HOTĂRÂRE nr. 598 din 14 august 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 23 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. Se aprobă modificarea adresei unor bunuri din domeniul public al statului ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a clasării, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3.4. Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana Plumbp. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Ionuţ-Ciprian Iuga,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2013.Nr. 598.  +  Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se înscriu în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi SchimbărilorClimatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
                             
    Nr. crt.Administratorul bunurilorCod de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)Datele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică
    Denumirea bunului/danga; microcipDescrierea tehnicăBaza legalăAdministrare/ Concesiune
    SexulAnul naşteriiLocaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)Adresa
    0123456789101112
    1Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.07mobilMaestoso XLVII-36 (M47/36HB)armăsar montă publică2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    28.23.07mobilSiglavy Capriola XXIII-5 (SC 23/5HB)armăsar montă publică2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    38.23.07mobilMaestoso XLVII-34 (M47/34HB)armăsar montă publică2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    48.23.07mobilSiglavy Capriola XX-28 (SC 20/28HB)armăsar montă publică2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    58.23.07mobilMaestoso XLVII-35 (M47/35HB)armăsar montă publică2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    68.23.11mobilDelfin (NU8/HB)armăsar montă publică2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    78.23.11mobilDecar (KJ 29/HB)armăsar montă publică2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    88.23.11mobilCarina (IP 5/HB)iapă mamă2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    98.23.11mobilDecada (NT 7/HB)iapă mamă2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    108.23.11mobilDidina (KC 5/HB)iapă mamă2009H. BecleanŢara: România; judeţul Bistriţa- Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    118.23.10mobilMatineu (30 C/Tz)armăsar montă publică2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.800Legea nr. 389/2005în administrare
    12Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.10mobilMartingala (15 C/Va)iapă mamă2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    138.23.10mobilParâng (27 C/Tz)armăsar montă publică2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    148.23.10mobilAventura (24C/Tz)iapă mamă2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    158.23.10mobilPoznas (13 C/Va)armăsar montă publică2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.800Legea nr. 389/2005în administrare
    168.23.10mobilVictor (19 C/O)armăsar montă publică2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.800Legea nr. 389/2005în administrare
    178.23.10mobilRegata (12 C-Va)iapă mamă2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    188.23.05mobilGidran XLIII-40 (G 43/40 T)iapă mamă2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    198.23.05mobilGidran XLIII-41 (G 43/41 T)iapă mamă2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    208.23.05mobilGidran XLIV-56 (G 44/56 T)iapă mamă2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    218.23.05mobilGidran XLVII-1 (G 47/1 T)iapă mamă2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    228.23.05mobilGidran XLIII-43 (G 43/43 T)armăsar montă publică2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    238.23.05mobilGidran XLII-40 (G 42/40 T)armăsar montă publică2009H. CislăuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    248.23.11mobilLizica (Ep 20/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    258.23.11mobilIlinca (Ep 23/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    268.23.11mobilElvira (Ep 24/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    27Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R15901208.23.11mobilIupca (Ag 1/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    288.23.11mobilGloria (Fu 11/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.700Legea nr. 389/2005în administrare
    298.23.11mobilIordana (Ep 25/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    308.23.11mobilOlivia (Sg 8/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    318.23.11mobilEcora (Us 26/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    328.23.11mobilGondola (I 39/D)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.700Legea nr. 389/2005în administrare
    338.23.11mobilAvista (Sg 12/R)iapă mamă2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    348.23.11mobilAlidor (Us 28/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    358.23.11mobilIuve (Us 29/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    368.23.11mobilLuptator (Sg 11/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    378.23.11mobilEconom (Ag 2/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    388.23.11mobilFarmec (I 38/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    398.23.11mobilLitu (Ep 21/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    408.23.11mobilLicuta (Sg 6/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    418.23.11mobilTiago (Ep 27/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    42Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R15901208.23.11mobilOlăroiu (Us 27/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    438.23.11mobilEban (Sg 10/R)armăsar montă publică2009H. RuşeţuŢara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    448.23.07mobilConversano XXXV-16 (C 35/16 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.800Legea nr. 389/2005în administrare
    458.23.07mobilConversano XXXV-18 (C 35/18 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.800Legea nr. 389/2005în administrare
    468.23.07mobilConversano XXXV-17 (C 35/17 F)iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    478.23.07mobilFavory XXXVI-3 (F 36/3 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.800Legea nr. 389/2005în administrare
