HOTĂRÂRE nr. 681 din 4 septembrie 2013privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 10 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la poziţiile I.1, I.3, I.4, I.7, I.8, I.9, I.13-I.18 şi V din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României, cu modificările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu mai pot fi încheiate protocoale de predare-primire. (2) Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trec din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României.  +  Articolul 2Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor asigura includerea bunurilor culturale mobile prevăzute la art. 1 alin. (2) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziţiile I.1, I.3, I.4, I.7, I.8, I.9, I.13 - I.18 şi V din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 10 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 septembrie 2013.Nr. 681.  +  Anexa DESCRIEREA TEHNICĂa bunurilor culturale mobile care trec în proprietatea publică astatului şi în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României
    1. Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4602084Muzeul Naţional de Artă al României
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite    
    Codul de clasificareTipul bunuluiDenumireaDatele de identificare
    Descrierea tehnicăAdresa
    01234
    8.24.06mobilPOTIRMaterial, tehnică: argint ciocănit, aurit Dimensiuni: h = 28 cm; Dcupă = 10 cm; Dbază = 15,8 cm  Datare, meşter: 1680, Anastasie Sigduri (?)  inv. custodie 3433/540/1Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCĂDELNIŢĂMaterial, tehnică: argint aurit  Dimensiuni: h = 28,2 cm; Dmax = 14 cm; Dtalpă= 9,8 cm  Datare, meşter: 1680, atelier Ţara Românească  inv. custodie 3433/540/3Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCRUCE DE MASĂMaterial, tehnică: argint turnat, aurit, email policrom, lemn sculptat  Dimensiuni: h = 36,5 cm; Dmax = 13,8 cm; Imax= 16,2 cm  Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, atelier grecesc (?)  inv. custodie 3433/540/4Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCANDELĂMaterial, tehnică: argint ciocănit, ajurat, aurit  Dimensiuni: h = 29,5 cm; Dmax = 14,5 cm; Dgură= 11 cm  Datare, meşter: 1678-1688, atelier Ţara Românească inv. custodie 3433/540/7Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCANDELĂMaterial, tehnică: argint ciocănit, ajurat, aurit Dimensiuni: h = 37 cm; Dmax = 19,5 cm; Dgură = 15 cm Datare, meşter: 1678-1688, Sebastian Hann  inv. custodie 3433/540/8Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCANDELĂMaterial, tehnică: argint ciocănit, ajurat, aurit Dimensiuni: h = 38 cm; Dmax = 20 cm; Dgură = 15 cm  Datare, meşter: 1678-1688, Sebastian Hann  inv. custodie 3433/540/9Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilSFEŞNICMaterial, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit  Dimensiuni: h = 120 cm, Imax(cu un leu) = 34 cm; D = 20 cm  Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Thomas Klosch - Braşov inv. custodie 3433/540/13Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilSFEŞNICMaterial, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit  Dimensiuni: h = 116 cm, Imax(cu un leu) = 34 cm; D = 20 cm  Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Thomas Klosch - Braşov inv. custodie 3433/540/14Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilSFEŞNICMaterial, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit  Dimensiuni: h = 130 cm, Imax(cu un leu) = 33 cm; D = 20 cm  Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Hermann Martinus III - Sibiu inv. custodie 3433/540/15Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilSFEŞNICMaterial, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit  Dimensiuni: h = 130 cm, Imax(cu un leu) = 33 cm; D = 20 cm  Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Hermann Martinus III - Sibiu inv. custodie 3433/540/16Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCANDELĂMaterial, tehnică: argint ajurat, ciocănit, aurit Dimensiuni: h = 39 cm; Dmax = 24 cm; Dgură = 12,5 cm, Dcapac = 13,5 cm  Datare, meşter: 1678-1688, Sebastian Hann inv. custodie 3433/540/17Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCHIVOT ARTOFORMaterial, tehnică: argint turnat, ciocănit, gravat Dimensiuni: h = 32 cm; Dmax = 16 cm Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, atelier veneţian  inv. custodie 3433/540/18Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
    8.24.06mobilCATAPETEASMĂ (1 buc.) cu friză cu proroci, 15 icoane prăznicare, 15 icoane apostolice, 5 icoane împărăteştiCATAPETEASMĂ/ICONOSTAS, inv. custodie 3437/544  Tehnică: tempera pe lemn, lemn sculptat, traforat, aurit, pictat  Dimensiuni: 360x560 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Naşterea Domnului"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44,2/32 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Botezul" Tehnică: tempera pe lemn Dimensiuni: 43,7/31,2 cm  Datare, meşter: către 1682 ICOANĂ PRĂZNICAR "Întâmpinarea Domnului" Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44,4/31,2 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Buna Vestire" Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44/31,4 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Învierea lui Lazăr"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 43,4/31,2 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Intrarea în Ierusalim"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44/32 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Răstignirea" Tehnică: tempera pe lemn Dimensiuni: 43,3/30,6 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Coborârea la Iad"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44,1/31 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Duminica Mironosiţelor"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 43,8/30,7 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Duminica Tomei"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44,6/32,5 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Înjumătăţirea Praznicului"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44,6/32,5 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Înălţarea" Tehnică: tempera pe lemn Dimensiuni: 44,5/31,8 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Pogorârea Sf. Duh"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 44,4/31,5 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Schimbarea la faţă"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 43,6/30,8 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ PRĂZNICAR "Coborârea la Iad"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 35/32,5 cm  Datare, meşter: sfârşitul sec. XVIII  ICOANĂ "Iisus Hristos" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,5/29,2 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Maica Domnului" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,4/28,3 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Ioan Botezătorul" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,2/28,3 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Petru" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 48,2/28,2 cm  Datare, meşter: către 1682 ICOANĂ "Sf. Apostol Pavel" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 48,8/28,2 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Matei" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,8/28,8 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Ioan" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49/28,5 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Evanghelist Marcu" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49/28,2 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Evanghelist Luca" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,5/29 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Simon" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 48,5/28,5 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Iacov" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,2/28,7 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Andrei" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,2/28,6 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Toma" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49,7/28,7 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Vartolomeu" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49/28,2 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Sf. Apostol Filip" (din registrul Marea Deisis)  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 49/28,2 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ "Maica Domnului cu Pruncu" Tehnică: tempera pe lemn; metal ciocănit, gravat  Dimensiuni: 110/80 cm  Datare, meşter: ante 1803, ferecătură 1803  ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Iisus Hristos Pantocrator"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 113/80 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Maica Domnului cu Pruncul" (KYRIOTISSA)  Tehnică: tempera pe lemn Dimensiuni: 112/77,5 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Adormirea Maicii Domnului"  Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 111/78,5 cm  Datare, meşter: către 1682  ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Sfinţii Serghie şi Vah" Tehnică: tempera pe lemn  Dimensiuni: 113/79 cm  Datare, meşter: către 1682Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53
  ---------