ORDONANŢĂ nr. 24 din 14 august 2013pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 23 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IÎn anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul III, după poziţia 11^1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11^2, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiinţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
  "11^2. Agenţia Internaţională ISMN Berlin 1993 1996 Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP România participă din anul 1996."
   +  Articolul II (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale, ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale ISMN de la Berlin. (2) Plata cotizaţiei anuale a părţii române se face din bugetul Bibliotecii Naţionale a României, instituţie publică finanţată din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul IIISe aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a României la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda, pentru derularea proiectului "Europeana", în valoare de 20.000 euro, din bugetul aprobat Ministerului Culturii pe anul 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Radu Podgorean,secretar de statBucureşti, 14 august 2013.Nr. 24.--------