    488.23.07mobilFavory XXXVI-4 (F 36/4 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    498.23.07mobilMaestoso XLIX-33 (M 49/33 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    508.23.07mobilMaestoso XLIX-34 (M 49/34 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    518.23.07mobilMaestoso L-8 (M 50/8 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    528.23.07mobilPluto XIX-100 (P 19/100 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    538.23.07mobilFavory XXXVI-2 (F 36/2 F)iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    548.23.07mobilMaestoso XLIX-36 (M 49/36 F)iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    558.23.07mobilPluto XIX-101 (P 19/101 F)iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    568.23.07mobilTulipan XX-11 (T 20/11 F)iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    57Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.07mobilNeapoletino XXXII- 17 (N 32/17 F)armăsar montă publică2008H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    588.23.07mobilConversano XXXV-13 (C 30/13 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    598.23.07mobilTulipan XIX-25 (T 19/25 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    608.23.07mobilTulipan XX-9 (T 20/9 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    618.23.07mobilNeapoletino XXIX-126 (N 29/126 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    628.23.07mobilSiglavy Capriola XVII-65 (SC 17/65 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    638.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-34 (SC 22/34 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    648.23.07mobilFavory XXXVI-1 (F 36/1 F)iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    658.23.07mobilSiglavy Capriola XXII-33 (SC 22/33 F)armăsar montă publică2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    668.23.07mobilConversano XXXV-14 (C 35/14 F)iapă mamă2009H. Sâmbăta de JosŢara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    678.23.13mobilOLIMP (D/Vi 4)armăsar montă publică2009H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    688.23.13mobilVârtej (D/Sf 39)armăsar montă publică2009H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    698.23.13mobilRelaxa (D/K 110)iapă mamă2008H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    708.23.13mobilAmica II (D/K103)iapă mamă2007H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    718.23.13mobilOsânda (R/Lt 50)iapă mamă2005H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    728.23.13mobilVictoria (D/FG 13)iapă mamă2009H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    73Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.13mobilVioleta (D/Rj 23)iapă mamă2009H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    748.23.13mobilRegina Antoneta(D/FG 14)iapă mamă2009H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    758.23.13mobilSultana (D/Rj 24)iapă mamă2009H. DorMăruntŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    768.23.03mobilZelia (Jv/25 J)iapă mamă2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    778.23.03mobilZiua Buna (Cv/9 J)iapă mamă2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    788.23.03mobilZoe (Jv/28 J)iapă mamă2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    798.23.03mobilZenia (Cv/11 J)iapă mamă2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    808.23.03mobilZorica (Jv/29 J)iapă mamă2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    818.23.03mobilZoltan (Gi/35 J)armăsar montă publică2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201210.800Legea nr. 389/2005în administrare
    828.23.03mobilZorel (Gi/36 J)armăsar montă publică2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    838.23.03mobilZvelt (Mp/11 J)armăsar montă publică2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    848.23.03mobilZburator (Jr/24 J)armăsar montă publică2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    858.23.03mobilZar (Rs/2 J)armăsar montă publică2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    868.23.03mobilZen (Cv/12 J)armăsar montă publică2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    878.23.11mobilIustinian (O/12 J)armăsar montă publică2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    88Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.11mobilOzonela (Ip/4J)iapă mamă2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    898.23.11mobilOtilia (O/14 J)iapă mamă2009H. JegăliaŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    908.23.09mobilRasul/Cygaj 72 (72M/Cy)armăsar montă publică2009H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    918.23.09mobilRabi/Siglavy Bagdaday XVIII - 12 (12M/SB18)armăsar montă publică2009H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    928.23.09mobilPaula/Mersuch XXVI-7 (7M/M 26)iapă mamă2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    938.23.09mobilRima/Siglavy Bagdady XVIII-11 (11M/SB 18)iapă mamă2009H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    948.23.09mobilPablo/Nedjari XIII-10 (10M/Nj 13)armăsar montă publică2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    958.23.09mobilPaul/Ibn Galal II-47 (47 M/IG 2)armăsar montă publică2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    968.23.09mobilOfelia/Gazal XIX-7 (7M/G19)iapă mamă2007H. MangaliaŢara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    978.23.09mobilPolac/Nedjari XIII-12 (12M/Nj 13)armăsar montă publică2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    988.23.09mobilPasqual/Ibn Galal II-50 (50M/IG 2)armăsar montă publică2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210,.000Legea nr. 389/2005în administrare
    998.23.09mobilPegasus/Nedjari XII-30 (30M/Nj 12)armăsar montă publică2009H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1008.23.09mobilRozmarin/HadbanXXXVIII-14 (14 M/H 38)armăsar montă publică2009H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1018.23.09mobilOrsola/Hadban XXXVIII - 6 (6 M/H 38)iapă mamă2007H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1028.23.09mobilPanda/Gazal XX-6 (6M/G 20)iapă mamă2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1038.23.09mobilPaladine/Nedjari XIII-11 (11M/Nj 13)iapă mamă2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    104Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.09mobilPolly/Siglavy BagdadyXVIII-8 (8 M/SB 18)iapă mamă2008H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1058.23.09mobilRasha/Hadban XXXVIII-13 (13M/ H 38)iapă mamă2009H. MangaliaŢara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1068.23.06mobilPietrosu XI-32 (P 11/32 L)armăsar montă publică2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20128.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1078.23.06mobilOusor X-46 (O 10/ 46 L)armăsar montă publică2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20128.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1088.23.06mobilPietrosu XI-37 (P 11/37 L)armăsar montă publică2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20128.600Legea nr. 389/2005în administrare
