ │ │ │ │ │ │ ││ │care 35 mp liber de│(nr. cadastral │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţie şi │111630) │ │ │ │ │ │ │ ││ │603 mp ocupat de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. carte funciară │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │111629 UAT Braşov, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. cadastral │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │111629 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────────┴───────────────┴─────────┘------