ORDIN nr. 1.044 din 19 august 2013pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 28 august 2013  În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul 1, punctul 1.3 litera a), sintagma: "1 ianuarie 2011" se înlocuieşte cu sintagma: "1 ianuarie 2013".2. La capitolul 1, punctul 1.4.8 litera a), sintagma: "vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX" se înlocuieşte cu sintagma: "vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL, OX sau MEMU".3. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.3.3, sintagma: "CEI 529" se înlocuieşte cu sintagma: "CEI 60529".4. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.5.1 litera a), nota de subsol ^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"^2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028."5. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9.2.2.6.3 Conexiuni electriceConexiunile electrice dintre autovehicule şi remorci trebuie să fie conforme gradului de protecţie IP54 conform standardului CEI 60529 şi trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice orice debranşare accidentală. Conectoarele trebuie să fie conforme cu standardele ISO 12098:2004^3), ISO 7638:2003^3) şi EN 15207:2006, după caz."6. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.3 se completează cu o nouă notă de subsol, nota de subsol ^3), care va avea următorul cuprins:"^3) ISO 4009, la care se face referinţă în acest standard, nu trebuie aplicat."7. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, notele de subsol ^3), ^4), ^5), ^6), ^7), ^8) şi ^9) se renumerotează ca notele de subsol ^4), ^5), ^6), ^7), ^8), ^9) şi ^10).8. În anexa nr. 1, la capitolul 9.7 punctul 9.7.8.2 şi punctul 9.7.8.3, nota de subsol ^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"^2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028."9. În anexa nr. 1, la capitolul 9.7, după punctul 9.7.8 se introduce un nou punct, punctul 9.7.9, cu următorul cuprins:"9.7.9 Prescripţii suplimentare de siguranţă referitoare la vehiculele EX/III9.7.9.1 Vehiculele EX/III trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.9.7.9.2 Protecţia încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal."10. Anexa nr. 2 la reglementări (faţă) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.11. Anexa nr. 3 la reglementări se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor, interimar,Cristian Ghibu,secretar de statBucureşti, 19 august 2013.Nr. 1.044.  +  Anexa 1 [Anexa nr. 2 la reglementări (faţă)]
  *Font 7*
  ANEXĂ la raportul de inspecţie tehnică Valabilă pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase Număr de înmatriculare ............... Număr de identificare ...................... Nr. CIV ..................... Serie suprastructură .................... Anexă la raportul de verificare nr. ...... din ........................ Tip vehicul ADR ....... EX/II EX/III FL OX AT MEMU
  Nr. crt. Obiectul verificării Tipurile de vehicule ADR la care se aplică Codul respingerii Condiţia din ADR RNTR 3 C *1) NC *2) NA *3) Obser- vaţii
  1. Documente, identificare - certificat de înmatriculare; - CIV; - document suprastructură (inclusiv pentru caroserie vehicule EX şi MEMU); - cerere tip; - declarare conformitate dispozitiv frână de încetinire (la prima agreare). EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU 400 -
  2. Cablaje instalaţie electrică EX/III, FL, OX, AT, MEMU 413 9.2.2.2
  3. Întrerupător general EX/III, FL. MEMU 414 9.2.2.3.1 9.2.2.3.2 9.2.2.3.4
  4. Întrerupător general FL 414 9.2.2.3.3
  5. Baterii de acumulatoare EX/II, EX/III, FL, MEMU 414 9.2.2.4
  6. Circuite alimentate în permanenţă FL FL 413 9.2.2.5.1
  7. Circuite alimentate în permanenţă EX/III, MEMU EX/III, MEMU 413 9.2.2.5.2
  8. Instalaţia electrică din spatele cabinei EX/III, FL, MEMU 413 9.2.2.6
  9. Sistem de frânare EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU 404 9.2.3.1
  10. ABS, frână de încetinire EX/III, FL, OX, AT, MEMU 405 9.2.3.1
  11. Cabină OX 406 9.2.4.2
  12. Rezervoare de combustibil EX/II, EX/III, FL, OX, MEMU 408 9.2.4.3
  13. Amplasare motor EX/II, EX/III, FL, OX MEMU 401 9.2.4.4
  14. Sistem de evacuare EX/II, EX/III, FL, MEMU 402 9.2.4.5
  15. Protecţie termică frână de încetinire EX/III, FL, OX, AT. MEMU 402 9.2.4.6
  16. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule EX EX/II, EX/III, 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 9.2.4.7.6 9.3.2.1 9.3.2.2 9.3.2.3
  17. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule FL FL 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.3 9.2.4.7.4 9.2.4.7.5 9.7.7.1
  18. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule OX şi AT OX, AT 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 9.7.7.1
  19. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule MEMU MEMU 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 9.2.4.7.6 9.8.6.1
  20. Dispozitiv de limitare a vitezei EX/II, EX/III, FL, OX, AT AT, MEMU 416 9.2.5
  21. Dispozitive de cuplare a remorcilor EX/II, EX/III, MEMU 418 9.2.6
  22. Amplasare motor vehicule EX EX/II, EX/III 401 9.3.5