    1098.23.06mobilGoral XX-12 (G 20/ 12 L)iapă mamă2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20128.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1108.23.06mobilOuşor IX-108 (O 9/108 L)iapă mamă2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1118.23.06mobilGoral XX-11 (G 20/ 11 L)iapă mamă2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1128.23.06mobilGoral XXI-3 (G 21/3L)iapă mamă2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20128.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1138.23.06mobilGoral XXI-1 (G 21/1L)iapă mamă2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1148.23.02mobilGaman II-5 (G 2/5 L)armăsar montă publică2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1158.23.02mobilGaman II-7 (G 2/7 L)armăsar montă publică2009H. LucinaŢara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1168.23.12mobilDahoman XXXIX-91 (D 39/91 R)armăsar montă publică2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1178.23.12mobilDahoman XXXIX-92 (D 39/92 R)armăsar montă publică2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1188.23.12mobilKoheilan XLII-9 (K 42/9 R)armăsar montă publică2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    119Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.12mobilKoheilan XLII-12 (K 42/12 R)armăsar montă publică2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1208.23.12mobilMersuch XXV-30 (M 25/30 R)armăsar montă publică2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1218.23.12mobilShagya LXII-44 (Sh 62/44 R)armăsar montă publică2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1228.23.12mobilDahoman XXXIX-93 (D 39/93 R)iapă mamă2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1238.23.12mobilEl Sbaa XV-30 (ES 15/30 R)iapă mamă2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1248.23.12mobilGazal XVIII-14 (G 18/14 R)iapă mamă2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1258.23.12mobilKoheilan XLII-10 (K 42/10R)iapă mamă2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1268.23.12mobilSiglavy Bagdady XVII-23 (SB 17/23 R)iapă mamă2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1278.23.12mobilSiglavy Bagdady XVII-24 (SB 17/24 R)iapă mamă2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1288.23.12mobilSiglavy Bagdady XVII-26 (SB 17/26 R)iapă mamă2009H. RădăuţiŢara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1298.23.04mobilFurioso LXIX - 2 (F 69/2 S)iapă mamă2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    1308.23.04mobilFurioso LXX-1 (F 70/ 1 S)iapă mamă2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1318.23.04mobilFurioso LXIX-3 (F 69/3 S)iapă mamă2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    132Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.23.04mobilNorth Star XLIII-68 (Z 43/68 S)armăsar montă publică2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1338.23.04mobilFurioso LXVII-49 (F 67/49 S)armăsar montă publică2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1348.23.04mobilFurioso LXVIII-17 (F 68/17 S)iapă mamă2008H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    1358.23.04mobilFurioso LXV-41 (F 65/41 S)iapă mamă2008H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201210.300Legea nr. 389/2005în administrare
    1368.23.04mobilFurioso LXVII-44 (F 67/44 S)iapă mamă2008H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 2420129.400Legea nr. 389/2005în administrare
    1378.23.04mobilNorth Star XLIV-1 (Z 44/1 S)armăsar montă publică2009H. SlatinaŢara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24201210.000Legea nr. 389/2005în administrare
    1388.23.08mobilNonius 39 (N 25/ 24 I)/00065E032Farmăsar pepinier2001H. IzvinŢara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin20058.000O.M. nr.171/2003în administrare
    1398.23.10mobilPetrut(Tm/28I)/00065D6FCEarmăsar montă publică2001H. IzvinŢara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin20048.000O.M. nr.171/2003în administrare
    1408.23.10mobilBarbu(Tm/31I)/000658CA76armăsar montă publică2001H. IzvinŢara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin20048.000O.M. nr.171/2003în administrare
    1418.23.01mobilAnina (Vi/33I)iapă mamă2009H. IzvinŢara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    1428.23.01mobilAlfa (Vi/35 I)iapă mamă2009H. IzvinŢara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin20128.900Legea nr. 389/2005în administrare
    1438.23.01mobilZona (Pd/1 I)iapă mamă2008H. IzvinŢara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin20129.700Legea nr. 389/2005în administrare
    1448.23.01mobilAvas (Pd/2 I)armăsar montă publică2009H. IzvinŢara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin20129.400Legea nr. 389/2005în administrare
   +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statuluipentru care se modifică adresa┌────┬───────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐│Nr. │Nr. MFP│ Denumirea bunului │Administratorul│ Adresa/intra ││crt.│ │ │ bunului │ │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 1│ 146370│Calul MERSUCH GIDRAN-24 │ Ministerul │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ Mediului şi ├───────────────────┤│ 2│ 146371│Calul MERSUCH GIDRAN-30 │ Schimbărilor │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ Climatice - ├───────────────────┤│ 3│ 146411│Calul CAPRIOLA XV-16 │Regia Naţională│Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ a Pădurilor - ├───────────────────┤│ 4│ 146412│Calul CAPRIOLA XV-41 │ Romsilva/ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ C.U.I. ├───────────────────┤│ 5│ 146458│Calul PI IX-85 │ R1590120 │Judeţul Suceava │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 6│ 146813│Calul FURIOSO NORTH STAR LXIV │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 7│ 146818│Calul NORTH STAR XLIII │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 8│ 146945│Calul Z XLIII-5 │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 9│ 146946│Calul Z XLIII-11 │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 10│ 148567│AMP NORTH STAR XLIII-6 │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 11│ 148584│Armăsar pepinier TR.IC.5 "RUTINAT" │ │Judeţul Călăraşi │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 12│ 148656│Iapă mamă TR.RC.22 SOFIA │ │Judeţul Călăraşi │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 13│ 149461│HROBY XXI-23/91 │ │Judeţul Suceava │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 14│ 149462│HROBY XXI-35/91 │ │Judeţul Suceava │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 15│ 151717│Armăsar montă publică As-1 Sabin │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 16│ 151767│NONIUS 34-20 │ │Judeţul Călăraşi │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 17│ 156637│NONIUS XXVII-49/00065D7507 │ │Judeţul Mureş │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 18│ 156663│OTAC/GI-8 J 00065E72F8 │ │Judeţul Mureş │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 19│ 156666│Siglavy Capriola XXII-10/SC 22-10 F │ │Judeţul Olt │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 20│ 156676│Siglavy Capriola XVII-56/SC 17-56 │ │Judeţul Olt │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 21│ 156681│TAC/TN-8 HB │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 22│ 156788│FURIOSO LXVII-5/F 67-5 │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 23│ 156808│Neapolitano XXIX-41/N 29 -41 F │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 24│ 156811│Siglavy Capriola XVII-35/SC 17-35 F │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 25│ 156862│Incitato IV-4/I 4-4 HB │ │Judeţul Bistriţa- ││ │ │ │ │Năsăud │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 26│ 156900│Isoscel/At-3 │ │Judeţul Olt │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 27│ 156915│Agatat/Es 1 │ │Judeţul Constanţa │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 28│ 156916│Iubit/Es 2 │ │Judeţul Constanţa │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 29│ 156978│Hotărâtu (56 C-Ck) │ │Judeţul Neamţ │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 30│ 157046│Bravo/St-13 │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 31│ 157066│Tank/Ba-59 J │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 32│ 157080│Uraniu/Cv-2J │ │Judeţul Suceava │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 33│ 157081│Utopic/G-26J │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 34│ 157086│Ortac/O-1J │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 35│ 157134│Tulipan XIX-6/T 19-6 F │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 36│ 157168│MERSUCH XXIII-49-IBRAHIM │ │Judeţul Olt │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 37│ 157183│NEDJARI XII-8/Nj 12-8 M │ │Judeţul Olt │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 38│ 157189│Ibn Galal II-17/I 2-17 M │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 39│ 157215│Gidran XLV-6/G 45-6 T │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 40│ 157216│Gidran XLIV-16/G 44-16 T │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 41│ 157217│Gidran XLII-7/G 42-7 T │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 42│ 157219│Gidran XLV-10/G 45-10 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 43│ 157221│Gidran XLII-5/G 42-5 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 44│ 157223│Gidran XLII-10/G 42-10 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 45│ 157224│Gidran XLVI-6/G 46-6 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 46│ 157225│Mersuch Gidran 61/M 61 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 47│ 157226│Gidran XLIV-24/G 44-24 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 48│ 157228│Gidran XLIV-28/G 44-28 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 49│ 157230│BIZANT/Fn-18 │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 50│ 157231│Mersuch Gidran 87/M 87 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 51│ 157232│Mersuch Gidran 90/M 90 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 52│ 157233│Gidran XLV-23/G 45-23 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 53│ 157234│Gidran XLII-20/G 42-20 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 54│ 157235│Gidran XLIII-20/G 43-20 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 55│ 157236│Gidran XLV-27/G 45-27 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 56│ 157237│Mersuch Gidran 94/M 64-T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 57│ 157238│Gidran XLIII-15/G 43-15 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 58│ 157239│Gidran XLV-34/G 45-34 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 59│ 157240│Gidran XLIII-29/G 43-29 T │ │Judeţul Mureş │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 60│ 157241│Gidran XLIV-50/G 44-50 T │ │Judeţul Mureş │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 61│ 157242│Gidran XLIII-26/G 43-26 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 62│ 157243│Gidran XLV-33/G 45-33 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 63│ 157244│Gidran XLV-37/G 45-37 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 64│ 157245│Gidran XLII-32/G 42-32 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 65│ 157246│Mersuch Gidran 99/M 99 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 66│ 157247│Mersuch Gidran 80/M 80 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 67│ 157248│Furioso LXVI-8/F 46-8 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 68│ 157252│FURIOSO LXVI-20/F 46-20 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 69│ 157253│FURIOSO LXVII-16/F 47-16 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 70│ 157254│NORTH STAR XLII-11/Z 42-11S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 71│ 157262│FURIOSO LXIV-37/F 44-37 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 72│ 157267│NORTH STAR XLII-15/Z 42-15 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 73│ 157268│NORTH STAR XLIII-26/Z 43-26 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 74│ 157273│FURIOSO LXVII-21/F 47-21 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 75│ 157287│North Star XLII-21/Z 42-21 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 76│ 157291│Furioso LXVII-27/F 47-27 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 77│ 157295│North Star XLIII-36/Z 43-36 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 78│ 157298│Furioso LXVII-28/F 47-28 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 79│ 157299│Furioso LXV-34/F 45-34 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 80│ 157300│North Star XLIII-44/Z 43-44 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 81│ 157301│Furioso LXV-35/F 45-35 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 82│ 157303│Furioso LXVII-34/F 47-34 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 83│ 157307│Furioso LXVII-29/F 47-29 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 84│ 157308│North Star XLIII-53/Z 43-53 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 85│ 157309│North Star XLII-27/Z 42-27 S │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 86│ 157333│Gidran XLIII-11/G 43-11 T │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 87│ 157352│Tristan/Ba-57 J │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 88│ 157438│HROBY XXII-21/H 22-21 L │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 89│ 157463│OUSOR X-4/O 10-4 L │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 90│ 157464│Tulipan XX-2/T 20-2F │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 91│ 157594│VOLUPTOASA/Dn-24 │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 92│ 157595│BANA/Fn-2 │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 93│ 157609│RUSTIC/Ib-10 │ │Judeţul Mureş │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 94│ 157644│Nonius 31-70/N 31-70 I │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 95│ 157645│Nonius 31-71/N 31-71 I │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 96│ 157701│PISC (17 C/O) │ │Judeţul Neamţ │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 97│ 157703│DURU (18 C-O) │ │Judeţul Neamţ │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 98│ 157705│MILCOV (23 C-Tz) │ │Judeţul Neamţ │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 