HOTĂRÂRE nr. 588 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 436 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă."2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul IIIÎncadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Varujan Vosganianp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 588.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEINr. maxim de posturi = 436 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei), din care 83 de posturi - reţea externă*Font 7*┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐│ COLEGIUL MINISTERULUI ├┐ │ MINISTRU │ ┌─┤ SERVICIUL CORP CONTROL MINISTRU │├───────────────────────┤│◄─┬────┼───────────────────┼────┐ │ ├─────────────────────────────────┤│ CONSILIER DIPLOMATIC ├┤ │ │ CABINET MINISTRU │ ├─►├─┤ COMPARTIMENTUL AUDIT │├───────────────────────┤│ │ └─────────┬─────────┘ │ │ │ PUBLIC INTERN ││ UNITATEA DE POLITICI ├┘ │ ▼ │ │ ├─────────────────────────────────┤│ PUBLICE │ │ ┌──────┴─────┐ │ └─┤ COMPARTIMENTUL INFORMAŢII │└───────────────────────┘ │ │ SECRETAR │ │ │ CLASIFICATE │                            │ │ GENERAL │ │ └─────────────────────────────────┘                            │ └──────┬─────┘ │                            │ │ │                            │ ▼ │                            │ ┌───────────────┐ │                            │ ┌────┴─────┐ ┌───────┴──┐ │                            │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │                            │ │ GENERAL │ │ GENERAL │ │                            │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │                            │ └──────────┘ └──────────┘ │                            ▼ │             ┌──────────────┴─────────────┬───────────────┼──────────────┐             │ │ │ │   ┌─────────┴──────────────┐ ┌──────────┴─────────────┐ │ ┌────────────┴───────────┐   │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │   ├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ │ ├────────────────────────┤   │CABINET SECRETAR DE STAT│ │CABINET SECRETAR DE STAT│ │ │CABINET SECRETAR DE STAT│   └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                                          │                                                          ▼       ┌───────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────┬─────────────┐       │ │ │ │ │ │ │ │┌──────┴───┐ ┌─────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴───┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴────┬──────────┐ ┌─────┴──────┐ ┌────┴──────┐│ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │DIRECŢIA │ │AUTORITATEA │ │ DEPARTA- ││ RESURSE │ │ JURIDICĂ │ │ GENERALĂ │ │ BUGET, │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │INDUSTRIA │ │ DE MANAGE- │ │ MENTUL DE ││ UMANE ŞI │ │ŞI RELAŢII│ │INVESTIŢII,│ │FINANCIAR │ │ RESURSE │ │ POLITICI │DE APĂRARE│ │MENT PENTRU │ │ COMERŢ ││ RELAŢII │ │ INSTITU- │ │ ACHIZIŢII │ │ CONTA- │ │ MINERALE │ │ INDUS- │ ŞI │ │PROGRAMUL │ │ EXTERIOR ││ PUBLICE │ │ ŢIONALE │ │ PUBLICE, │ │ BILITATE │ │ ŞI │ │TRIALE ŞI │PROBLEME │ │OPERAŢIONAL │ │ŞI RELAŢII ││ **) │ │ │ │ SERVICII │ │ │ │DEZVOLTAREA│ │ COMPETI- │SPECIALE │ │SECTORIAL │ │ INTERNA- ││ │ │ │ │INTERNE ŞI │ │ │ │DURABILĂ A │ │ TIVITATE │ │ │"CREŞTEREA │ │ ŢIONALE*) ││ │ │ │ │CONCESIUNI │ │ │ │ZONELOR IN-│ │ŞI AFACERI│ │ │ COMPETI- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ DUSTRIALE │ │ EUROPENE │ │ │ TIVITĂŢII │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ECONOMICE"*)│ │ │└──────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └──────────┴──────────┘ └────────────┘ └───────────┘-------------- Notă *) Se organizează ca direcţie generală. Notă **) Cuprinde Serviciul comunicare şi relaţii publice, aflat în subordinea directă a ministrului economiei.  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)A. UNITĂŢILEaflate în subordinea, în coordonareasau sub autoritatea Ministerului Economiei
  I. Organe de specialitate, cu personalitate juridică, finanţate prin bugetul Ministerului Economiei
  1. Departamentul pentru Energie - 204 posturi
  2. Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism - 134 posturi
  II. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei
  a) Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 105 posturi
  2. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 25 posturi
  3. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi
  b) Cu finanţare din venituri proprii:
  1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 58 posturi
  2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 243 posturi
  c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 659 posturi
  2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 54 posturi
  III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei
  1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
  IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu finanţare integrală de la bugetul de stat
  1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 624 posturi
  2. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 posturi
  V. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei
  1. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  2. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  3. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  4. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  5. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei
  6. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
  7. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
  8. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  9. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti
  10. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  11. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  12. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
  13. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
  14. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
  15. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti
  16. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti
  17. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
  18. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
  19. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
  20. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
  21. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  22. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
  23. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului
  24. Societatea Comercială ICEM - S.A.
  25. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
  26. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti
  27. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
  28. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
  29. Societatea Comercială "FORADEX" - S.A.
  30. Societatea Comercială "SANEVIT 2003" - S.A. Arad
  31. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
  B. UNITĂŢILEaflate sub autoritatea Ministerului Economiei,prin Departamentul pentru Energie
  1. Societatea Comercială "OMV PETROM" - S.A. Bucureşti - participaţia statului
  2. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa
  3. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti
  4. Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A.
  5. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti
  6. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
  7. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia statului
  8. Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. - participaţia statului
  9. Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului
  10. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  11. Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A.
  12. Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A.
  13. Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
  14. Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
  15. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
  16. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  17. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
  18. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate
  19. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  20. Societatea Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  21. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
  22. Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
  23. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale
  24. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
  25. Societatea Comercială Minieră "Banat - Anina" - S.A.
  26. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.
  27. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  C. UNITĂŢILEaflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentulpentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism
  1. Societatea Comercială IMOTRUST - S.A.
  2. Societatea Comercială BEGA TURISM - S.A.
  3. Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A.
  4. Societatea Comercială ROBINSON TURISM - S.A.
  5. Societatea Comercială LIDO - S.A.
  6. Societatea Comercială LITORAL - S.A.
  7. Societatea Comercială MAMAIA - S.A.
  8. Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A.
  9. Societatea Comercială CARMEN SILVA 2000 - S.A.
  10. Societatea Comercială ANCA-IRINA - S.A.
  11. Societatea Comercială CIUCAŞ - S.A.
  12. Societatea Comercială HOTEL COTA 1400 - S.A.
  13. Societatea Comercială GERMISARA - S.A.
  14. Societatea Comercială T.H.R. MAREA NEAGRĂ - S.A.
  15. Societatea Comercială IEZERUL - S.A.
  16. Societatea Comercială PREDEAL - S.A.
  ----------