  23. Sistem de evacuare vehicule EX EX/II, EX/III 402 9.3.6
  24. Echipament electric vehicule EX EX/II, EX/III 413 9.3.7.1 9.3.7.3
  25. Stabilitate vehicule cisternă FL, OX, AT 420 9.7.5.1 9.7.5.2
  26. Protecţie spate vehicule cisternă FL, OX, AT 417 9.7.6
  27. Echipament electric vehicule FL FL 413 9.7.8.1 9.7.8.3
  28. Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă vehicule cisternă EX III EX III 421 9.7.9.1 9.7.9.2
  29. Stabilitate MEMU MEMU 420 9.8.4
  30. Protecţie spate MEMU MEMU 417 9.8.5
  31. Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă vehicule MEMU MEMU 421 9.8.7.1 9.8.7.2
  32. Modificări neomologate şi neconforme EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU 419 -
  ---------*1) Corespunde.*2) Nu corespunde.*3) Nu este aplicabil.
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 3 la reglementări)Verificarea prescripţiilor suplimentare precizateîn cap. 9.3, 9.7 şi 9.8
  *Font 9*
  ┌──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│ │Verificări │ Verificări efectuate de │Verificări în sarcina││ Specificaţii tehnice │ efectuate │ organismul competent │ operatorului de ││ │ de RAR │ din cadrul Ministerului │ transport ││ │ Registrul │ Economiei │ ││ │Auto Român │ │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│9.3. Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III ││destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.3.1. │ │ X │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.3.2. │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.3.2.1. │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.2.2. │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.2.3. │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.2.4 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.3 │ │ X │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.3.4 │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.3.4.1 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.4.2 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.5 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.6 │ X │ │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.3.7 │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.3.7.1 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.7.2 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.7.3 (primul paragraf) │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.3.7.3 (al doilea paragraf) │ │ X │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│9.7. Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule─cisternă (cisterne fixe), ││vehicule─baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de ││mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în ││containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc││(vehicule EX/III, FL, OX şi AT) │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.7.1.2 │ X │ X │ X │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.7.2 │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.7.2.1 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.2.2 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.2.3 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.2.4 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.2.5 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.3 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.4 │ │ X │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.7.5 │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.7.5.1 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.5.2 │ X*1) │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.6 │ X │ │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.7.7 │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.7.7.1 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.7.2 │ │ X │ X │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.7.8 │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.7.8.1 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.8.2 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.8.3 │ X │ │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.7.9 │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.7.9.1 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.7.9.2 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│ 9.8 Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate │├──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9.8.2 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.3 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.4 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.5 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.6 │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.6.1 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.6.2 │ │ X │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.7 │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.7.1 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.7.2 │ X │ │ │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.8.8 │ │ X │ │└──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘---------*1) Organismul competent desemnat de ME indică dacă vehiculul se încadrează în cerinţele de la pct. 9.7.5.2.-------