99│ 157722│Nonius 35-22 (N35/22 I) │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 100│ 157723│Nonius 37-1 (N37/1 I) │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 101│ 157738│UCIC (G-27 J) │ │Judeţul Neamţ │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 102│ 157744│Ousor IX-99 (O 9/99 L) │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 103│ 157748│Ousor IX-101 (O 9/101 L) │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 104│ 157771│Hadban XXXVIII-4 (H 38/4 M) │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 105│ 157773│Cygaj 58 (Cy/58 M) │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 106│ 157792│Pluto XIX-92 (P 19/92 F) │ │Judeţul Olt │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 107│ 157794│Conversano XXXV-11(C 35/11 F) │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 108│ 157802│Neapolitano XXIX-119 (N 29/119 F) │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 109│ 157807│Tulipan XX-7 (T 20/7 F) │ │Judeţul Arad │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 110│ 157820│North Star XLIII-62 (Z 43/62 S) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 111│ 158013│Furioso LXVII-42 (F 67/42 S) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 112│ 158016│North Star XLIII-34 (Z 53-34 S) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 113│ 158018│Furioso LXII-41 (F 62/41 S) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 114│ 158019│North Star XLII-32 (Z 42/32 S) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 115│ 158021│IUNG (Us 19/R) │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 116│ 158026│FEDELES (I 32/D) │ │Judeţul Mureş │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 117│ 158028│MAGUREL (I 38/D) │ │Judeţul Olt │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 118│ 158051│Gidran XLII-39 (G 42/39 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 119│ 158052│Gidran XLIV-52 (G 44/52 T) │ │Judeţul Mureş │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 120│ 158053│Gidran XLII-37 (G 42/37 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 121│ 158054│Gidran XLIII-34 (G 43/43 T) │ │Judeţul Brăila │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 122│ 158055│Gidran XLIII-35 (G 43/35 T) │ │Judeţul Constanţa │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 123│ 158056│Gidran XLII-38 (G 38/38 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 124│ 158057│Gidran XLIII-31 (G 43/31 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 125│ 158058│Gidran XLIII-33 (G 43/33 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 126│ 158059│Gidran XLV-40 (G 45/40 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 127│ 158060│Gidran XLIV-53 (G 44/53 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 128│ 158061│Gidran XLIV-54 (G 44/54 T) │ │Judeţul Buzău │├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤│ 129│ 158062│Gidran XLIII-37 (G 43/37 T) │ │Judeţul Buzău │└────┴───────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘  +  Anexa 3DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia şi se scot din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,ca urmare a clasării┌────┬────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐│Nr. │ Nr. │ │ Valoarea │ Adminis- ││crt.│ MFP │ Denumirea bunurilor │de inventar│ tratorul ││ │ │ │ (lei) │ bunurilor │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 1│ 145563 │Calul DAHOMAN XXXVIII-10R │ 2.750│ Ministerul │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Mediului şi ││ 2│ 145566 │Calul DAHOMAN XXXVIII-4 │ 2.750│Schimbărilor │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Climatice - ││ 3│ 145625 │Calul NEAPOITANO XXIX-8 │ 3.000│ Regia │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Naţională a ││ 4│ 145626 │Calul NEAPOLITANO XXIX-9 │ 3.000│ Pădurilor - │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Romsilva/ ││ 5│ 145654 │Calul LAIES │ 2.800│ C.U.I. │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ R1590120 ││ 6│ 145662 │Calul MERCENAR │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 7│ 145676 │Calul PARC │ 3.430│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 8│ 145695 │Calul N XXVII-6 │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 9│ 145704 │Calul SC XVIII-19 │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 10│ 145708 │Calul 713 N XXVIII-5 │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 11│ 145721 │Calul LARMA │ 2.100│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 12│ 145722 │Calul LAVINA │ 2.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 13│ 145727 │Calul NEPOATA │ 2.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 14│ 145728 │Calul OANA │ 2.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 15│ 145873 │Calul M XLIX │ 2.750│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 16│ 145882 │Calul NEDJARI IX68 │ 9.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 17│ 145931 │Calul SIGLAVY BAGDADY XVI-26 │ 6.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 18│ 145935 │Calul MERSUCH XXIII-42 │ 8.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 19│ 145947 │Calul 739 NEDJARI LX-33 │ 8.866│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 20│ 145948 │Calul 744 MERSUCH XVLLL-88 │ 8.866│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 21│ 145954 │Calul 757 IBN GALAL 9 │ 10.868│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 22│ 145957 │Calul 770 HADBAN XXXLV-5 │ 11.989│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 23│ 145963 │Calul 772 SIGLAVY BAGDADY XLV-29 │ 7.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 24│ 145971 │Calul 796 GAZAL XVL-4 │ 10.517│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 25│ 145973 │Calul 799 IBN GALAL 30 │ 10.517│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 26│ 145974 │Calul 800 IBN GALAL 32 │ 10.517│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 27│ 145975 │Calul 801 HADBAN XXXLV-2 │ 10.517│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 28│ 145978 │Calul EL IMAN 17 │ 9.344│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 29│ 145983 │Calul 809 HADBAN XXXIV-12 │ 6.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 30│ 145989 │Calul 817 CYGAY 6-FLAVIS │ 6.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 31│ 145990 │Calul 818 MERSUCH XXIII-41 FAVIOR │ 6.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 32│ 146013 │Calul AMP FAVORY XXXIV-16F/1993 │ 5.316│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 33│ 146014 │Calul AMP MAESTOSO XL-30F/1992 │ 4.784│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 34│ 146018 │Calul AMP MAESTOSO XXXIX -58F/1996 │ 5.948│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 35│ 146031 │Calul AMP SIGLAVY CAPRIOLA │ │ ││ │ │XIV-52F/1990 │ 5.831│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 36│ 146038 │Calul AMP SIGLAVY CAPRIOLA │ │ ││ │ │XVII-6F/1996 │ 5.497│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 37│ 146073 │Calul AMP KEM U-48HB/1992 │ 4.