LEGE nr. 135 din 29 iunie 1998privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, care, de regulă, se acordă la finele anului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 2 iulie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 17 decembrie 1997, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:Ordonanța de urgenta pentru reglementarea plății premiilor anuale pe anul 1997 sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Regiile autonome și societățile comerciale, care au capital majoritar de stat și care, potrivit balantelor de verificare și declarațiilor pentru impozitul pe profit la data de 31 octombrie a anului în curs, au înregistrat pierderi sau plati restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, nu au dreptul de a plati, la finele anului 1997, premiul anual sau orice alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii. (2) Pentru regiile autonome și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute la alin. (1), băncile nu vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii.(3) Pentru regiile autonome și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, altele decât cele prevăzute la alin. (1), băncile vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, numai pe baza documentelor menționate la același alineat, avizate de serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor, din care să rezulte ca sunt îndeplinite condițiile cerute de prevederile prezentei ordonanțe de urgență.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor art. 1 și 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 100 milioane lei, precum și cu recuperarea sumelor acordate, de natura celor prevăzute mai sus, din fondul de salarii aferent trimestrului I al anului următor.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziții contrare privitoare la data plății premiilor anuale sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, se abroga.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență de Guvernului nr. 81/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 17 decembrie 1997, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 10 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VASILE LUPU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN SORIN DUMITRESCU
  ---------