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 38│ 146074 │Calul AMP LAC EL-13HB/1993 │ 4.241│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 39│ 146075 │Calul AMP KARS EA-2HB/1992 │ 4.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 40│ 146079 │Calul AMP OPAL GE-8HB/1996 │ 3.715│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 41│ 146100 │Calul 604 N 37-23 │ 2.700│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 42│ 146136 │Calul ND-3I SAREA ÎN BUCATE │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 43│ 146139 │Calul 9V-SG ZIRA │ 2.700│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 44│ 146165 │Calul UT-28I ELAN │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 45│ 146167 │Calul UT-39I FULL │ 3.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 46│ 146172 │Calul UT-56I HOROSCOP │ 4.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 47│ 146208 │Calul VOXY │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 48│ 146209 │Calul BARUSCA │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 49│ 146284 │Calul RUG 38 │ 8.746│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 50│ 146296 │Calul BUCOVAN 17 │ 3.175│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 51│ 146326 │Calul RUG 51 │ 5.421│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 52│ 146343 │Calul EMANAT 5 │ 2.925│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 53│ 146351 │Calul BUCOVAN 21 │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 54│ 146358 │Calul ELSBA G3 │ 12.831│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 55│ 146364 │Calul RAZBEGG 1-6 │ 7.964│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 56│ 146367 │Calul GXXXVIII-29 │ 11.122│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 57│ 146374 │Calul GRUIA-11 │ 7.448│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 58│ 146375 │Calul GRUIA-15 │ 5.719│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 59│ 146381 │Calul GXLIII-I │ 5.576│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 60│ 146384 │Calul MERSUCH GIDRAN-56 │ 3.336│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 61│ 146387 │Calul GRUIA-23 │ 3.736│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 62│ 146390 │Calul GXLIV-3 │ 2.939│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 63│ 146391 │Calul GXLV-3 │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 64│ 146392 │Calul GXLV-5 │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 65│ 146393 │Calul GIDRAN XLII │ 9.853│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 66│ 146394 │Calul GIDRAN XLIII │ 3.190│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 67│ 146395 │Calul GIDRAN XLIV │ 9.853│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 68│ 146399 │Calul CONVERSANO XXIX-24 │ 4.834│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 69│ 146406 │Calul NEAPOLITANO XXVIII-1 │ 6.792│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 70│ 146410 │Calul CAPRIOLA-83 │ 7.546│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 71│ 146413 │Calul TULIPAN-20 │ 4.834│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 72│ 146418 │Calul MAESTOSO XXXIX-19 │ 13.795│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 73│ 146423 │Calul FURIOSO LXIV-1 │ 18.909│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 74│ 146426 │Calul G43-10 │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 75│ 146436 │Calul P-42 │ 438│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 76│ 146437 │Calul A-I-1 │ 438│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 77│ 146452 │Calul PI X-5 │ 875│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 78│ 146470 │Calul P-51 │ 950│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 79│ 146471 │Calul P-53 │ 950│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 80│ 146598 │Calul MOLID I-26 │ 5.892│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 81│ 146604 │Calul OUSOR VIII-52 │ 7.183│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 82│ 146607 │Calul GAMAN-5 │ 6.232│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 83│ 146612 │Calul GAMAN 2 │ 6.961│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 84│ 146616 │Calul MERSUCH XXV-8 │ 4.116│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 85│ 146617 │Calul MOLID I 24 │ 5.732│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 86│ 146637 │Calul HADBAN XXXI-15 │ 5.505│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 87│ 146644 │Calul HADBAN XXXV-4 │ 4.311│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 88│ 146654 │Calul El SBAA XII-15 │ 6.505│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 89│ 146661 │Calul GIDRAN XLII-2/1996 │ 3.092│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 90│ 146665 │Calul MERSUCH GIDRAN-48/1996 │ 3.092│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 91│ 146671 │Calul MENELAU/1993 │ 2.537│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 92│ 146676 │Calul CIP/1994 │ 4.057│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 93│ 146683 │Calul ALBUM/1994 │ 2.550│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 94│ 146686 │Calul JIUVAER/1993 │ 3.013│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 95│ 146703 │Calul GAMAN 14/1996 │ 3.255│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 96│ 146712 │Calul HERCULIA/1993 │ 1.787│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 97│ 146723 │Calul NAPOLITANO-XXVIII-9/1995 │ 4.448│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 98│ 146733 │Calul OLEANDRU/1992 │ 475│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 99│ 146739 │Calul FAVORY XXXIV-3/1990 │ 500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 100│ 146802 │Calul CONVERSANO XXV-69/1991 │ 450│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 101│ 146827 │Calul GRINGO │ 2.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 102│ 146829 │Calul HABALTIC │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 103│ 146847 │Calul FORTUNA │ 3.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 104│ 146853 │Calul FINETEA │ 2.616│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 105│ 146854 │Calul GILDA │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 106│ 146862 │Calul ILIOARA II │ 3.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 107│ 146863 │Calul IRINA │ 3.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 108│ 146893 │Calul ITA │ 2.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 109│ 146903 │Calul CRIZANTEMA │ 422│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 110│ 146948 │Calul LIN │ 2.700│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 111│ 146960 │Calul AMOR │ 2.660│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 112│ 146992 │Calul Camila │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 113│ 147030 │Calul ŞI │ 2.940│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 114│ 147904 │SC XIV-102/99 │ 2.700│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 115│ 147912 │CIMBRU H-2/90 │ 444│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 116│ 147928 │HARAP K-16/89 │ 444│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 117│ 147935 │IMPETUOS T-19/90 │ 406│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 118│ 147938 │MOLID I-16/92 │ 438│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 119│ 147940 │MOLID I-13/92 │ 438│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 120│ 148044 │CAL IBN GALAL I 13 │ 7.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 121│ 148138 │CAL OUSOR IX-55 │ 7.215│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 122│ 148169 │CAL HROBY XXII-11 │ 2.100│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 123│ 148356 │NONIUS 32-22 │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 124│ 148600 │IAPA MAMA SG. AL.5 ECLUZA │ 1.324│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 125│ 148612 │Iapă mamă SG. AI. 4 LIPIA │ 1.484│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 126│ 148646 │Iapă mamă SG. JP.1 LIMA │ 2.387│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 127│ 148655 │Iapă mamă TR. RV.27 PALANCA │ 2.948│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 128│ 148951 │MARATON │ 6.660│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 129│ 148962 │RECEPTIV │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 130│ 149445 │KALMAR IC-40/92 │ 475│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 131│ 149448 │KARCAG EL -10/92 │ 475│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 132│ 149449 │KAZAN U-47/92 │ 475│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 133│ 149454 │KNOX EL-11/92 │ 475│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 134│ 149457 │ARIN A-58/89 │ 444│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 135│ 149461 │HROBY XXI-23/91 │ 438│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 136│ 149462 │HROBY XXI-35/91 │ 438│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 137│ 149467 │M XLII-3/90 │ 354│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 138│ 151694 │EMANAT 9 │ 8.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 139│ 151715 │Armăsar montă publică Nc-3 Iordan │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 140│ 151850 │Armăsari de montă publică G39-68 │ 7.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 141│ 156632 │Incitato II-21/I 2- 21HB │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 142│ 156642 │FURIOSO LXVII-14/000658JED7 │ 7.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 143│ 156643 │NORTH STAR XLIII-23/00065EA632 │ 7.030│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 144│ 156665 │PETITOR/TV-33 J 00065ECF59 │ 10.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 145│ 156691 │TAGA/JB-7 HB │ 7.200│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 146│ 156702 │Maestoso XLVII -6/M 47-6HB │ 6.450│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 147│ 156712 │Maestoso XLVII-10/M 47 10 HB │ 6.840│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 148│ 156713 │Neapolitano XXXI-10/N 31-10HB │ 7.410│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 149│ 156714 │Siglavy Capriola XX-7/SC 20-7HB │ 7.220│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 150│ 156734 │Neapolitano XXXI-18/N 31-18 HB │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 151│ 156753 │Maestoso XLVII-22/M 47 -22HB │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 152│ 156763 │Incitato IV-3/I 4-3HB │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 153│ 156764 │Maestoso XLVII-26/M 47-26HB │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 154│ 156765 │Tulipan XIX-5/T 19-5 │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 155│ 156766 │Favory XXXV-52/F 35-52 │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 156│ 156780 │MILICA/D -A3 │ 7.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 157│ 156781 │MIRAJ/D -A7 │ 7.410│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 158│ 156792 │TULIPAN XIV-20/T 14-20F │ 4.834│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 159│ 156793 │SIGLAVY-CAPRIOLA XIV-83/SC 14-83 │ 4.834│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 160│ 156794 │MAESTOSO XXXIX-51/M 39-51 │ 3.270│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 161│ 156863 │Neapolitano XXIX-102/N 29-102 F │ 10.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 162│ 156902 │Sergio/Al-62 │ 7.410│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 163│ 156910 │Ispita/Af 4 │ 8.900│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 164│ 156960 │Epocal/El-6 R │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 165│ 156963 │Iuman/Od-8 R │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 166│ 156988 │406 NOSTALGIA/Tv-17 J │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 167│ 156989 │FRIDA/F-12 │ 7.200│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 168│ 157004 │408 OCAUA II/Tv-20 J │ 7.220│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 169│ 157007 │414 NOAPTEA/Fi-57 │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 170│ 157008 │415 NARAVASA/G-4 │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 171│ 157009 │416 NICOSIA/Tv-14 │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 172│ 157014 │417 PARODIA/Ba-40 J │ 7.410│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 173│ 157062 │Foca/F-35 │ 8.900│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 174│ 157132 │Zig Zag/Kj-13 │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 175│ 157141 │Neapolitano XXIX-91/N 29-91F │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 176│ 157146 │Tulipan XIX-9/T 19-9F │ 10.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 177│ 157161 │CYGAJ 24/Cj-24 M │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 178│ 157188 │Mersuch XXIII-53/M 23-53 M │ 10.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 179│ 157214 │Mersuch Gidran 67/M 67 T │ 8.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 180│ 157218 │Mersuch Gidran 65/M 65 T │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 181│ 157220 │Gidran XLIV-14/G 44-14 T │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 182│ 157221 │Gidran XLII-5/G 42-5 T │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 183│ 157250 │FURIOSO LXV-24/F 45-24 S │ 8.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 184│ 157315 │NISTRU/E-13 J │ 7.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 185│ 157399 │Incitato II-24/00065DCB3 │ 7.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 186│ 157445 │KOHEILAN XXXIX-21/K 39-21 R │ 8.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 187│ 157446 │DAHOMAN XXXIX-51/D 39-51 R │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 188│ 157468 │Mersuch XXIV-18/M24-18R │ 6.259│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 189│ 157499 │Gabriel/Fi-16J │ 2.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 190│ 157526 │Pietrosu XI-18/P 11-16 L │ 8.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 191│ 157548 │Shagya LXII-24/S 62-24 R │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 192│ 157577 │Mersuch XXV-26/M 25-26 R │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 193│ 157591 │Nonius 27-45/N 27-45 I │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 194│ 157600 │HARMAN/Mc-62J │ 12.796│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 195│ 157602 │GRIFON/K-13i │ 5.388│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 196│ 157603 │NONIUS 27-56/N 27-56 I │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 197│ 157636 │Fantezia/Fn-27 I │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 198│ 157692 │Maestoso XLVII-31 (M47/31HB) │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 199│ 157758 │Ousor IX-100 (O 9-100 L) │ 8.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 200│ 158017 │Furioso LXVIII-11 (F 68/11 S) │ 9.400│ │└────┴────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘  +  Anexa 4DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se scot din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului┌────┬────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐│Nr. │ Nr. │ │ Valoarea │ Adminis- ││crt.│ MFP │ Denumirea bunurilor │de inventar│ tratorul ││ │ │ │ (lei) │ bunurilor │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 1│ 145578 │Calul SHAGYA LIX-31M │ 2.750│ Ministerul │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Mediului şi ││ 2│ 145620 │Calul FAVORY XXXV-11 │ 3.000│Schimbărilor │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Climatice - ││ 3│ 145658 │Calul LOZ │ 2.800│ Regia │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Naţională a ││ 4│ 145682 │Calul RING │ 2.800│ Pădurilor - │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ Romsilva/ ││ 5│ 146142 │Calul N 23- 49 I │ 2.700│ C.U.I. │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ R1590120 ││ 6│ 146379 │Calul Gruia-17 │ 5.719│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 7│ 146401 │Calul FAVORY XXXV-3 │ 10.452│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 8│ 146419 │Calul PLUTO XIX-6 │ 15.535│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 9│ 146654 │Calul EL-SBAA XII-15 │ 6.505│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 10│ 146721 │Calul TULIPAN -XIV-21/1996 │ 3.497│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 11│ 146844 │Calul IMPREVIZIBIL │ 3.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 12│ 146881 │Calul 512 Z XLI-67 │ 3.200│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 13│ 146942 │Calul FLXV-17 │ 2.500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 14│ 146970 │Calul OPOZITIA │ 2.875│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 15│ 146982 │Calul AMELIA │ 2.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 16│ 147002 │Calul VAPAIA │ 475│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 17│ 147918 │FILIP H-11/90 │ 469│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 18│ 148132 │Calul HROBY XXII-19 │ 6.845│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 19│ 148172 │Calul PILOT I │ 2.100│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 20│ 148661 │Armăsar montă publică DEP. MD.67 AGIL │ 2.875│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 21│ 148800 │LINCO │ 2.450│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 22│ 149441 │JAF UI-40/91 │ 475│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 23│ 151685 │AMP SIGL CAP XVII-26/1999 │ 2.633│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 24│ 156646 │FURIOSO LXVII-17/00065E873E │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 25│ 156688 │TAMARA/TN-11 HB │ 7.200│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 26│ 156719 │URSU/JB-27HB │ 7.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 27│ 156724 │UZURA/HD-38HB │ 7.200│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 28│ 156744 │Incitato IV-2/I 4 2HB │ 10.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 29│ 156769 │Ben/NT-2 │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 30│ 156809 │Maestoso XLVI-11/M 46-11F │ 7.245│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 31│ 156831 │Siglavy Capriola XXII-5/SC 22-5 F │ 10.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 32│ 156854 │Favory XXXV-59/F 35-59F │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 33│ 156907 │Livia/Jp 57 │ 8.900│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 34│ 156911 │Onisca/K-2 │ 7.030│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 35│ 156917 │Orban/Jp 60 │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 36│ 156968 │Aza/Ar-7 R │ 9.700│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 37│ 156976 │Poanta/51 C-Ba │ 10.300│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 38│ 156993 │IALTA NU/Va-14 │ 7.220│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 39│ 156994 │FAVORY XXXV-3/F 35-3F │ 10.452│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 40│ 157077 │Grai/I-28D │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 41│ 157083 │Ursitoarea/Cv-1J │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 42│ 157167 │NEDJARI XII-2 (IZMIR) Nj 12-2M │ 7.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 43│ 157175 │IBN GALAL I-16/I 1-16 M │ 7.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 44│ 157227 │Gidran XLIV-25/G 44-25 t │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 45│ 157237 │Mersuch Gidran 94/M 64-T │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 46│ 157261 │FURIOSO LXIV-36/F 44-36 S │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 47│ 157275 │FURIOSO LXVI-26/F 46-26 S │ 6.840│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 48│ 157276 │FURIOSO LXVI-28/F 46-28 S │ 6.840│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 49│ 157282 │Furioso LXV-32/F 45-32 S │ 10.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 50│ 157336 │Prighindel/00065ED5DL │ 7.800│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 51│ 157365 │FAVORY 41/00065DA5C3 │ 8.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 52│ 157376 │IACOBIN 11/00065DDB1C │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 53│ 157383 │KOHEILAN XXXVI-2/00064DB60C │ 500│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 54│ 157434 │Niraj/Ec-43 │ 4.512│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 55│ 157456 │GAZAL XVIII (G XVII-1)/G 17-1 R │ 8.000│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 56│ 157583 │Nonius 31-39/N 31-39 I │ 7.600│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 57│ 157628 │Tirolez/Ib-19 │ 9.400│ │├────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤ ││ 58│ 157707 │Maia (10 C-Va) │ 9.400│ │└────┴────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘-------